Резултати от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения 2014-2020

16.08.2018

Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 са налични както следва:

Списък с ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕМИНАЛИ КЪМ СЛЕДВАЩ ЕТАП НА ОЦЕНКА;

Списък с ОТХВЪРЛЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Проектните предложения, които са преминали първия етап от оценката ще продължат към следващия етап – техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители.  Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

Представителите на водещите партньорите на проектните предложения, които са отхвърлени на този етап, ще бъдат уведомени писмено относно причините за отхвърляне.

Facebook icon
Twitter icon