Регионалне консултације за наредни програмски период у Ботевграду и Монтани