Тендери

Tender procedure for development of GIS systems for the needs of Negotin with reference number CB007.2.32.150-T05 under project with code CB007.2.32.150

18.05.2020

Project title: ”Sustainable eco friendly region”

Project code: CB007.2.32.150

Contract title: Development of GIS systems for the needs of Negotin

Reference number: CB007.2.32.150-T05

Date of launching: 18.05.2020

Tender procedure for supply of all-terrain cross over vehicle with reference number РД-02-29-82/16.05.2019/PUC Tender 02 under project with code CB007.2.31.178

13.05.2020

Project title: Setting up of a System for Prevention and Early Warning of Floods

Project code: CB007.2.31.178

Contract title: All-terrain vehicle

Reference number: РД-02-29-82/16.05.2019/PUC Tender 02

Date of launching: 13.05.2020

Oбавештење о спровођењу рестриктивног поступка за услуге за „Организовање догађаја у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње 2014-2020, којим управља Република Бугарска“

05.05.2020

Дирекција за управљање територијалном сарадњом у Министарству регионалног развоја и јавних радова Републике Бугарске (у својству Управљачког тела за поменуте програме) објавила је рестриктивни поступак за пружање услуга за „Организовање догађаја у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње 2014-2020, којим управља Република Бугарска “

Крајњи рок за достављање пријава уговорном телу је 15.06.2020 до 17:30 часова, по локалном времену.

Simplified tender procedure for Organization of project events with reference number CB007.2.11.204/T03 under project with code CB007.2.11.204

30.04.2020

Project title: “Increasing the touristic attractiveness of Sofia and Nis”

Project code: CB007.2.11.204

Tender title: Organization of project events

Reference number: CB007.2.11.204/T03

Date of launching: 30.04.2020

Simplified tender procedure for Promotion of Niš Fortress with modern technologies with reference number CB007.2.11.204/T02 under project with code CB007.2.11.204

22.04.2020

Project title: “Increasing the touristic attractiveness of Sofia and Nis”

Project code: CB007.2.11.204

Tender title: Promotion of Niš Fortress with modern technologies

Reference number: CB007.2.11.204/T02

Date of launching: 22.04.2020

Simplified service tender procedure for Cleaning of landfills with reference number CB007.2.32.079-T04 under project with code CB007.2.32.079

15.04.2020

Project title: “Field laboratories for examination of the quality of water and soils”

Project code: CB007.2.32.079

Tender title: “Cleaning of landfills”

Reference number: CB007.2.32.079-T04

Date of launching: 15.04.2020

Contract award notice for public procurement with reference number РД-02-29-95/16.05.2019-T05, "Construction works on Riverbeds in Municipality of Trgoviste" under project with code CB007.2.32.142

13.04.2020

Contract award notice for public procurement with reference number РД-02-29-95/16.05.2019-T05, "Construction works on Riverbeds in Municipality of Trgoviste" under CB007.2.32.142 project "Preservation and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils"

Simplified procedure for Supply of equipment for an Environmental education centre in the village of Slokoshtitsa, Kyustendil Municipality with reference number CB007.2.32.192/ PP1 – 05 under project CB007.2.32.192

07.04.2020

Municipality of Kyustendil intends to award a contract for Supply of equipment for an Environmental education centre in the village of Slokoshtiza, Kyustendil Municipality under CB007.2.32.192 project financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia 2014-2020 Programme, Call for Proposals No. 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2.

Corrigendum No. 2 in frame of tender procedure "Construction works on Riverbeds in Municipality of Trgoviste" with reference: РД-02-29-95/16.05.2019-T05 under project with code CB007.2.32.142

02.04.2020

Corrigendum No. 2 in frame of tender procedure "Construction works on Riverbeds in Municipality of Trgoviste" with reference: РД-02-29-95/16.05.2019-T05 under project "Preservation and restauration of CBC ecosystems through improvement of the quality of river waters and soils" with code: CB007.2.32.142.

Contracting Authority: Municipality of Trgovište, Kralja Petra Prvog 4, 17525 Trgovište, Republic of Serbia

Pages

Subscribe to Тендери