Најава тендера за припрему Програма прекограничне сарадње у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) 2014 – 2020

29.08.2012

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске организује тендерску процедуру (international restricted procedure -међународна ограничена процедура) “Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње”, подељену на три лота:

Лот 1: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и Србије 2014 – 2020;

Лот 2: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и БЈР Македоније 2014 – 2020;

Лот 3: Припрема ИПА Програма прекограничне сарадње између Бугарске и Турске 2014 – 2020;

Најава тендера је објављена у Званичном журналу Европске уније као и на EuropeAid интернет страници, дана 29. Августа 2012. године, са референтним бројем: EuropeAid/133413/D/SER/Multi. На овој етапи не треба слати пријаве ни писма интересовања.

Прилог: Најава тендера (на енглеском језику)

Facebook icon
Twitter icon