Предварително обявление за търг за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г.

29.08.2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира процедура за възлагане на договор за услуга (международна закрита процедура) с предмет „Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 - 2020”, Процедурата се състои от три лота: 

Лот 1: Подготовка на програмата за ТГС между България и Сърбия 2014 - 2020;

Лот 2: Подготовка на програмата за ТГС между България и Македония 2014 - 2020;

Лот 3: Подготовка на програмата за ТГС между България и Турция 2014 – 2020; 

Предварителното обявление е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз и на интернет страницата на Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ - EuropeAid на Европейската комисия на 29 август 2012 година с референтен номер: EuropeAid/133413/D/SER/Multi. На този етап не се изпращат искания за допълнителна информация и заявления за интерес.

Приложение: Предварително обявление за търг (на английски език)

 

Facebook icon
Twitter icon