Састанак Заједничког надзорног одбора одржаће се 15. јула 2016. године

01.07.2016

Састанак Заједничког надзорног одбора у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, одржаће се 15. јула 2016. године у граду Божуришту, Република Бугарска. Форумом ће председавати г-ђа Деница Николова, заменица Министра регионалног развоја и јавних радова, Републике Бугарске и ко-председавати, г-ђа Санда Шимић, помоћница директора Канцеларије за европске интеграције, Владе Републике Србије.

Главни циљ састанка ЗНО је преглед и селекција првих пројеката предложених за финансирање у оквиру Програма, а који су постигли најбољи резултат техничке оцене пројекта.

Први позив за прикупљање предлога пројеката објављен је 17. августа 2015. године, са крајњим роком за достављање пројектних предлога 18. јануар 2016. године и који је дао могућност за пријављивање пројеката у оквиру три програмске приоритетне осе – (Приоритена оса 1 – ,,Одрживи туризам”,  Приоритетна оса 2 – ,,Млади“ и Приоритетна оса 3 – ,,Животна средина“). Одобрена финансијска средства за Први позив за пројектне предлоге износе 12 687 304,24 ЕУР.

Укупан број од 388 предлога пројеката је стигао у предвиђеном року,  и тај број  је првазишао број укупно пристиглих предлога пројеката у оквиру програмског периода 2003 – 2007, што говори о изузетном интересовању  јавности.

Прихватљиви корисици у оквиру Програма, су сва правна лица основана у прихвтљивом прекограничном региону између Бугарске и Србије, а која су регистровала своју делатност као непрофитну.  Прихватљива територија у Републици Бугарској  обухвата области: Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил, а у Републици Србији,  области: Бор, Зајечар, Нишава, Топлица, Пирот, Јабланица и Пчиња.

Након одобрења административне провере и провере  прихватљивости кандидата, на састанку одржаном 21. априла 2016. године у Нишу, укупан број од 285 пројеката је прошао у даљу техничку и квалитативну оцену пројеката, од стране независних оцењивача из Бугарске и Србије.

Имплементација и потписивање нових уговора о донацији у оквиру Програма, очекује се да допринесе јачању сарадње између две земље са заједничким циљем, стимулисање  уједначеног и одрживог развоја региона између Бугарске и Србије у новом програмском периоду.

Наглашавамо чињеницу, да  укупан буџет Програма износи 34 102 256 ЕУР, од чега  85% обезбеђује Европска унија кроз Инструмент за претприступну помоћ II (ИПП II), а преосталих 15% је национално суфинансирање.

Facebook icon
Twitter icon