Регионални консултации за следващия програмен период в Бор и Ниш