CB007.1.32.361 - Съвместни трансгранични инициативи за създаване на екологично чист район