Резултати оцене административне усаглашености и прихватљивости предлога пројеката у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020

16.08.2018

Резултате оцене административне усаглашености и прихватљивости пројектних предлога  у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 можете да нађете овде:

Листа ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕШЛИ У СЛЕДЕЋУ ФАЗУ ОЦЕЊИВАЊА;

Листа ОДБИЈЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА.

Предлози пројеката који су прошли прву фазу евалуације биће оцењивани у следећој фази – техничка провера и провера квалитета предлога пројекaта, која ће бити извршена од стране спољних стручњака. Предлози пројеката са највишим оценама биће предложени за финансирање.

Представници водећих партнера предлога пројеката који су одбијени у овој фази, биће обавештени појединачним писмима о разлозима за одбијање. 

 

Facebook icon
Twitter icon