News

Regional consultations for the next programming period in Bor and Nis

04.10.2019

The Managing Authority of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme, within the started development of the Cross-Border Cooperation Programme between the two countries for the following programming period 2021 – 2027, organized two regional consultation meetings for Serbian stakeholder representatives, in Bor on 02 October with 59 participants and in Nis on 3 October 2019, with more than 90 participants. 

Regional consultations for the next programming period in Botevgrad and Montana

02.10.2019

The Managing Authority of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme started the development of the Cross-Border Cooperation Programme between the two countries for the following programming period 2021 – 2027 with a regional consultation meeting organized on 30 September in the hall “Botevgrad” of Botevgrad Municipality Building, with more than 40 participants, followed with the consultation meeting on 01 October 2019 in the Small hall of Youth Municipal House in Montana, attended by more than 30 people.

Technical maintenance

30.09.2019

Dear users and beneficiaries,

The management information systems and beneficiaries portals will not be available temporary due to technical maintenance and implementation of software upgrades and updates. We expect the system to be back online with estimated time 3rd of October 2019.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематични работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III

22.08.2019

ПОКАНА

към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ III, които ще управлява Република България за програмен период 2021 – 2027 г.

Pages

Subscribe to News