Партньори

Cluster for alternative and local efficiency CALE

Added on: 18.07.2016
Priority:
1.2 Трансграничен туристически продукт

NGO Organization Drom

Added on: 21.06.2016
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

The Teachers Association “LOGOS”

Added on: 16.01.2016
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 3.2 Опазване на природата

The Teachers Association “LOGOS”

Added on: 13.01.2016
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 3.2 Опазване на природата

Tourist Organization of the Municipality of Bujanovac

Added on: 08.01.2016
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт

AzBuki

Added on: 22.12.2015
Priority:
1.2 Трансграничен туристически продукт

AzBuki

Added on: 22.12.2015
Priority:
1.2 Трансграничен туристически продукт

Municipality of Kostenetz

Added on: 13.11.2015
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 3.1 Съвместно управление на риска, 3.2 Опазване на природата

Cultural Heritage Institute

Added on: 12.11.2015
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

NGO Village

Added on: 10.11.2015
Priority:
1.1 Туристическа привлекателност, 1.2 Трансграничен туристически продукт, 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 2.1 Умения и предприемачество, 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора), 3.2 Опазване на природата

Страници