1.1 Туристичка атрактивност

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање атрактивности туризма и подстицање туризма који се фокусира на културне и историjске баштине и локалне традиције региона кроз фокусирање улагања у инфраструктуру. Поред тога, пројекат има за циљ да инвестира у ефективну валоризацију својих локалних културних знаменитости и баштине и претвара их у туристичке атракције.

Активности: 1. Пројектовање и координација пројекта; 2. Грађевински радови у Бојнику; 3. Грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол); 4. Израда двадесетоминутног филма (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу у прекограничном региону; 5. Израда интерактивне заједничке ГИС мапе културно-историјских знаменитости у региону + мапирање бициклистичких рута; 6. Организација прекограничних инфо тура за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре); 7. Радионица са локалним сликарима и изложбом; 8. Организација завршног прекограничног културног фестивала; 9. Информације и публицитет.

Резултати:

1. Испуњено управљање пројектом и координација;

2.Реализовани грађевински радови у Бојнику;

3.Реализовани грађевински радови у Земену (села Дивља и Елов Дол);

4. Израђен двадесетоминутни филм (+ троминутна кратка верзија) о локалном културно-историјском наслеђу прекограничног региона овде;

5. Испуњена Интерактивна ГИС карта мапирања културно-историјских знаменитости у региону + израђена мапа бициклистичких рута овде;

6. Организоване прекограничне инфо туре за представнике туристичких агенција (и пешачке и бициклистичке туре);

7. Одржана уметничка радионица са локалним сликарима и изложбом;

8. Организован завршни прекогранични културни фестивал;

9. Реализоване информације и публицитет пројекта.

Феjсбук: овде

Публикацje:

http://infomreja.bg/obshtinite-zemen-i-bojnik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-96318.html

https://dnews.bg/obstina-zemen-prikluchi-proekt-upravlenie-na-investicii-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-v-granichnia-region.html#parent=section

http://www.mirogled.com/bg/news-view/zemen-i-boinik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo

 

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је диверсификација туристичких производа кроз сарадњу у пограничном региону и коришћење нематеријалне баштине за развој туризма - Укључивање локалних заједница у мере за одрживи развој.

Главне активности пројекта су: Оснивање "Музеја Кукер маски" у селу Кошарево, за које ће локалне занатлије креирати 8 традиционалних маски; Уређење туристичке локације на подручју Видриштa; Пружање забавних садржаја на локацији коришћењем нових технологија; Рекламирање атракција кроз промотивни материјал и 3 мобилне апликације са водичем за локалне традиције; и организација догађаја "Откривање традиције" у Кошареву и Видришту. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Предлог пројекта има за циљ улагање у мултифункционални затворени спортски комплекс у Костинброду и базен у селу Душник поред Гаџиног Хана, стварајући повољне услове за заједничке спортске активности и бављење спортским туризмом у региону.

Планиране активности:

1. Изградња мултифункционалног затвореног спортског објекта у Костинброду;

2. Реконструкција базена у Душнику, општина Гаџин Хан;

3. Развој јединствене прекограничне стратегије и заједничког интегрисаног производа за развој спортског и авантуристичког туризма у општинама Костинброд и Гаџин Хан;

4. Дводневна дискусија на округлом столу на тему „Прекогранични идентитет у корист спортског туризма“;

5. Специјализовани семинар за обуку „Отварање посла у области спортског туризма“.

Очекивани резултати:

1. Новоизграђени затворени спортски објекат у Костинброду;

2. Реконструисани базен у селу Душник;

3. Успостављени услови за развој спортског туризма у општинама Костинброд и Гаџин Хан и прекограничном подручју;

4. Развијен заједнички прекогранични стратешки документ који обезбеђује додатни економски развој и конкурентност општина Костинброд и Гаџин Хан као дестинација спортског туризма, и подржава одрживи развој туристичког подручја у прекограничном региону;

5. Развијени интегрисани туристички производ, креирани туристички пакети, повећано интересовање за туристичке ресурсе на територији партнерских општина;

6. Створене могућности за размену искустава и добрих пракси, партнерство, дијалог и интеракцију међу актерима у области спортског туризма;

7. Промовисан спортски туризам;

8. Успешно одржан семинар за обуку у општини Гаџин хан и обучено и сертификовано 40 учесника;

9. Повећан капацитет учесника у развоју и примени приступа започињању приватног посла у сфери спортског туризма.

Циљне групе су следеће организације из општина Костинброд и Гаџин Хан: институције које се баве развојем спортског туризма, укључујући спортске клубове, грађанске организације, туристичке центре итд .; туроператори и туристичке компаније, водичи, хотелијери (породични хотели, куће и гости) и власници ресторана, власници смештајних објеката; представници локалног бизниса, повезаног са развојем спортског туризма: грађевинске компаније, малопродаја, транспортна предузећа; предузетници, који желе да започну посао у области спортског туризма.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта: Подршка развоју одрживог туризма кроз пружање и умрежавање широког спектра програма и свих унутрашњих потенцијала територије, унутар и около Визиторског центра у Нишу и посетилаца Софије. Специфични циљеви пројекта су: 1. Обезбеђивање инфраструктуре за побољшање туристичке понуде, задовољство посетилаца и локалног становништва; 2. Дугорочно планирање нових програма и услуга за потенцијално коришћење локација за зелени туризам, образовање, научни туризам и промоцији културног и историјског наслеђа; 3. Да понуди одрживи модел одговорног туризма, са посебним нагласком на мобилности, дистрибуцији остварених прихода и одрживост животне средине; 4. Да се побољша локални економски развој кроз партиципативни приступ који експлоатише унутрашње потенцијале територије.

Планиране активности: 1. Изградња Центра за посетиоце “Церјанска пећине” код Ниша, за представљање и промоцију природних заштићених добара и њихових карактеристика 2. Израда софтвера за дигитализацију историјског и кулутурног наслеђа Софијске области 3. Инсталирање информационих киоска 4. Развој и ефикасно структуирање за одрживо управљање заједничких културних и природних добара 5. Развој нових туристичких путева око Центра за посетиоце 6. Отварање и промовисање Центра за посетиоце” Церјанска пећина” 7. Заједничка обука/ Семинар о новим тенденцијама у туризму 8. Ширење јавне свести и резултата пројекта 9. Испорука опреме за туристички информативни

Очекивани резултати: 1. Боља прекогранична туристичка понуда развојем заједничких прекограничних дестинација кроз представљање Центара за посетиоце у Нишу, инсталацију информативних киоска и опремњу туристичког инфо центра и Музеја историје у Софији уз програме подршке за посетиоце 2. Побољшање капацитета становништва које живе у циљаним областима кроз диверзификацију економских активности у руралним подручјима 3. Повећана видљивост богатства и разноврсности пејзажа и прекограничне територије; 4. Јачање регионалне сарадње и интеркултуралног дијалога.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да унапреди туристичку атрактивност прекограничног региона, кроз: активности заштите, конзервације, рестаурације, очувања и изложбене поставке ране Хришћанске базилике, Castra ad Montenezium и Момчиловог Града; пружање интересантних историјских чињеница о овим просторима, архитектури и религији; заштиту и ревитализацију ових историјско-туристичких места и бољу заштиту и излагање у циљу привлачења већег броја туриста и посетилаца.

Очекивани резултати: Ревитализација, конзервација и излагање ранохришћанске базилике, као и заштита тврђаве Castra ad Montenezium; израда заједничког туристичког водича са импресивним фотографијама тврђава у Монтани и Пироту. Реконструисана тврђаве "Кале" у Пироту - активности кустоса, дизајн и прикупљање информација са циљем презентације тврђаве ради привлачења туриста;  припрема презентације тврђаве "Кале" савременим методама - проширене и виртуелне стварности.

Овде можете наћи заједнички ПИРОТ - МОНТАНА ВОДИЧ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНУ ВОЖЊУ, који је припремљен у оквиру пројекта.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности Софије и Ниша.

Активности на пројекту су: 1. Рестаурација маузолеја у Јужном парку Софија; 2. Израда техничког пројекта за рестаурацију Нишке тврђаве; 3. Средњевековни фестивал; 4. Спровођење студије о модерним маркетиншким праксама за популаризацију мање познатих туристичких локација; 5. Израда маркетинг стратегије за промоцију „скривених" историјских и културних локација међу младим туристима; 6. Снабдевање моделима тврђаве и древних и средњовековних оружја; 7. Промоција маузолеја Јужног парка и Нишке тврђаве са савременим технологијама.

Очекивани резултати: 1. Рестаурација маузолеја у Јужном парку Софија; 2. Израда техничког пројекта за рестаурацију Нишке тврђаве; 3. Средњевековни фестивал.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да се диверзификује туристички производ у прекограничној области општина Орахово (Бугарска) и општина Сурдулица (Србија). Специфични циљеви пројекта су: 1) Подизање туристичке атрактивности и конкурентности у области кроз развој нових локација и реконструкцију постојећих; 2) Подизање свести за развој музичког туризма; 3) Очување културне баштине и њена широка промоција.

Пројектне активности обухватају: Израду заједничке стратегије за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма; Реконструкцију музеја-куће и њено претварање у музеј-кућу Дико Илиев и музичара дувачких инструмената; Надзор реконструкције музејске-куће; Реконструкција дела зграде Сурдуличког културног центра;  Организовање Дико Илиев дана у Општини Орахово;  Организовање заједничког музичког догађаја у Општини Сурудлица; Набавка иновативне опреме за Музеј-кућу Дико Илиев; Набавка опреме за Сурдулички културни центар.

Током реализације пројекта биће реконструисане 2 културно-историјске знаменитости у прекограничној области, и биће израђена заједничка стратегија за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма, што ће допринети повећању туристичке атрактивности региона и стимулисати музички туризам.

Веб-сајт пројекта: https://www.dikoiliev.com

Заједничка стратегија за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ побољшање туристичке атрактивности и диверзификацију туристичких производа регије Белограчик - Бољевац

Специфични циљеви:

• Повећати атрактивност пећине Магура;

• Основати Природно-туристички центар на планини Ртањ;

• Створити елементе за диверзификацију, иновативну презентацију и популаризацију туристичких атракција у региону.

Пројектне активности:

1. Побољшање туристичке атрактивности пећине Магура;

2. Холограмска презентација пећине Магура;

3. Оснивање Природно-туристичког центра на планини Ртањ;

4. Опремање Природно-туристичког центра  и опремање интерактивне Сале за посетиоце;

5. Израда заједничке платформе и мобилне апликације за биодиверзитет и туристичке атракције прекограничне регије Бољевац-Белограчк;

6. Разрада заједничких туристичких рута;

7. Организација догађаја за популаризацију заједничких туристичких рута;

8. Организација заједничког фестивала Дани природе у Бољевцу.

Резултати пројекта:

1. Побољшана туристичка атрактивност регије Белоградчик - Бољевац;

2. Побољшано осветљење и приступ пећини Магура;

3. Развијен систем за холограмску презентацију пећине Магура;

4. Основан Природно-туристички центар на планини Ртањ;

5. Опремљен Природно-туристички центар и опремљена интерактивна дворана за посетиоце;

6. Разрађена заједничка платформа и мобилна апликација;

7. Разрађене заједничке туристичке руте;

8. Организовани догађај за популаризацију заједничких туристичких рута;

9. Организовани заједнички фестивал Дани природе у Бољевцу.

Циљне групе: Посетиоци пећине Магура; Посетиоци Природно-туристичког центра на планини Ртањ; Становништво општине Белограчик; Становништво Видинског округа; Становништво општине Бољевац; Становништво округа Зејечар; Представници туристичког сектора у округу Зајечар; Представници туристичког сектора у Видинском округу.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање туристичке атрактивности за балнеолошке и спа дестинације у Бугарској и Србији. Посебни циљеви су: Развој заједничке стратегије за развој туристичких дестинација; Имплементација иницијатива за заштиту и унапређење природних ресурса и културне баштине.

Планиране активности: вођење пројекта, реконструкција Николај Хаитов парка у Сапаревој Бањи, реконструкција парка Бањица у Сокобањи, развој стратегије сарадње за развој одрживог туризма, организација и вођење почетне и завршне конференције за штампу.

Циљне групе пројекта су регионални и локални пружаоци туристичких услуга, пружаоци здравствених услуга и рекреације, регионална/национална туристичка удружења. Крајњи корисници/Корисници резултата пројекта биће: Становништво два града, туристи и посетиоци, пацијенти са ортопедским проблемима, неуролошки пацијенти, кардиолошки пацијенти, плућни болесници.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је унапређење туристичке привлачности Пирота и Варшеца кроз нови приступ у промоцији туристичке понуде. Посебни циљеви су: 1. Изградња нових туристичких места као додатних туристичких понуда оба града. 2. Унапређење туристичке промоције активног туризма. 

Планиране активности: изградња атрактивне локације "авантуристички парк" у Вршецу, реализација рекреативних и спортских локација у Вршецу, изградња забавног "адреналин" парка у Пироту, израда стратешког плана за унапређење туристичко-спортске понуде у прекограничном региону, партнерски форум и студијске посете учесника пројекта, радионице и унапређење капацитета.

Пројекат ће допринети побољшању туристичке атрактивности оба града, кроз повећан број посетилаца и побољшаном спортско-рекреативном понудом. 

Partners

Pages

Subscribe to 1.1 Туристичка атрактивност