Шести састанак Заједничког надзорног одбора Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 одржан у Пироту

27.11.2018

Шести састанак Заједничког надзорног одбора Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 одржан је 26. новембра 2018. године у Пироту. Састанком је председавала Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције Републике Србије док је Деница Николова, заменица министра за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске копредседавала састанком.  

Током састанка је представљен напредак у имплементацији Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020, као и резултати оцењивања предлога пројеката по Другом позиву за подношење предлога пројеката Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020. Одобрена је листа пројеката предложених за финансирање у оквиру Другог позива. 

Од 235 пристиглих предлога пројеката, 171 је прошао проверу административне усаглашености и прихватљивости. Од тог броја, 140 предлога је добило минимум 65 бодова током техничке провере и провере квалитета. На основу рангирања, предложено је да се финансира 41 пројектни предлог са укупним траженим буџетом од 12 712 316,27 евра, као што следи: 

  • по приоритетној оси 1, Одрживи туризам, предложено је финансирање 15 пројеката са укупно траженим буџетом од 3 497 611,23 евра; 
  • по приоритетној оси 2, Млади, предложено је финансирање 9 пројеката са укупно траженим буџетом од 1 328 962,92 евра; 
  • по приоритетној оси 3, Животна средина,  предложено је финансирање 17 пројеката са укупно потребним буџетом од 7 885 742,12 евра.

Листе предлога пројеката привремено одобрених за финансирање од стране заједничког надзорног одбора можете наћи ОВДЕ.

Сви кандидати ће о резултатима оцењивања и добијеним бодовима бити обавештени званичним писмом. 

25 предлога пројеката је у групи пројеката меких мера, а 16 су инвестициони пројекти. Укупно 49 пројектних партнера је из Бугарске, а 44 из Србије, док је 25 водећих партнера из Бугарске и 16 из Србије. 

График испод приказује дистрибуцију пројектних партнера по типу организације:

99 пројектних предлога налази се на резервној листи по редоследу према бодовима добијеним током техничке провере и провере квалитета. 

Разматран је и одобрен мандат Управљачком телу за поступак предуговорних процедура са привремено одобреним пројектима. До краја 2018. и почетком 2019. године, биће обављани предуговорни постпупци у оквиру Другог позива, укључујући: посете инвестиционим пројектима, проверу двоструког финансирања, проверу државне помоћи за бугарске партнере, оптимизацију буџета и припрему уговора о субвенцијама. 

Након завршетка састанка Заједничког надзорног одбора, чланови ЗНО су посетили тврђаву „Кале“ у Пироту која је реконструисана у оквиру пројекта „Конзервација, ревитализација и изложбене поставке Ране Хришћанске Базилике и средњовековне тврђаве у прекограничном региону”, ref. no. CB007.1.11.124.

Facebook icon
Twitter icon