Пети састанак Заједничког надзорног одбора, 17.01.2018., Софија