CB007.1.31.126 - Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари