1.1 Туристичка атрактивност

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности различитих културних и информативних језгара у Ботевграду и Лесковцу који ће бити укључени у прекограничну мрежу интеракције и сарадње.

Пројекат предвиђа следеће активности: изложба и социјализација сахат куле у Ботевграду, опрема екстеријера и технолошка опрема промотивног центра у Ботевграду, дигитализација сталне поставке за очување културног наслеђа за будуће генерације, успостављање информативног центра ѕа посетиоце,  стварање лапидаријумског простора, реализација музеја на отвореном.

Резултати пројекта:

 

Веб саjт: https://muzejleskovac.rs/

Феjсбук: https://www.facebook.com/muzejleskovac

Instagram: https://www.instagram.com/muzejleskovac/

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muzejonica

Публикацje:

https://jugmedia.rs/muzejonica-preuzimite-besplatnu-aplikaciju-zabavite-se-i-naucite-nesto-novo/

http://dnevnikjuga.rs/odluci-se-za-igru-preuzmi-muzejonicu-i-saznaj-nesto-novo/

https://medijacentar016.com/index.php/2020/12/16/narodni-muzej-leskovac-android-aplikacija-muzejonica-namenjena-pre-svega-mladima/

https://jugpress.com/odluci-se-za-igru-preuzmi-muzejonicu-i-saznaj-nesto-novo/

https://muzejleskovac.rs/mobilna-aplikacija-muzejonica/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су повећање туристичке атрактивности прекограничног региона општина Земен и Нишка Бања. Пројекат има за циљ капитализацију природних и историјских ресурса у региону и унапређење туристичких производа. Кроз инвестиције у инфраструктуру, пројекат ће допринети стварању атрактивнијих туристичких услова и привући додатне инвестиције. Пројекат ће такође допринети популаризацији региона као туристичке дестинације.

Пројектне активности обухватају  реконструкцију и модернизацију центра заједнице у Габровом Долу и пратеће грађевинске активности. У Нишкој Бањи инфраструктурне активности покривају  рехабилитацију пешачких стаза здравља, амфитеатар и сцену у центру општине и парка. Пројекат обухвата организацију путовања у свакој општини са туроператерима, у циљу популаризације пројекта и промоцију туристичких могућности. Следећа активност предвиђа дигитализацију главних туристичких локација у обе општине, и њихову интеграцију на заједничком интернет сајту који ће додатно допринети популаризацији овог региона.

Веб-сајтови пројекта: https://bulgaria-nature.org/  www.visitniskabanja.org

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да промовише одрживи развој туризма у пограничном региону кроз диверсификацију туристичких атракција и промоцију културноg наслеђa Пирдопa и Палилулe. 

Пројектом је предвиђено: креирање интерактивне изложбе културног наслеђа у Пирдопу; набавка опреме за интерактивну изложбу културног наслеђа на Палилули; организовање заједничке конференције "Нове перспективе за туристичке потенцијале локалног културног наслеђа у пограничном региону Пирдопа и Палилуле" у Пирдопу; организовање заједничке конференције "Нове перспективе за туристичке потенцијале локалног културног наслеђа у пограничном региону Пирдопа и Палилуле" у Палилули; организовање заједничког културног фестивала "Фолклорне традиције: Различите културе - заједничке вредности" у Пирдопу и Палилули; Израда филма "Културна баштина Пирдопа и Палилуле - очувана кроз векове".

Пројекат ће имати за циљ да:  успостави одрживо партнерставо у прекограничној области; повећа туристичку атрактивност прекограничног региона Пирдопа и Палилула;  олакша културне размене за промоцију потенцијала региона кроз организовање заједничких манифестација;  повећа свест јавности о пројекту, и изворима финансирања у ЕУ кроз реализовање информативних активности; повећа административне капацитете локалних управе да спроводе пројекте финансиране у оквиру програма Европске Уније (ИПА).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљеви пројекта су стварање предуслова за одрживи развој туризма, стварање нових туристичких дестинација, стварање нових туристичких производа 4. Јачање конкурентности у области туризма, промоција културних, историјских и природних потенцијала као основе за развој туризма и интеграција туристичког потенцијала у европски простор.

Активности пројекта: управљање пројектом, оба тима из Лома и Пантелеја биће одговорни за свакодневно управљање, координацију и мониторинг активности у обе земље; имплементација грађевинских активности -поправка и рестаурација Мултифункционалног културног и туристичког центра и околна инфраструктура; ГО Пантелеј ће реконструисати 300 м пута који води до Церјанске пећине и санирати пут који води до манастира Св. Јован; промоцијa културно историјског наслеђа и природних вредности (стварање нових тематских рута у Лому и Пантелеју); заједничке активности на изради промотивног материјала- израда промо материјала „100 разлога да будете поносни грађанин Лома“ и „100 разлога да будете поносни грађанин Ниша“; активности информисања и публицитета укључујући медије и промоцију пројекта и његових резултата путем банера и стални инфо табли и другог рекламног материјала.

Очекивани резултати; формиран јак тим; унапређена прекогранична комуникација; креиран нови Мултифункционални културно-информативни центар у Лому; реконструисан један пут и саниран други пут у Пантелеју; створене нове атрактивне тематске руте; спектакуларни догађај на реци Дунаву „Рибљи Фестивал“; екстремне спелео посете пећини; 1000 луксузних каталога урађено; 800 лифлета на са информацијама о културном и историјском наслеђу; 8 чланака у новинама; 6 медијских емисија; информативни знаци и билборди на грађевинским радилиштима-укупно 7; 2 уводне конференције у Лому и Нишу; 2 званичне презентације луксузних каталога у граду Лому и граду Нишу.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверзификација туристичких производа у прекограничном подручју општина Сурдулица и Правец, кроз: повећање туристичке атрактивности и конкурентности атракција у општинама Сурдулица и Правец;  Обезбеђење шиоког приступа информација за обновљене локалите; Боље коришћење природног, културног и историјског наслеђа и са њима повезане инфраструктуре у општинама Сурдулица и Правец.

Пројектне активности укључују: тренинг „Повећање атрактивности туристичких места“; размена искуства за представљање нових/обновљених туристичких атракција; реконструкција градског парка у Сурдулици – I фаза и његово претварање у туристичку атракцију; конзервација, рестаурација, реконструкција и излагање музејског простора у селу Вирдаре – Стара школа из 1848. год;  конзервација, рестаурација, реконструкција и изложба музејског простора у селу Вирдаре – Тунјаковски хан из 1820;  конзервација и излагање цркве „Света Богородица“ из XIV века као и остатака старих зграда у селу Осиковица;  припрема и имплементација изложби у Старој школи и Тунјаковском хану у селу Вирдаре; набавка опреме за повећање туристичке атрактивности места и обезбеђивање приступа;  популаризација туристичких места, укључујући и кроз заједнички веб-сајт. Прекогранични регион у општинама Сурдулица и Правец ће постати много атрактивнији и конкурентнији, и пројектом ће бити обезбеђена диверзификација туристичких прозвода у овом региону.

Веб-сајт пројекта: http://rs.opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је развој конкурентних туристичких атракција кроз излагање древне тврђаве Боровец (у близини града Правец) и реализација нове изложбе у Сурдулици.

Пројектне активности:

 1. Мере заштите и излагања древне тврђаве Боровец - обезбеђивање бољег статуса и приступачности;
 2. Снабдевање опремом - за нову изложбу у Сурдулици;
 3. Истраживање споменика на територији општине Сурдулица;
 4. Размена искустава и примера добре праксе;
 5. Припрема и реализација нове експозиције у Сурдулици;
 6. Промоција видео клипа, филма и предавања за туристе;
 7. Заједнички семинар и изложба у Правецу;
 8. Заједничка конференција и изложба у Сурдулици.

Очекивани резултати:

Кроз активности на овом пројекту повећаће се туристичка атрактивност прекограничног региона кроз конзервирано културно историјско подручје - тврђаве Боровец, нову изложбу у Сурдулици и развој инфраструктуре малог обима која подстиче посете туриста - опуштајуће зоне са клупама, кантама за смеће, дрвеним платформама у области Боровеца. Значајни резултати пројекта су такође:

 1. Спроведено истраживање споменика на територији општине Сурдулица;
 2. Спроведена размена искуства и најбољих пракси;
 3. Промовисани видео клип, филм и предавања за туристе;
 4. Одржан заједнички семинар и изложба у Правцу;
 5. Одржана заједничка конференција и изложба у Сурдулици.

Циљне групе су локални грађани општина Правец (7430) и Сурдулица (20319); Туристи који годишње посећују Правец (30000) и Сурдулицу (20000); Стручњаци из Историјског музеја Правец (6) и Удружења војника Сурдулица (5); Општинска управа Правец (56) и Сурдулица (68); Представници медија (20) и НВО, МСП, туристичке агенције (10).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви: побољшање приступачности цркве Светог Архангела Гаврилу у Бојнику и манастира Пештера у Земену, кроз развој потенцијала културног и историјског наслеђа, што резултира повећањем туристичке привлачности региона; популаризација туристичких могућности у региону кроз израду туристичког водича и организацију фестивала у Земену.

Планиране активности: реконструкција пута Придворица-Желетово у Бојнику; грађевинске активности у Земену; припрема и дистрибуција туристичког водича у 1000 примерака; и организовање фестивала у Земену.

Пројекат ће допринети побољшању приступачности туристичким локалитетима у Земену и Бојнику и повећаној атрактивности региона као туристичке дестинације.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење туристичке атрактивности прекограничне регије Бугарска - Србија кроз активности које подржавају развој конкурентних туристичких дестинација, кроз сарадњу, као и допринос диверсификацији туристичких производа у региону.

Планиране активности: Развој заједничке стратегије за промоцију туризма и културне размене, и онлајн календара културних догађаја; Организација 4 културне манифестације као туристичке атракције; Спровођење интернет кампање за привлачење туриста;  Набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у Медијани и Монтани - бина на отвореном са опремом ће бити испоручена у Монтани, док ће у Медијани бити испоручена опрема за организацију културних догађаја.

Очекивани резултати: Испоручена бина и сценска опрема потребна за подстицај и подршку богатијим и разноликијим културним догађајима у Монтани и Медијани; Спроведена онлајн кампања за привлачење туриста; Организована 2 забавна догађаја за привлачење туриста у Медијани и 2 забавна догађаја за приовлачење туриста у Монтани. Развијена заједничка стратегија за промоцију туризма и културне размене. Онлајн календар културних догађаја са информацијама о предстојећим догађајима и промоцијом туризма.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање атрактивности туризма и подстицање туризма који се фокусира на културне и историjске баштине и локалне традиције региона кроз фокусирање улагања у инфраструктуру. Поред тога, пројекат има за циљ да инвестира у ефективну валоризацију својих локалних културних знаменитости и баштине и претвара их у туристичке атракције.

Активности: 1. Пројектовање и координација пројекта; 2. Грађевински радови у Бојнику; 3. Грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол); 4. Израда двадесетоминутног филма (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу у прекограничном региону; 5. Израда интерактивне заједничке ГИС мапе културно-историјских знаменитости у региону + мапирање бициклистичких рута; 6. Организација прекограничних инфо тура за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре); 7. Радионица са локалним сликарима и изложбом; 8. Организација завршног прекограничног културног фестивала; 9. Информације и публицитет.

Резултати:

1. Испуњено управљање пројектом и координација;

2.Реализовани грађевински радови у Бојнику;

3.Реализовани грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол);

4. Израђен двадесетоминутни филм (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу прекограничног региона овде;

5. Испуњена Интерактивна ГИС карта мапирања културно-историјских знаменитости у региону + израђена мапа бициклистичких рута овде;

6. Организоване прекограничне инфо туре за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре);

7. Одржана уметничка радионица са локалним сликарима и изложбом;

8. Организован завршни прекогранични културни фестивал;

9. Реализоване информације и публицитет пројекта.

Феjсбук: овде

Публикацje:

http://infomreja.bg/obshtinite-zemen-i-bojnik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-96318.html

https://dnews.bg/obstina-zemen-prikluchi-proekt-upravlenie-na-investicii-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-v-granichnia-region.html#parent=section

http://www.mirogled.com/bg/news-view/zemen-i-boinik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo

 

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверсификација туристичких производа кроз сарадњу у пограничном региону и коришћење нематеријалне баштине за развој туризма - Укључивање локалних заједница у мере за одрживи развој.

Главне активности пројекта су: Оснивање "Музеја Кукер маски" у селу Кошарево, за које ће локалне занатлије креирати 8 традиционалних маски; Уређење туристичке локације на подручју Видриштa; Пружање забавних садржаја на локацији коришћењем нових технологија; Рекламирање атракција кроз промотивни материјал и 3 мобилне апликације са водичем за локалне традиције; и организација догађаја "Откривање традиције" у Кошареву и Видришту. 

Partners

Pages

Subscribe to 1.1 Туристичка атрактивност