1.1 Туристичка атрактивност

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверзификација туристичких производа у прекограничном подручју општина Сурдулица и Правец, кроз: повећање туристичке атрактивности и конкурентности атракција у општинама Сурдулица и Правец;  Обезбеђење шиоког приступа информација за обновљене локалите; Боље коришћење природног, културног и историјског наслеђа и са њима повезане инфраструктуре у општинама Сурдулица и Правец.

Пројектне активности укључују: тренинг „Повећање атрактивности туристичких места“; размена искуства за представљање нових/обновљених туристичких атракција; реконструкција градског парка у Сурдулици – I фаза и његово претварање у туристичку атракцију; конзервација, рестаурација, реконструкција и излагање музејског простора у селу Вирдаре – Стара школа из 1848. год;  конзервација, рестаурација, реконструкција и изложба музејског простора у селу Вирдаре – Тунјаковски хан из 1820;  конзервација и излагање цркве „Света Богородица“ из XIV века као и остатака старих зграда у селу Осиковица;  припрема и имплементација изложби у Старој школи и Тунјаковском хану у селу Вирдаре; набавка опреме за повећање туристичке атрактивности места и обезбеђивање приступа;  популаризација туристичких места, укључујући и кроз заједнички веб-сајт. Прекогранични регион у општинама Сурдулица и Правец ће постати много атрактивнији и конкурентнији, и пројектом ће бити обезбеђена диверзификација туристичких прозвода у овом региону.

Веб-сајт пројекта: http://rs.opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је развој конкурентних туристичких атракција кроз излагање древне тврђаве Боровец (у близини града Правец) и реализација нове изложбе у Сурдулици.

Пројектне активности:

 1. Мере заштите и излагања древне тврђаве Боровец - обезбеђивање бољег статуса и приступачности;
 2. Снабдевање опремом - за нову изложбу у Сурдулици;
 3. Истраживање споменика на територији општине Сурдулица;
 4. Размена искустава и примера добре праксе;
 5. Припрема и реализација нове експозиције у Сурдулици;
 6. Промоција видео клипа, филма и предавања за туристе;
 7. Заједнички семинар и изложба у Правецу;
 8. Заједничка конференција и изложба у Сурдулици.

Очекивани резултати:

Кроз активности на овом пројекту повећаће се туристичка атрактивност прекограничног региона кроз конзервирано културно историјско подручје - тврђаве Боровец, нову изложбу у Сурдулици и развој инфраструктуре малог обима која подстиче посете туриста - опуштајуће зоне са клупама, кантама за смеће, дрвеним платформама у области Боровеца. Значајни резултати пројекта су такође:

 1. Спроведено истраживање споменика на територији општине Сурдулица;
 2. Спроведена размена искуства и најбољих пракси;
 3. Промовисани видео клип, филм и предавања за туристе;
 4. Одржан заједнички семинар и изложба у Правцу;
 5. Одржана заједничка конференција и изложба у Сурдулици.

Циљне групе су локални грађани општина Правец (7430) и Сурдулица (20319); Туристи који годишње посећују Правец (30000) и Сурдулицу (20000); Стручњаци из Историјског музеја Правец (6) и Удружења војника Сурдулица (5); Општинска управа Правец (56) и Сурдулица (68); Представници медија (20) и НВО, МСП, туристичке агенције (10).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви: побољшање приступачности цркве Светог Архангела Гаврилу у Бојнику и манастира Пештера у Земену, кроз развој потенцијала културног и историјског наслеђа, што резултира повећањем туристичке привлачности региона; популаризација туристичких могућности у региону кроз израду туристичког водича и организацију фестивала у Земену.

Планиране активности: реконструкција пута Придворица-Желетово у Бојнику; грађевинске активности у Земену; припрема и дистрибуција туристичког водича у 1000 примерака; и организовање фестивала у Земену.

Пројекат ће допринети побољшању приступачности туристичким локалитетима у Земену и Бојнику и повећаној атрактивности региона као туристичке дестинације.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење туристичке атрактивности прекограничне регије Бугарска - Србија кроз активности које подржавају развој конкурентних туристичких дестинација, кроз сарадњу, као и допринос диверсификацији туристичких производа у региону.

Планиране активности: Развој заједничке стратегије за промоцију туризма и културне размене, и онлајн календара културних догађаја; Организација 4 културне манифестације као туристичке атракције; Спровођење интернет кампање за привлачење туриста;  Набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у Медијани и Монтани - бина на отвореном са опремом ће бити испоручена у Монтани, док ће у Медијани бити испоручена опрема за организацију културних догађаја.

Очекивани резултати: Испоручена бина и сценска опрема потребна за подстицај и подршку богатијим и разноликијим културним догађајима у Монтани и Медијани; Спроведена онлајн кампања за привлачење туриста; Организована 2 забавна догађаја за привлачење туриста у Медијани и 2 забавна догађаја за приовлачење туриста у Монтани. Развијена заједничка стратегија за промоцију туризма и културне размене. Онлајн календар културних догађаја са информацијама о предстојећим догађајима и промоцијом туризма.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање атрактивности туризма и подстицање туризма који се фокусира на културне и историjске баштине и локалне традиције региона кроз фокусирање улагања у инфраструктуру. Поред тога, пројекат има за циљ да инвестира у ефективну валоризацију својих локалних културних знаменитости и баштине и претвара их у туристичке атракције.

Активности: 1. Пројектовање и координација пројекта; 2. Грађевински радови у Бојнику; 3. Грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол); 4. Израда двадесетоминутног филма (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу у прекограничном региону; 5. Израда интерактивне заједничке ГИС мапе културно-историјских знаменитости у региону + мапирање бициклистичких рута; 6. Организација прекограничних инфо тура за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре); 7. Радионица са локалним сликарима и изложбом; 8. Организација завршног прекограничног културног фестивала; 9. Информације и публицитет.

Резултати: 1. Испуњено управљање пројектом и координација; 2.Реализовани грађевински радови у Бојнику; 3.Реализовани грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол); 4. Израђен двадесетоминутни филм (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу прекограничног региона; 5. Испуњена Интерактивна ГИС карта мапирања културно-историјских знаменитости у региону + израђена мапа бициклистичких рута; 6. Организоване прекограничне инфо туре за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре); 7. Одржана уметничка радионица са локалним сликарима и изложбом; 8. Организован завршни прекогранични културни фестивал; 9. Реализоване информације и публицитет пројекта.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверсификација туристичких производа кроз сарадњу у пограничном региону и коришћење нематеријалне баштине за развој туризма - Укључивање локалних заједница у мере за одрживи развој.

Главне активности пројекта су: Оснивање "Музеја Кукер маски" у селу Кошарево, за које ће локалне занатлије креирати 8 традиционалних маски; Уређење туристичке локације на подручју Видриштa; Пружање забавних садржаја на локацији коришћењем нових технологија; Рекламирање атракција кроз промотивни материјал и 3 мобилне апликације са водичем за локалне традиције; и организација догађаја "Откривање традиције" у Кошареву и Видришту. 

Partners

Pages

Subscribe to 1.1 Туристичка атрактивност