1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ очување културне баштине и обичаја прекограничног подручја, кроз заједничке акције, подизање свести о утицају културе на ерозију граница, побољшање туристичке понуде прекограничног подручја, подизање капацитета локалних актера и промовисање туристичке понуде одржавањем догађаја у пограничном подручју.

Главне пројектне активности су:

 1. Организација догађаја ''Вурдијада'';
 2. Студија '' Унапређење туристичких потенцијала у Бабушници и на подручју ЦБ '';
 3. Студија ,,Будућност Вурдијаде'';
 4. Видљивост;
 5. Организација завршне конференције.

Две главне пројектне активности односе се на организацију догађаја „Вурдијада“ и одржавање завршне конференције. Међутим, организација и спровођење ова два велика догађаја прати низ активности на припреми, промени приступа и промоцији, с циљем приближавања активности граничним областима.

Резултат пројекта: Манифестација „Вурдијада“ одржана у новом формату, већи број посетилаца, веће користи за локалне буџете, већа средства за културу и очување баштине; две разрађене студије на тему „Побољшање туристичких потенцијала у Бабушници и на прекограничном подручју“ и ,,Будућност Вурдијаде“; предузете активности видљивости и организована једна завршна конференција.

Циљна група пројекта је целокупно становништво у пограничном подручју, као и гости који су присуствовали догађајима. Директни учесници у реализацији пројекта су лица која су део управљачког тима из општине Бабушница и партнери из Бугарске, као и учесници из области културе. Дугорочни корисници пројекта биће становници прекограничног региона и локалне власти.     


Израђена студија ''Унапређење туристичких потенцијала Бабушнице и подручја ЦБ''

Разрађена студија ,,Будућност Вурдијаде''

Израђена студија за унапређење туристичких потенцијала заснованих на културном наслеђу

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је успостављање мреже „Млади уметници за одрживи развој" кроз улагања у уметност, студије, стратешке мере и организацију догађаја умрежавања.

Активности: набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у општини Медијана; набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности Монтане; истраживање присуства уметности и културе у животима младих; филозофија уметности - курсеви о врстама уметничког изражавања (локални и европски кроз векове); жива поезија - платформа за интеракцију између различитих уметника; повратак коренима: плесни догађај; млади уметници за мрежу одрживог развоја; организовање заједничког семинара „Европа какву (не) знамо" у циљу бољег разумевања младих сопствене историје и будуће перспективе; развој веб платформе.

Очекивани резултати: обезбеђена опрема за активно промовисање и подршку културног живота у Медијани и Монтани, као и њена диверзификација како би се адекватно задовољиле потребе грађана и туриста; спроведено истраживање о присуству уметности и културе у животима младих; обезбеђени алтернативни извори информација о питањима културе, способних да изазову интерес младих на креативан и иновативан начин; јачање знања младих о питањима културе; уједињене уметнице/уметници у сврху одрживог раста; изграђене перспективе за будућу сарадњу на различитим пројектима везаним за одрживи културни и природни развој региона прекограничне сарадње међу локалним младима; побољшана културна свест учесника и проширено знање о различитим облицима уметности које се практикују у региону; успостављено међусобно разумевање и дијалог између две стране границе.

Феjсбук: https://www.facebook.com/together091/

Инстаграм: https://www.instagram.com/together091/

Веб саjт: http://together-bgrs.eu/

Публикациja: https://novinitem.com/montana-i-nish-s-obsht-proekt-v-sferata-na-kulturata

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање привредних и туристичких потенцијала очувањем и презентацијом културно-историјског наслеђа.

Активности пројекта су:

 1. Џез радионица са избором максимално 10 традиционалних музичких песама из Србије и Бугарске које ће се прилагодити за извођење дувачког џез оркестра;
 2. Уметност маски - радионица за израду сурвакар маски од стране мајстора маски са подручја Перника;
 3. Изложба маски и фотографија у Нишу и Пернику у организацији репрезентативне маскенбалске групе од 30 људи;
 4. Нишвил џез фестивал – Етно бина на којој ће бити представљена и увежбана традиционална композиција из Џез радионице;
 5. Изложба маски у Музеју џеза Нишвилле у Нишкој тврђави;
 6. Сурва – уметност маски - изложба сурвакарских маски и концерт традиционалних џез песама током јавних манифестација у граду Пернику;
 7. ДВД SPICH – аудио-видео материјал прикупљен са одржаних догађаја у Нишу и Пернику;
 8. Заједничка завршна конференција за новинаре у Нишу.

Очекивани резултати пројекта:

 1. Организована 2 заједничка догађаја и друга 4 јавна догађаја у циљу промоције и неговања заједничке традиције прекограничног простора;
 2. Снимљен и објављен ДВД са 20 традиционалних песама из Бугарске и Србије, обрађених у џез аранжману;
 3. Минимум 20 студената и професионалаца уметности, 30 чланова групе Маскарада и 2 мајстора маски школованих за израду маски и усавршавање вештина.

Циљне групе пројекта су туристи, посетиоци фестивала (25 000 музичара), студенти уметности (20), професионалци (30), маскенбалска група (30) и мајстори маски (2).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да подржи развој кадрова у области туризма у циљном Српско-бугарском пограничном региону.

Планиране активности:

 1. Развој програма за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развој модула и садржаја за е-учење за унапређење знања и практичних вештина кадрова у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Дизајн и развојна платформа „Е-учење у туризму“, која садржи део е-библиотеке за кување и део е-библиотека за пића;
 4. Демонстрација платформе за е-учење у туризму;
 5. Две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону, „Добра пракса у управљању одрживим туризмом“ и „Традиционална јела и пића из заједничког пограничног региона“;
 6. Завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Очекивани резултати:

 1. Развијен програм за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону овде;
 2. Развијена платформа за е-учење у туризму са 3 главне одељке - модули и садржаји за е-учење, е-библиотека за кување и е-библиотека за пића овде;
 3. Организована два дана за демонстрацију платформе за е-учење у туризму;
 4. Организоване две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 5. Одржан један завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Циљне групе пројекта су:

 1. МСП која раде или су повезане са туристичким секторима у циљаном Српско-бугарском пограничном региону (власници хотела и ресторана, приватни смештај, добављачи брзе хране, посластичаре, пекаре, произвођачи хране, укључујући пољопривреднике итд.);
 2. Туристичке агенције које раде у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Организације за пословну подршку, невладине организације, гранска удружења и друге организације које обављају своје активности у вези са развојем туристичког сектора у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 4. Образовне институције у циљном Српско-бугарском пограничном региону, као што су универзитети, средње школе (са туристичким смером), организације за обуку и стручно оспособљавање.

Веб саjт: https://etourism-bgrs.com/

Феjсбук: овде

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је унапређење капацитета чланова прекограничног удружења „Дух Балкана" и организација заједничких догађаја са циљем боље промоције и привлачења нових туриста.

Активности рпедвиђене пројектом су: 1. Студија о потребама и очекивањима винских туриста у прекограничном региону; 2. Унапређење капацитета тур оператора и произвођача вина ради бољег задовољења потреба туриста; 3. Радионице за Менаџмент винским рутама; 4. Организација прекограничног винског такмичења „Дух Балкана"; 5. Организација прекограничног Винског Сајма у Видину; 6. Унапређење знања дегустације вина кроз размену добре праксе; 7. Израда Водича за увођење интернет маркетинга у вински туризам; 8. Обука за увођење друштвених мрежа у вински туризам.

Очекивани резултати су: Р1. Унапређени капацитети чланова прекограничног удружења „Дух Балкана"; Р2. Јачање прекограничног бренда „Дух Балкана" кроз увођење годишње награде„Дух Балкана"; Р3. Винска рута „Дух Балкана" је боље промовисана кроз употребу нових технологија и кроз понуду унапређених услуга; Р4. Организација заједничких догађаја ради боље промоције и привлачења нових туриста. 


Веб локација: http://www.soulofthebalkans.com/

Фејсбук: https: www.facebook.com/Soul-of-the-Balkans-Wine-Route-102908544468747

Корисни материјали:
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20za…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20Vinski…
http://www.soulofthebalkans.com/…/putevi-vina-duh-balkana
http://duhbalkana.com/…/Prekogranicne%20Stara%20planina…

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање туристичког потенцијала прекограничног региона кроз одрживо коришћење природних, културних и историјских ресурса укључивањем локалних заједница и туристичких пружалаца.

Специфични циљеви пројекта су: јачање свести о одрживом и одговорном развоју туризма у пограничном региону; неговање препознавања дестинације заједничким акцијама и сарадњом у истраживању природних, културних и историјских ресурса; јачање културне интеракције и умрежавања међу локалним заједницама; стварање интерактивног окружења за сарадњу и активности на изградњи капацитета у туризму и пратећим индустријама.

Пројектне активности:

 1. Генератор пословних модела (ГПМ) за одрживо коришћење потенцијала ресурса природног и културног наслеђа у пограничном региону укључивањем локалних актера;
 2. Quest Tours - иновативна промоција прекограничног природног и културног наслеђа;
 3. Израда мрежне платформе „www.QuesTour.eu“ и мобилне апликације;
 4. Интернет тренинги за управљање одрживим туризмом;
 5. Радионица „Најбоље праксе у одрживом развоју туризма и приступ„QuesTour ““;
 6. Конкурс за дизајн „QuesTour за младе;
 7. Фестивал „QuesTour“.

Резултати и резултати пројекта:

 1. Мапирање неистражених ресурса и нематеријалног наслеђа у пограничном региону;
 2. Листе података „Наслеђе“;
 3. Анализа спремности локалних заједница, предузећа / предузећа и власти да дају свој допринос промоцији идентификованих ресурса;
 4. Листе података „Заинтересоване стране“;
 5. ГПМ за одрживо коришћење потенцијала ресурса природног и културног наслеђа у пограничном региону;
 6. Разрађена платформа QuesTour и андроид апликација;
 7. Разрађена 3 сценарија за QuesTour;
 8. Дигитализовани садржај, укљ. 3 тематска видео филма;
 9. Организоване 3 тематске QuesTour;
 10. Организовани курсеви на мрежи за управљање одрживим туризмом;
 11. Организована радионица „Најбоље праксе у одрживом развоју туризма и приступ„QuesTour“;
 12. Организовано такмичење у дизајну „QuesTour“ за младе;
 13. Организовани фестивал „QuesTour“.

Главне циљне групе које ће имати користи од резултата пројекта су: становници прекограничног региона који покрива подручје 6 округа из Бугарске, 7 округа из Србије; Туристичке организације / предузећа / удружења у региону; Омладинске организације.

Феjсбук: https://www.facebook.com/QuestourProject

Веб саjт: https://questour-project.eu/bg/

Андроид апликациja: https://play.google.com/store/apps/details?id=questour.com

Публикациje: https://www.actualno.com/scene/transgranichen-festival-vyv-vraca-shte-pokaje-kulturata-obichaite-i-tradiciite-ot-dvete-strani-na-bylgaro-srybskata-granica-news_1613238.html

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је искористити технологију виртуелне реалности за развој туризма стварањем нових туристичких услуга уз едукацију и образовање чиме се повећају локални капацитети у овој области.

Развој нових виртуелних водича за wиндоwс, wеб, мобилне телефоне и 3Д наочаре; организација и тренинг из области мултимедија и виртуелне реалности – основни ниво; организација и тренинг из области мултимедија и виртуелне реалности – напредни експертски ниво; подешавање опреме и 3Д виртуелних наочара за рад са виртуелним водичима.

Очекивани резултати пројекта: направљена 2 виртуелна водича за 2 прекограничне туристичке локације за Windows, веб, мобилне апликације за телефоне, ВР наочаре;  успостављене 4 ВР тачке; створени капацитети за 25 локалних ентузијаста за развој ВР производа; израђена и одржавана веб страница за виртуалну стварност у корист промоције туризма и одговарајуће кампање подизања свести.

Корисни материјали:
Уџбеник "Фотографија и камера" на бугарском:
http://virtualreality212ipa.com/…/Publikacija%20Bugarski…
Уџбеник "Фотографија и камера" на српском:
http://virtualreality212ipa.com/…/Manual%20na%20srpskom…
Корисни линкови:
Веб локација: http://virtualreality212ipa.com/
Facebook page: Virtual reality for education and tourism development
YouTube videos:
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w
https://www.youtube.com/watch?v=Pfbo0LXtaGk
https://www.youtube.com/watch?v=4dnjd_CRfxg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uT7IttZcMyU…
https://www.youtube.com/watch?v=voZSTtj2v2g…
https://www.youtube.com/watch?v=PhwYG1uYKV8…
https://www.youtube.com/watch?v=rVrZfZ4WBdM…
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w…
https://www.youtube.com/watch?v=8G8uCQQiSdA…

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је стварање одрживих мрежа и партнерстава и побољшање видљивости и свести јавности о туристичком потенцијалу прекограничног региона.

Планиране активности:

 1. Истраживање локација у прекограничном региону овде;
 2. Округли сто и мултимедијална апликација;
 3. Обука за промоцију туризма;
 4. Обука за одабрано партнерство;
 5. Учешће на међународним сајмовима туризма и представљање филма.

Резултати пројекта:

 1. Развијене одрживе мреже и партнерства у прекограничном региону;
 2. Одржан један округли сто и развијена једна мултимедијална апликација;
 3. 16 туристичких радника обучено за интегрисану туристичку понуду (више информација овде);
 4. 8 туристичких радника обучених за управљање веб порталима (више информација овде) и развијено 4 веб портала за интегрисане туристичке понуде;
 5. Направљен документарни филм (на бугарском, српском и енглеском језику) за промоцију прекограничног  региона и интегрисане туристичке понуде;
 6. Одржане две конференције за штампу и два учешћа на међународним сајмовима туризма;
 7. Успостављене мреже у оквиру најмање 32 туристичке теме у прекограничном региону.

Циљне групе пројекта су туристички радници, локалне самоуправе и становништво у прекограничном подручју Нишавског, Пчињског, Ћустендилског и Перничког округа, као и организације повезане са туристичким сектором.

Филмови на сајту: http://vilin-grad.com/video/

Видео на YouTube:

https://youtu.be/BJFJ36QkoFY

https://youtu.be/IBU7Ynw1DPA

https://youtu.be/cmRMeDWiyqc

https://youtu.be/R1MNXnMnLxE

https://youtu.be/Y-kxgB-dVNc

https://youtu.be/mXU5QLZUNLU

https://youtu.be/uHhIZzvSBz4

https://youtu.be/LF6NNNC8KaQ

https://youtu.be/VjrEO5_aVRU

ТВ репортаже:

https://youtu.be/QP1dh7abnOw

https://youtu.be/rsNs6ovTX40

https://youtu.be/Bo5TcNcXLsc

Публикацje:

https://far.rs/bg/2021/08/03/v-nish-se-provede-krygla-masa-po-proekt-za-turisticheskata-atraktivnost-na-transgranichniya-region/

https://glaspress.rs/заместник-министър-мария-белколева-у

https://jugpress.com/turisticka-ponuda-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://kisobran.rs/2021/07/30/azbuki-predstavlja-turisticku-multimedijalnu-aplikaciju-i-istrazivanje/

https://kisobran.rs/2021/08/21/turisticka-ponuda-ruralnih-podrucja-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://kisobran.rs/2021/08/12/zavrsen-trening-za-upravljanje-web-portalimau-okviru-projekta-integrisana-turisticka-ponuda/

https://raska.kcnonline.rs/prekogranicni-projekat-integrisana-turisticka-ponuda/

https://citysmart.media/zabava/putovanja/turisticka-ponuda-nisavskog-i-pcinjskog-okruga-iz-srbije-i-okruga-pernik-i-custendil-iz-bugarske-dostupna-preko-mobilne-aplikacije/

https://niskevesti.rs/turisticka-ponuda-ruralnih-podrucja-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-mariya-belkoleva-otkri-kulturniya-festival-panagiya

https://viaranews.com/кюстендил-домакинства-на-среща-по-про/

Феjсбук://www.facebook.com/UdruzenjeAzBuki

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Развој бициклистичког и винског туризма, изградња капацитета међу локалним заинтересованим странама за понуду овог новог типа туристичког производа и подизање свести међу локалним становништвом за могућност другачијег позиционирања прекограничног подручја.

У оквиру пројекта биће развијене 2 студије о стање бициклизма и винарства, које идентификује локалне актере у бициклистичком и винарском туризму и развој бициклистичких и винских рута. На две прекограничне радионице са локалним заинтересованим странама, ови резултати ће бити даље унапређени и размотрени. Разрадиће се Водич за развој бициклистичких и винских рута, произвешће се Видео Водич Vine & Bike tуризаm, а капацитети заинтересованих страна ће бити побољшани кроз 2 обуке - за сомелијере и маркетинг туристичких производа. Заинтересоване стране ће изградити капацитете и побољшати умрежавање за понуду новог туристичког производа. Фестивал бицикла и вина ће промовисати нову развијену руту и ​​подићи свест.

Резултати пројекта су: 2 конференције за штампу; израђене 2 студије; организоване 2 прекограничне радионице за локалне заинтересоване стране; развијен водич и видео водич са 6 кратких филмова, организоване 2 обуке за изградњу капацитета локалних заинтересованих страна, организована 1 путујућа радионица бициклистичког и винског туризма; организован 1 фестивал бицикла и вина са 100 учесника.

Веб странице: http://bike-wine.eu
http://rpsd.ngobg.info/
Facebook странице:
https://www.facebook.com/rpsd.vidin.3
https://www.facebook.com/evtim.stefanov.5
YouTube видеа: https://www.youtube.com/…/UCOHMXvgxh6I8XhmOhUXchHg/feature

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Стимулисање уравнотеженог и одрживог развоја и промоције фестивала туризма оствареним кроз капитализацију и презентовање нематеријалних културних баштина у Сурдулици, Правецу и Врању.

Специфични циљеви:

1) капитализација утицаја туризма културног наслеђа на граничне заједнице кроз заједничке акције у Сурдулици, Врању и Правецу;

2) изградња капацитета актера у области одрживог управљања фестивалским туризмом у Правцу и Врању;

3) подизање јавне свести у Сурдулици, Врању и Правецу о могућностима одрживе употребе нематеријалних културних баштина и њиховог одрживог коришћења у туризму.

Предвиђене у оквиру пројектних активности су:

1) управљање пројектом и координацијом;

2) информације и публицитет пројекта;

3) Израда Заједничког спектакла „Бајка о нашим заједничким традицијама - позоришту и музици“;

4) набавка опреме за потребе водећег партнера;

5) набавка опреме и костима за ПП2;

6) промоција и презентација Заједничког спектакла;

7) Традиционалне свечаности код комшије;

8) Форум за изградњу капацитета за капитализацију ефеката нематеријалног културног наслеђа упрекограничном региону;

9) Културно-уметнички камп у Сурдулици.

Резултати:

- Иницијативе за подизање свести јавности о одрживом коришћењу нематеријалног културног наслеђа и ресурса;

- Иницијатива за изградњу капацитета за капитализацију заједничког туристичког производа / услуга;

- Заједнички спектакл усмјерен на промоцију и култивацију заједничких традиција ЦБР; подизање свести и изградња капацитета циљних група, корисника и заинтересованих страна кроз директне акције за очување, промоцију и очување нематеријалног културног насљеђа у људима на људе, су предности овог пројекта.


Циљне групе: Грађани општине Врање (85802); Грађани општине Праветс (7569); Ансамбли и групе КЗ "Зариа 1895" (76); Посетиоци и туристи Врања и Сурдулице (20000 годишње); Посетиоци и туристи Правеца (10000 годишње); Локалне власти Сурдулица, Врање и Правеца (10); Културни и уметнички експерти из БГ и РС (10) Грађани општине Сурдулица (20319).

Веб саjт: https://neighborfestivities.com/BG/default.asp

ФБ странице: https://www.facebook.com/Neighbor-Festivities-104563358555789

https://www.facebook.com/skc.surdulica

Видео:

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Partners

Pages

Subscribe to 1.3 Умрежавање (активности људи – људима)