Партнери

AZBUKI

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.2 Заштита природе

Municipality of Blace

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност

ADMINISTRATION FOR CULTURE

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

RE ACT CENTER

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

Center for European Programs and Projects Samokov

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

KOICHEV SKI SPORT

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

MUNICIPALITY OF CHIPROVTSI

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 3.2 Заштита природе

Municipality of Negotin

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

CENTER PRO OOD

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

SOCIETY FOR INVESTIGATION PRACTICES

Added on: 27.10.2015
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

Pages