Улажемо у спорт за развој каријере младих људи - покретачка снага паметног раста и кохезије између општина Ботевград и Лесковац

Број пројекта:CB007.1.21.066
Позив:CB007.1
Приоритетна оса / Специфични циљ:2.1 Вештине и предузетништво
Тип пројекта:Soft
Трајање пројекта у месецима:24
Финална вредност Уговора:598951.64 €
Стопа кофинансирања:85.00 %
Почетак пројекта:29.11.2016
Завршетак пројекта:28.11.2018
Област интервенције:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ стварање подстицајног окружења за развој спорта и предузетничког потенцијала младих људи са утицајем на економски и друштвени развој региона.

Пројекат предвиђа: Mале инфраструктурне активности - поправке и реконтрукција опреме ; Инфраструктурна активност - опрема; Развоjни програм обуке за стицање спортске предузетничке вештине и развоја; Развоj и одржавање веб-базиране платформе за праћење развоја образовног и тренинг процеса; Организовање и спровођење процеса обуке БГ; Организовање и спровођење процеса обуке СР; Организовање спортских догађаја у Ботевграду; Организовање спортских догађаја у Србији; Психолошка подршка развоју каријере БГ; Психолошка подршка развоју каријере СР; Форум Позориште за развој каријере, Ботевград; Форум Позориште за развој каријере Лесковац.

 

Partners

Водећи партнер
Општина Ботевград
Партнер 2
Кошаркашки клуб „Аctavis Academy"
Партнер 3
Фондација „Савременост“