CB007.1.31.247 - Заједничке интервенције у ванредним ситуацијама у пограничном региону Србије и Бугарске