CB007.1.11.273 - Духовна музика Србије и Бугарске као подршка прекограничном фестивалу туризма