Пројекат CB007.1.21.288 Спречавање демографског колапса у прекограничном региону