Евалуација утицаја ИПА Програма прекограничне сарадње, 2007-2013

21.12.2016

У 2016. години, Министарство регионалног развоја и јавних радова је доделио Уговор за екстерно извођење процене утицаја у оквиру програма ИПА прекограничне сарадње 2007-2013, којим управља Република Бугарска.

Евалуација је обављена у периоду април - новембар 2016, од стране бугарске консултантске организације Bulgarian Consultancy Organization Ltd. (BCO Ltd.), којом је  обезбеђена анализа нивоа остваривања програмских индикатора исхода и резултата, њихове усклађености са постављеним циљевима програма, као и темељна анализа  дугорочних утицаја интервенција на Програму и компаративне анализе утицаја Програма.

Комплетни  Извештај евалуације утицаја, као и Приручник о пројектима добре праксе су у прилогу.

Налази евалуације, закључци, и препоруке које се тичу три ИПА Програма прекограничне сарадње (2007-2013) представљени су на догађају затварања, одржаном 9. децембра 2016.

 

 

Facebook icon
Twitter icon