CB007.1.11.273 - Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм