CB007.1.21.314 - Инвестирање у омладински капитал кроз модернизацију културних центара у пограничном региону