Успешно одржане информативне радионице у Србији у оквиру првог позива новог програма 2014-2020