CB007.1.11.207 - Развој конкурентних туристичких атракција за одржавање туристичког фестивала који ће допринети диверзификацији туристичког производа у региону Видин -Зајечар