1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ очување културне баштине и обичаја прекограничног подручја, кроз заједничке акције, подизање свести о утицају културе на ерозију граница, побољшање туристичке понуде прекограничног подручја, подизање капацитета локалних актера и промовисање туристичке понуде одржавањем догађаја у пограничном подручју.

Главне пројектне активности су:

 1. Организација догађаја ''Вурдијада'';
 2. Студија '' Унапређење туристичких потенцијала у Бабушници и на подручју ЦБ '';
 3. Студија ,,Будућност Вурдијаде'';
 4. Видљивост;
 5. Организација завршне конференције.

Две главне пројектне активности односе се на организацију догађаја „Вурдијада“ и одржавање завршне конференције. Међутим, организација и спровођење ова два велика догађаја прати низ активности на припреми, промени приступа и промоцији, с циљем приближавања активности граничним областима.

Резултат пројекта: Манифестација „Вурдијада“ одржана у новом формату, већи број посетилаца, веће користи за локалне буџете, већа средства за културу и очување баштине; две разрађене студије на тему „Побољшање туристичких потенцијала у Бабушници и на прекограничном подручју“ и ,,Будућност Вурдијаде“; предузете активности видљивости и организована једна завршна конференција.

Циљна група пројекта је целокупно становништво у пограничном подручју, као и гости који су присуствовали догађајима. Директни учесници у реализацији пројекта су лица која су део управљачког тима из општине Бабушница и партнери из Бугарске, као и учесници из области културе. Дугорочни корисници пројекта биће становници прекограничног региона и локалне власти.     

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је успостављање мреже „Млади уметници за одрживи развој" кроз улагања у уметност, студије, стратешке мере и организацију догађаја умрежавања.

Активности: набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у општини Медијана; набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности Монтане; истраживање присуства уметности и културе у животима младих; филозофија уметности - курсеви о врстама уметничког изражавања (локални и европски кроз векове); жива поезија - платформа за интеракцију између различитих уметника; повратак коренима: плесни догађај; млади уметници за мрежу одрживог развоја; организовање заједничког семинара „Европа какву (не) знамо" у циљу бољег разумевања младих сопствене историје и будуће перспективе; развој веб платформе.

Очекивани резултати: обезбеђена опрема за активно промовисање и подршку културног живота у Медијани и Монтани, као и њена диверзификација како би се адекватно задовољиле потребе грађана и туриста; спроведено истраживање о присуству уметности и културе у животима младих; обезбеђени алтернативни извори информација о питањима културе, способних да изазову интерес младих на креативан и иновативан начин; јачање знања младих о питањима културе; уједињене уметнице/уметници у сврху одрживог раста; изграђене перспективе за будућу сарадњу на различитим пројектима везаним за одрживи културни и природни развој региона прекограничне сарадње међу локалним младима; побољшана културна свест учесника и проширено знање о различитим облицима уметности које се практикују у региону; успостављено међусобно разумевање и дијалог између две стране границе.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да подржи развој кадрова у области туризма у циљном Српско-бугарском пограничном региону.

Планиране активности:

 1. Развој програма за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развој модула и садржаја за е-учење за унапређење знања и практичних вештина кадрова у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Дизајн и развојна платформа „Е-учење у туризму“, која садржи део е-библиотеке за кување и део е-библиотека за пића;
 4. Демонстрација платформе за е-учење у туризму;
 5. Две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону, „Добра пракса у управљању одрживим туризмом“ и „Традиционална јела и пића из заједничког пограничног региона“;
 6. Завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Очекивани резултати:

 1. Развијен програм за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развијена платформа за е-учење у туризму са 3 главне одељке - модули и садржаји за е-учење, е-библиотека за кување и е-библиотека за пића;
 3. Организована два дана за демонстрацију платформе за е-учење у туризму;
 4. Организоване две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 5. Одржан један завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Циљне групе пројекта су:

 1. МСП која раде или су повезане са туристичким секторима у циљаном Српско-бугарском пограничном региону (власници хотела и ресторана, приватни смештај, добављачи брзе хране, посластичаре, пекаре, произвођачи хране, укључујући пољопривреднике итд.);
 2. Туристичке агенције које раде у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Организације за пословну подршку, невладине организације, гранска удружења и друге организације које обављају своје активности у вези са развојем туристичког сектора у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 4. Образовне институције у циљном Српско-бугарском пограничном региону, као што су универзитети, средње школе (са туристичким смером), организације за обуку и стручно оспособљавање.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење капацитета чланова прекограничног удружења „Дух Балкана" и организација заједничких догађаја са циљем боље промоције и привлачења нових туриста.

Активности рпедвиђене пројектом су: 1. Студија о потребама и очекивањима винских туриста у прекограничном региону; 2. Унапређење капацитета тур оператора и произвођача вина ради бољег задовољења потреба туриста; 3. Радионице за Менаџмент винским рутама; 4. Организација прекограничног винског такмичења „Дух Балкана"; 5. Организација прекограничног Винског Сајма у Видину; 6. Унапређење знања дегустације вина кроз размену добре праксе; 7. Израда Водича за увођење интернет маркетинга у вински туризам; 8. Обука за увођење друштвених мрежа у вински туризам.

Очекивани резултати су: Р1. Унапређени капацитети чланова прекограничног удружења „Дух Балкана"; Р2. Јачање прекограничног бренда „Дух Балкана" кроз увођење годишње награде„Дух Балкана"; Р3. Винска рута „Дух Балкана" је боље промовисана кроз употребу нових технологија и кроз понуду унапређених услуга; Р4. Организација заједничких догађаја ради боље промоције и привлачења нових туриста. 

Partners

Pages

Subscribe to 1.3 Умрежавање (активности људи – људима)