• Шести састанак Заједничког надзорног одбора, Пирот, 26.11.2019.
  • Дан европске сарадње 2018
  • Резултати оцене административне усаглашености и прихватљивости предлога пројеката у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020
  • Власотинце, Јабланица, Србија
  • Водопад Варовитец, Етрополе, Бугарска
  • Ниш, Србија
  • Река Дунав, Видин, Бугарска
  • Гамзиград, Зајечар, Србија
  • Тврђава Баба Вида, Видин, Бугарска
Годишњи извештај за 2018. годину Интеррег-ИПА Програмa прекограничне сарадње Бугарска - Србија...
Одржане су две обуке за чланове пројектних тимова за пројекте финансиране кроз Други позив Интеррег...
Одржане су две обуке за чланове пројектних тимова за пројекте финансиране кроз Други позив Интеррег...

Финансирани пројекти

Прича о успеху 2007-2013

Successful projects under the First Call 2007-13

Successful projects under the Second Call 2007-13

База партнера