CB007.1.31.126 - Програм заједничке обуке за превенцију и управљање шумским пожарима