CB007.1.11.095 - Промоција туристичких атракција кроз интерактивне изложбе културно-историјског наслеђа прекограничног региона