CB007.1.31.304 - Превенција и ублажавање последица катастрофа узрокованих људским фактором у прекограничном региону Зајечар-Видин