Регионални консултации за следващия програмен период в Ботевград и Монтана