CB007.1.11.207 - Развитие на конкурентоспособни туристически атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за диверсификацията туристическите продукти в района Видин - Зайчар