Упитник у вези са новим програмским периодом 2014-2020

03.02.2014

Новембра 2013. године првим састанком заједничке Радне групе отпочео је процес припреме ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. У оквиру припреме програма се спроводи анализа ситуације у многим областима (економије, инфраструктуре, саобраћаја, животне средине, демографије, тржишта рада, образовања, културних односа, итд.) као и кроз коментаре и сугестије добијених од стране експерата Радне групе, корисника програма и пројеката, али и лекција из претходног програмског периода. У складу са Кохезионом политиком Европске уније током програмског периода 2014-2020 биће неопходна већа тематска концентрација у оквиру програма.

Важан корак у овом процесу програмирања јесте прикупљање ставова заинтересованих страна у вези са обликом и садржајем будућег програма. Опширне јавне консултације ће допринети процесу програмирања кроз прикупљање знања и искуства. Штавише, помоћи ће да се идентификују посебни захтеви и очекивања од новог програма који ће се јавити међу потенцијалним циљним групама.

Овај упитник је први корак у овом процесу. Позивамо вас да дате свој допринос развоју будућег ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 у раној фази његове израде. Циљ овог упитника јесте да обједини Ваша очекивања у вези са обимом у садржајем као и другим важним аспектима овог програма.

Упитник можете наћи овде: http://poll.oir.at/survey_BG_RS

Упитник ће бити отворен до 14. фебруара 2014.

Хвала Вам на сарадњи!

Facebook icon
Twitter icon