1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је стварање одрживих мрежа и партнерстава и побољшање видљивости и свести јавности о туристичком потенцијалу прекограничног региона.

Планиране активности:

 1. Истраживање локација у прекограничном региону;
 2. Округли сто и мултимедијална апликација;
 3. Обука за промоцију туризма;
 4. Обука за одабрано партнерство;
 5. Учешће на међународним сајмовима туризма и представљање филма.

Резултати пројекта:

 1. Развијене одрживе мреже и партнерства у прекограничном региону;
 2. Одржан један округли сто и развијена једна мултимедијална апликација;
 3. 16 туристичких радника обучено за интегрисану туристичку понуду;
 4. 8 туристичких радника обучених за управљање веб порталима и развијено 4 веб портала за интегрисане туристичке понуде;
 5. Направљен документарни филм за промоцију прекограничног  региона и интегрисане туристичке понуде;
 6. Одржане две конференције за штампу и два учешћа на међународним сајмовима туризма;
 7. Успостављене мреже у оквиру најмање 32 туристичке теме у прекограничном региону.

Циљне групе пројекта су туристички радници, локалне самоуправе и становништво у прекограничном подручју Нишавског, Пчињског, Ћустендилског и Перничког округа, као и организације повезане са туристичким сектором.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Развој бициклистичког и винског туризма, изградња капацитета међу локалним заинтересованим странама за понуду овог новог типа туристичког производа и подизање свести међу локалним становништвом за могућност другачијег позиционирања прекограничног подручја.

У оквиру пројекта биће развијене 2 студије о стање бициклизма и винарства, које идентификује локалне актере у бициклистичком и винарском туризму и развој бициклистичких и винских рута. На две прекограничне радионице са локалним заинтересованим странама, ови резултати ће бити даље унапређени и размотрени. Разрадиће се Водич за развој бициклистичких и винских рута, произвешће се Видео Водич Vine & Bike tуризаm, а капацитети заинтересованих страна ће бити побољшани кроз 2 обуке - за сомелијере и маркетинг туристичких производа. Заинтересоване стране ће изградити капацитете и побољшати умрежавање за понуду новог туристичког производа. Фестивал бицикла и вина ће промовисати нову развијену руту и ​​подићи свест.

Резултати пројекта су: 2 конференције за штампу; израђене 2 студије; организоване 2 прекограничне радионице за локалне заинтересоване стране; развијен водич и видео водич са 6 кратких филмова, организоване 2 обуке за изградњу капацитета локалних заинтересованих страна, организована 1 путујућа радионица бициклистичког и винског туризма; организован 1 фестивал бицикла и вина са 100 учесника.

Веб странице: http://bike-wine.eu
http://rpsd.ngobg.info/
Facebook странице:
https://www.facebook.com/rpsd.vidin.3
https://www.facebook.com/evtim.stefanov.5
YouTube видеа: https://www.youtube.com/…/UCOHMXvgxh6I8XhmOhUXchHg/feature

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Стимулисање уравнотеженог и одрживог развоја и промоције фестивала туризма оствареним кроз капитализацију и презентовање нематеријалних културних баштина у Сурдулици, Правецу и Врању.

Специфични циљеви:

1) капитализација утицаја туризма културног наслеђа на граничне заједнице кроз заједничке акције у Сурдулици, Врању и Правецу;

2) изградња капацитета актера у области одрживог управљања фестивалским туризмом у Правцу и Врању;

3) подизање јавне свести у Сурдулици, Врању и Правецу о могућностима одрживе употребе нематеријалних културних баштина и њиховог одрживог коришћења у туризму.

Предвиђене у оквиру пројектних активности су:

1) управљање пројектом и координацијом;

2) информације и публицитет пројекта;

3) Израда Заједничког спектакла „Бајка о нашим заједничким традицијама - позоришту и музици“;

4) набавка опреме за потребе водећег партнера;

5) набавка опреме и костима за ПП2;

6) промоција и презентација Заједничког спектакла;

7) Традиционалне свечаности код комшије;

8) Форум за изградњу капацитета за капитализацију ефеката нематеријалног културног наслеђа упрекограничном региону;

9) Културно-уметнички камп у Сурдулици.

Резултати:

- Иницијативе за подизање свести јавности о одрживом коришћењу нематеријалног културног наслеђа и ресурса;

- Иницијатива за изградњу капацитета за капитализацију заједничког туристичког производа / услуга;

- Заједнички спектакл усмјерен на промоцију и култивацију заједничких традиција ЦБР; подизање свести и изградња капацитета циљних група, корисника и заинтересованих страна кроз директне акције за очување, промоцију и очување нематеријалног културног насљеђа у људима на људе, су предности овог пројекта.


Циљне групе: Грађани општине Врање (85802); Грађани општине Праветс (7569); Ансамбли и групе КЗ "Зариа 1895" (76); Посетиоци и туристи Врања и Сурдулице (20000 годишње); Посетиоци и туристи Правеца (10000 годишње); Локалне власти Сурдулица, Врање и Правеца (10); Културни и уметнички експерти из БГ и РС (10) Грађани општине Сурдулица (20319).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројектни циљеви су:
Очување и промоција заједничког културног фолклорног наслеђа у прекограничним регионима Ниш, Перник и Ћустендил;
Подстицај одрживог развоја локалног туристичког сектора;
Успостављање фолклорне мреже у пограничном региону.

Планиране активности:
1. Истраживање на тему фолклорних игара и ношњи у прекограничном региону Перник - Ниш, и израда веб каталога о фолкорним ансамблима и догађајима овде;
2.  Учење бугарске (овде) и српске фолклорне кореографије у Нишу и Пернику
3. Изложба фолклорних ношњи у Пернику;
4. Форум "Заједничко фолклорно наслеђе у прекограничном региону" у Нишу;
5. Креирање веб каталога фолклорних ансамбала и догађаја у прекограничном региону Бугарска - Србија;
6. Радионице фолклорних плесова и игара у Пернику и Нишу и два заједничка концерта (овде и овде);
7. Балканске легенде - савремени фолклорни спектакл у Пернику;
8. Округли сто у Пернику.

Очекивани резултати:
1. Спроведено истраживања на тему фолклорних игара прекограничног региона и израда on-line каталога о фолклорним ансамблима и догађајима;
2.  Спроведене две размене учења кореографија, са учешћем 60 фолклорних играча и 4 кореографа, из обе земље;
3. Организована једна изложба фолклорних ношњи у Пернику са 100 посетилаца;
4. Организован форум „Заједничко фолклорно наслеђе у прекограничном региону“ у Нишу са 40 учесника;
5. Урађен тројезични веб каталог о фолклорним ансамблима и догађајима;
6. Организовне две заједничке радионице са 56 учесника и два заједничка концерта;
7. Организован модеран и иновативан фолклорни спектакл о Балканским легендама у Пернику;
8. Организован округли сто у Пернику, као завршни догађај са 40 учесника.

Циљне групе:
Организације које се баве фолклором и културом, из прекограничног региона, из Ниша и Перника;
Професионалци, стручњаци из области фолклора и културе;
Општа јавност- заинтересовано становништво.

Видео:

- 6 кратких фолклорних филмова произведених и приказаних на концерту овде;

- видео о пројекту овде;

YouTube: овде

Феjсбук: @aksels.bg  

Веб саjт: http://balkanfolklore.net/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је промоција културног и историјског наслеђа пограничног региона Ражањ и Бобов Дол и подршка локалној заједници и уметничким центрима у њиховим напорима да сачувају ово културно наслеђе и културну размену преко границе.

Пројектне активности:

 1. Разрада заједничке стратегије за прекограничну културну сарадњу и промоцију одрживог коришћења природног и културног наслеђа између Ражња и Бобов Дола;
 2. Набавка опреме  општине Ражањ;
 3. Снабдевање опремом општине Бобов Дол;
 4. Организација културног фестивала у Ражњу;
 5. Организација културног фестивала у Бобов Долу;
 6. Израда каталога "Фолклор, ритуали и традиција у општини Ражањ";
 7. Израда каталога "Фолклор, ритуали и традиција у општини Бобов Дол".

Очекивани резултати и резултати пројекта обухватиће разрађену заједничку стратегију за прекограничну културну сарадњу и промоцију одрживог коришћења природног и културног наслеђа између Ражња и Бобовог Дола, испоручену звучну, сценску и музичку опрему у две општине, два тродневна фестивала у две општине и израда каталога за фолклор, ритуале и традиције општина Ражањ и Бобов Дол.

Циљне групе пројекта су локални актери из домова културе и заједнице, уметничких, плесних, фолклорних и позоришних клубова, занатлије, волонтери и туристичке агенције из две општине.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је подићи свест становништва у Борском и Видинском округу за једриличарски туризам, изградити вештине међу младим људима у прекограничном региону да једре и стварају и развијају маркетинг новог туристичког производа - једрење на Дунаву.

Активности: Изградња техничких капацитета за пловидбу на Дунаву; Информативна кампања у локалним школама и универзитетима; Прекогранични тренинзи за једрење за младе; Фестивал једрења на Дунаву; Кампања за подизање свести и промоцију; Организовање семинара за маркетинг новог туристичког производа – једрење на Дунаву.

Резултати: 2 информативне кампање у школама и универзитетима за 200 младих људи са обе стране границе; 2 семинара за маркетинг новог туристичког производа – једрење на Дунаву биће организована у Видину и Доњем Милановцу са по 40 учесника; 2 обуке за једрење за 50 учесника из прекограничног региона и 1 фестивал једрења са 150 учесника.

Корисни линкови:

Веб локација: https://sailingonthedanube.com/                                                      

Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

YouTube videos: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c

https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=LN51rXaWguQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eu6JS4lwXyqYjKpPh5AV1_qmm9wmMxqUTee-0-dQYhGdWThfTkNhFp84

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је промоција нематеријалног културног наслеђа оба региона кроз употребу савремених информационих и комуникационих технологија (ИКТ). Специфични циљеви су подизање свести о циљним групама за нематеријално културно наслеђе; стварање јединствене базе података прекограничне сарадње за нематеријално културно наслеђе и створање предуслова за креирање нових туристичких производа за нематеријално културно наслеђе.

Планиране активности:

1. Одабир најбољих 100 нематеријалних наслеђа културе у Видинском и Зајечарском округу;

2. Израда теренских студија нематеријалног културног наслеђа у Видину и Зајечару;

3. Видео који представља 100 најбољих нематеријалних наслеђа културе;

4. Постављање Е-платформе за нематеријално културно наслеђе у Видину и Зајечарском округу;

5. Тренинг „Како направити туристички производ од нематеријалних наслеђа културе“;

6. Обука за „ИКТ као алат за промоцију нематеријалног културног наслеђа“;

7. Фестивал „Дигитално нематеријално културно наслеђе у Видину и Зајечарском округу”;

8. Нематеријално културно наслеђе које се дешава у Видину.

Очекивани резултати:

1. Успостављена јединствена прекогранична е-платформа са базом података о нематеријалном културном наслеђу;

2. Повећана свест о прекограничном подручју нематеријалног културног наслеђа.

Циљне групе пројекта су следеће организације из округа Видин и Зајечар: културне организације; музеји; туроператори и туристичке организације; НВО; Локалне власти.


Корисни линкови: 
Веб локација: www.digitalich-bgrs.info
Фејсбук страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga
Intangible Cultural Heritage MAP – Serbia:
https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map
Intangible Cultural Heritage MAP – Bulgaria:
https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање квалитета туристичких производа и услуга у прекограничној области и развој нових кроз повећање квалификација и подстицање предузетништва међу младима.

Главне активности пројекта су:

Активност 1 - Студија „Могућности и изазови за пружање квалитетних туристичких услуга и производа на подручју прекограничне сарадње;

Активност 2 - Акциони план за подстицање предузетништва у туризму;

Активност 3 - Специјализована обука за младе предузетнике у туризму;

Активност 4 - Онлине платформа за пословне консултације у туризму;

Активност 5 - Онлајн консултације за новооснована предузећа у сектору туризма;

Активност 6 - Догађај умрежавања младих туристичких предузетника Комуникационе и видљиве активности Управљање пројектима и извештавање.

Главни резултати су:

1. Студија потреба и изазова у туризму у смислу људских ресурса, квалитета услуга и предузетништва;

2. Обука младих предузетника у туризму;

3. Интернет платформа СТЕПС за пружање активних образовних иницијатива и консултација за старт-ап у туризму;

4 Мрежа младих предузетника у области туризма - КОРАЦИ.

Резултати ће створити додатне предности за прекограничну регију, укључујући атрактивно окружење за развој туризма, стварање нових туристичких производа / услуга и побољшање постојећих.

Главне циљне групе су: - Студенти и незапослени, старији од 18 година.
Директни корисници пројекта су: - Студенти и незапослени у прекограничном региону - Пословни субјекти и организације у прекограничном региону.
Крајњи корисници пројеката биће: - Становништво на циљном прекограничном подручју - Субјекти који послују у сектору туризма - Посетиоци / туристи.

Веб странице: https://www.steps-bgrs.eu/

Публикациjе:

 1. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 2. http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=34999
 3. https://www.netngo.net/bg/novini/651-kragla-masa-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-za-predostavyane-na-kachestveni-turisticheski-uslugi-i-produkti-v-transgranichniya-region
 4. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3A2020-05-27-13-02-33&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 5. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/642-anketno-prouchvane-v-oblastta-na-turizma-2020
 6. https://www.euregionisava.org/aktivnosti-projekata/
 7. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/665-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 8. https://netngo.net/bg/novini/741-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 9. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214%3A2020-06-17-14-25-53&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 10. https://www.plusonline.rs/fokus-grupe-ui-oblasti-turizma
 11. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 12. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 13. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2020-08-31-13-52-26&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 14. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 15. http://knvesti.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2020-11-12-08-07-31&catid=34:2012-06-28-07-11-07&Itemid=55
 16. https://www.plusonline.rs/kulturni-centar-bratstvo-1869-u-partnerstvu-sa-op-tinom-vidin-i-udru-enjem-poni-avije-pirot-realizuje-projekat-ja-anje-turisti-kog-preduzetni-tva-i-promocija-usluga-
 17. https://pirotinfo.rs/2020/09/03/vladica-tosic-akcioni-plan-za-jacanje-preduzetnistva-u-turizmu-osnova-za-sprovodjenje-obuke-za-mlade-koji-zele-da-se-bave-turizmom/

Видеа:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qnRId4ss040
 2. https://www.youtube.com/watch?v=m2tj6uYlDjg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sF0NOQ12Om4

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да „оснажи локалну гастрономију као интегрални део понуде одрживог туризма у граничним заједницама кроз заједничке акције“. Специфични циљеви пројекта су: - да подигне свест о локалној гастрономији као свеобухватни фактор одрживог коришћења прекограничног културног наслеђа, што доприноси ОИ 1.3.1 – да подржи промоцију заједничке традиције кроз прекограничне догађаје, што доприноси ОИ 1.3.3.

Пројектне активности су дизајниране са циљем да остваре резултате на најефективнији и ефикасан начин. Имплементација пројекта почиње догађајима који отварају пројекат и подижу свест, како би се шира јавност и стручњаци обавестили о вредностима и потенцијалима локалне гастрономије Старе планине. Реализацијом кампање на друштвеним мрежама пројекат ће обезбедити константно присуство код циљних група. Прикупљање 50 најрепрезентативнијих рецепата и њихова каснија интерпретација кроз видео и штампани кувар биће презентовани широј јавности крој промотивне канале пројекта. Израда Студије о гастрономији као покретачкој снази иновативног туризма ће повећати знање о гастрономији и њеној потенцијалној употреби и прошириће информације о њој. Куварски шоу ће бити организован као финални догађај где ће бити могућа интеракција шире јавности са резултатима пројекта.

Главни резултати се огледају у чињеници да ће пажљиво дизајнирана иницијатива подизања свести бити координисано имплементирана. Биће одржане конференције о подизању свести, биће реализована кампања на друштвеним мрежама, сакупиће се 50 најрепрезентативнијих рецепата са Старе планине, израдиће се видео и штампани кувар и биће написана Студија о гастрономији као покретачкој снази иновативног туризма. Куварски шоу ће бити организовани као заједнички догађаји који имају за циљ да промовишу и негују заједничку традицију.

Корисни линкови:
Веб локација: www.tasteofstaraplanina.com
Фейсбук страница: Ukus Stare planine
YouTube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCP2SXBABFmJccT9iIWJpuZQ

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ очување културне баштине и обичаја прекограничног подручја, кроз заједничке акције, подизање свести о утицају културе на ерозију граница, побољшање туристичке понуде прекограничног подручја, подизање капацитета локалних актера и промовисање туристичке понуде одржавањем догађаја у пограничном подручју.

Главне пројектне активности су:

 1. Организација догађаја ''Вурдијада'';
 2. Студија '' Унапређење туристичких потенцијала у Бабушници и на подручју ЦБ '';
 3. Студија ,,Будућност Вурдијаде'';
 4. Видљивост;
 5. Организација завршне конференције.

Две главне пројектне активности односе се на организацију догађаја „Вурдијада“ и одржавање завршне конференције. Међутим, организација и спровођење ова два велика догађаја прати низ активности на припреми, промени приступа и промоцији, с циљем приближавања активности граничним областима.

Резултат пројекта: Манифестација „Вурдијада“ одржана у новом формату, већи број посетилаца, веће користи за локалне буџете, већа средства за културу и очување баштине; две разрађене студије на тему „Побољшање туристичких потенцијала у Бабушници и на прекограничном подручју“ и ,,Будућност Вурдијаде“; предузете активности видљивости и организована једна завршна конференција.

Циљна група пројекта је целокупно становништво у пограничном подручју, као и гости који су присуствовали догађајима. Директни учесници у реализацији пројекта су лица која су део управљачког тима из општине Бабушница и партнери из Бугарске, као и учесници из области културе. Дугорочни корисници пројекта биће становници прекограничног региона и локалне власти.     

Partners

Pages

Subscribe to 1.3 Умрежавање (активности људи – људима)