Партнери

Cultural Heritage Institute

Added on: 06.03.2018
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

Capital foundation

Added on: 02.03.2018
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

Science for Nature Foundation

Added on: 26.02.2018
Priority:
1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

Фондация Арт Инициативи, община Радомир, област Перник, България

Added on: 22.02.2018
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

Kindergarten "Zname na mira"

Added on: 18.02.2018
Priority:
2.2 Умрежавање људи

Народно Читалище "Просвета - 1897г." село Горна Кремена

Added on: 15.02.2018
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

Vocational technical school "N.Y.Vaptsarov"

Added on: 15.02.2018
Priority:
2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

Професионална гимназия по ядрена енергетика “ Игор Курчатов”

Added on: 14.02.2018
Priority:
2.2 Умрежавање људи

Vitosha Nature Park Directorate

Added on: 12.02.2018
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.1 Заједничко управљање ризицима, 3.2 Заштита природе

NGO Village

Added on: 05.02.2018
Priority:
1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи, 3.2 Заштита природе

Pages