Састанак заједничког надзорног одбора за одобрење пројеката у оквиру првог позива, 15.07.2016, Божуриште, Бугарска