Присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение за одобрение на проектите по Първата покана, 15.07.2016, Божурище