Регионалне консултације за наредни програмски период у Бору и Нишу