CB007.1.32.318 - Oчување и унапређење животне средине у пограничном региону кроз компостирање биоразградивог отпада