Техничко одржавање Корисничког портала и информационог система МИС

12.12.2017

Због планираних активности одржавања и уградње нових функционалности, Кориснички портал и информациони систем MIS Интеррег-ИПА програмa прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 неће бити доступан у периоду од 12:00 часова 14.12.2017. до 18:00 часова 15.12.2017. 

Facebook icon
Twitter icon