CB007.1.32.361 - Заједничке прекограничне инцијативе за стварање еколошки здравог региона