Пето заседание на Съвместния комитет за наблюдение, 17.01.2018, София