Ажурирана верзија 3 Приручника за имплементацију пројеката

22.03.2017

Ажурирана верзија Приручника за имплементацију пројеката финансираних из Првог позива – Верзија 3, ступа на снагу 22.03.2017. Промене се углавном односе на:

 • Захтеве везане за набавке за српске партнере у случају да истовремено спроводе више од једног пројекта (поглавље 3.3, страна 7);
 • Важеће прописе везане за Царински закон Европске Уније (поглавље  4.1, страна 10);
 • Одговарајућа правила за набавку радова у вредности испод 2,500 евра (поглавље 4.3, стране 14 и 15);
 • Употребу документа Declaration of Honor за набавке чија је вредност 20,000 евра или мање(поглавље 4.3, страна 15);
 • Захтеве везане за позивање представника Заједничког секретаријата да посматраjу процес евалуације(поглавље 4.3, страна 16);
 • Захтеве за састављање листе од најмање три кандидата са образложењем за избор потенцијалних понуђача, за конкурентне процедуре са погађањем (competitive-negotiated) (поглавље 4.3, страна  16);
 • Садржај тендерских пакета за конкурентне процедуре са погађањем (competitive-negotiated) (поглавље 4.3, страна  17);
 • Важећа правила везана за државну помоћ за бугарске партнере(поглавља 5.1 и 5.2, стране 32-34);
 • Процес првостепене контроле трошкова (поглавље 7.2, стране 40-42 и 44);
 • Курс (поглавље 7.7, страеа 48);
 • Финансијску и рачуноводствену документацију (поглавље 7.9, стране 54-59);
 • Комплетан текст изјава о ко-финансирању и садржају (поглавље 8.1.1, стране 73-74).

Даље, следећи анекси су ажурирани:

 • Анекс 10 – Правила видљивости за мале и јединиствене промотивне материјале (страна 9) ;
 • Анекс 14.2 - тачка 4 Инструкција за понуђаче;
 • Анекс 15 – детаљне инструкције о коришћењу Корисничког портала.

Приручник за имплементацију можете наћи ОВДЕ.

Facebook icon
Twitter icon