• Baba Vida Castle, Vidin, Bulgaria
  • Gamzigrad, Zaecar, Serbia
  • Danube river, Vidin, Bulgaria
  • Nish, Serbia
  • Varovitets waterfall, Etropole, Bulgaria
  • Vlasotnice, Jablanica, Serbia
Састанак заједничког надзорног одбора у оквиру Интерег-ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска...
Састанак Заједничког надзорног одбора у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска...
Резултате провера за административну прихватљивост и допустивост кандидата  у оквиру првог...

Подобан регион

Прича о успеху 2007-2013

База партнера