1.3 Умрежавање (активности људи – људима)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је подстицање уравнотеженог и одрживог развоја и промоција фестивалског туризма постигнутог капитализацијом и презентацијом нематеријалног културног наслеђа у Правецу и Врању. Специфични циљеви су:

 1. Капитализација ефекта туризма културног наслеђа на пограничне заједнице кроз заједничке акције у Врању и Правецу;
 2. Изградња капацитета заинтересованих страна у области управљања одрживим фестивалским туризмом у Врању и Правецу;
 3. Подизање свести јавности у Врању и Правецу о могућностима за одрживо коришћење нематеријалне културне баштине и њену одрживу употребу у туризму.

Планиране активности:

 1. Разрада заједничког спектакла „Бајка о нашим заједничким традицијама - позориште и музика“;
 2. Снабдевање опремом и костимима;
 3. Промоција и презентација „Заједничког спектакла“;
 4. Традиционалне свечаности код комшије;
 5. Форум за изградњу капацитета за капитализацију ефекта нематеријалног културног наслеђа у прекограничној регији;
 6. Камп за културу и уметност у Врању.

Резултати пројекта:

 1. Иницијативе за подизање свести јавности за одрживо коришћење нематеријалног културног наслеђа и ресурса;
 2. 1 Заједнички спектакл усмерен на промоцију и неговање заједничких традиција у прекограничном региону;
 3. Подизање свести и изградња капацитета циљних група, корисника и заинтересованих страна директним акцијама за очување, промоцију и очување нематеријалног културног наслеђа на начин „људи људима“.

Циљне групе: Грађани општине Врање (85802); Грађани општине Правец (7569); Ансамбли и групе ЦЦ „Зариа 1895“ (76); Посетиоци и туристи Врања и Сурдулице (20000 годишње); Посетиоци и туристи Правеца (10000 годишње); Локалне власти Врања и Правеца (10); Стручњаци за културу и уметност из Бугарске и Србије (10).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројектни циљеви су:
Очување и промоција заједничког културног фолклорног наслеђа у прекограничним регионима Ниш, Перник и Ћустендил;
Подстицај одрживог развоја локалног туристичког сектора;
Успостављање фолклорне мреже у пограничном региону.

Планиране активности:
1. Истраживање на тему фолклорних игара и ношњи у прекограничном региону Перник - Ниш, и израда веб каталога о фолкорним ансамблима и догађајима;
2.  Учење бугарске и српске фолклорне кореографије у Нишу и Пернику
3. Изложба фолклорних ношњи у Пернику;
4. Форум "Заједничко фолклорно наслеђе у прекограничном региону" у Нишу;
5. Креирање веб каталога фолклорних ансамбала и догађаја у прекограничном региону Бугарска - Србија;
6. Радионице фолклорних плесова и игара у Пернику и Нишу и два заједничка концерта;
7. Балканске легенде - савремени фолклорни спектакл у Пернику;
8. Округли сто у Пернику.

Очекивани резултати:
1. Спроведено истраживања на тему фолклорних игара прекограничног региона и израда on-line каталога о фолклорним ансамблима и догађајима;
2.  Спроведене две размене учења кореографија, са учешћем 60 фолклорних играча и 4 кореографа, из обе земље;
3. Организована једна изложба фолклорних ношњи у Пернику са 100 посетилаца;
4. Организован форум „Заједничко фолклорно наслеђе у прекограничном региону“ у Нишу са 40 учесника;
5. Урађен тројезични веб каталог о фолклорним ансамблима и догађајима;
6. Организовне две заједничке радионице са 56 учесника и два заједничка концерта;
7. Организован модеран и иновативан фолклорни спектакл о Балканским легендама у Пернику;
8. Организован округли сто у Пернику, као завршни догађај са 40 учесника.

Циљне групе:
Организације које се баве фолклором и културом, из прекограничног региона, из Ниша и Перника;
Професионалци, стручњаци из области фолклора и културе;
Општа јавност- заинтересовано становништво.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је да „оснажи локалну гастрономију као интегрални део понуде одрживог туризма у граничним заједницама кроз заједничке акције“. Специфични циљеви пројекта су: - да подигне свест о локалној гастрономији као свеобухватни фактор одрживог коришћења прекограничног културног наслеђа, што доприноси ОИ 1.3.1 – да подржи промоцију заједничке традиције кроз прекограничне догађаје, што доприноси ОИ 1.3.3.

Пројектне активности су дизајниране са циљем да остваре резултате на најефективнији и ефикасан начин. Имплементација пројекта почиње догађајима који отварају пројекат и подижу свест, како би се шира јавност и стручњаци обавестили о вредностима и потенцијалима локалне гастрономије Старе планине. Реализацијом кампање на друштвеним мрежама пројекат ће обезбедити константно присуство код циљних група. Прикупљање 50 најрепрезентативнијих рецепата и њихова каснија интерпретација кроз видео и штампани кувар биће презентовани широј јавности крој промотивне канале пројекта. Израда Студије о гастрономији као покретачкој снази иновативног туризма ће повећати знање о гастрономији и њеној потенцијалној употреби и прошириће информације о њој. Куварски шоу ће бити организован као финални догађај где ће бити могућа интеракција шире јавности са резултатима пројекта.

Главни резултати се огледају у чињеници да ће пажљиво дизајнирана иницијатива подизања свести бити координисано имплементирана. Биће одржане конференције о подизању свести, биће реализована кампања на друштвеним мрежама, сакупиће се 50 најрепрезентативнијих рецепата са Старе планине, израдиће се видео и штампани кувар и биће написана Студија о гастрономији као покретачкој снази иновативног туризма. Куварски шоу ће бити организовани као заједнички догађаји који имају за циљ да промовишу и негују заједничку традицију.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је промоција културног и историјског наслеђа пограничног региона Ражањ и Бобов Дол и подршка локалној заједници и уметничким центрима у њиховим напорима да сачувају ово културно наслеђе и културну размену преко границе.

Пројектне активности:

 1. Разрада заједничке стратегије за прекограничну културну сарадњу и промоцију одрживог коришћења природног и културног наслеђа између Ражња и Бобов Дола;
 2. Набавка опреме  општине Ражањ;
 3. Снабдевање опремом општине Бобов Дол;
 4. Организација културног фестивала у Ражњу;
 5. Организација културног фестивала у Бобов Долу;
 6. Израда каталога "Фолклор, ритуали и традиција у општини Ражањ";
 7. Израда каталога "Фолклор, ритуали и традиција у општини Бобов Дол".

Очекивани резултати и резултати пројекта обухватиће разрађену заједничку стратегију за прекограничну културну сарадњу и промоцију одрживог коришћења природног и културног наслеђа између Ражња и Бобовог Дола, испоручену звучну, сценску и музичку опрему у две општине, два тродневна фестивала у две општине и израда каталога за фолклор, ритуале и традиције општина Ражањ и Бобов Дол.

Циљне групе пројекта су локални актери из домова културе и заједнице, уметничких, плесних, фолклорних и позоришних клубова, занатлије, волонтери и туристичке агенције из две општине.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је подићи свест становништва у Борском и Видинском округу за једриличарски туризам, изградити вештине међу младим људима у прекограничном региону да једре и стварају и развијају маркетинг новог туристичког производа - једрење на Дунаву.

Активности: Изградња техничких капацитета за пловидбу на Дунаву; Информативна кампања у локалним школама и универзитетима; Прекогранични тренинзи за једрење за младе; Фестивал једрења на Дунаву; Кампања за подизање свести и промоцију; Организовање семинара за маркетинг новог туристичког производа – једрење на Дунаву.

Резултати: 2 информативне кампање у школама и универзитетима за 200 младих људи са обе стране границе; 2 семинара за маркетинг новог туристичког производа – једрење на Дунаву биће организована у Видину и Доњем Милановцу са по 40 учесника; 2 обуке за једрење за 50 учесника из прекограничног региона и 1 фестивал једрења са 150 учесника.

Корисни линкови:

Веб локација: https://sailingonthedanube.com/                                                      

Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

YouTube videos: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c

https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=LN51rXaWguQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eu6JS4lwXyqYjKpPh5AV1_qmm9wmMxqUTee-0-dQYhGdWThfTkNhFp84

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта је повећање квалитета туристичких производа и услуга у прекограничној области и развој нових, кроз повећање квалификација и подстицање предузетништва међу младима.

Планиране активности:
1. Студија "Могућности и изазови за пружање квалитетних туристичких услуга и производа у прекограничној области";
2. Акциони план за подстицање предузетништва у туризму;
3. Специјалистичка обука за младе предузетнике у туризму;
4. Онлине платформа за старт-уп и за пословне консултације у сектору туризму;
5. Догађај умрежавања младих пословних предузетника.

Очекивани резултати:
1. Спроведена студија међу 100 кључних чинилаца у вези потреба и изазова у туризму у смислу људских ресурса, квалитета услуга и предузетништва. Организован округли сто за 30 учесника. Израђен тројезични известај о студији "Могућности и изазови за пружање квалитетних туристичких услуга и производа у прекограничној области";
2. Израђен Акциони план за унапређење предузетништва у туризму на основу горе поменуте студије и 3 фокус групе са по 20 учесника, одржане у Ћустендилу, Видину и Пироту;
3. Спроведена обука младих предузетника у туризму;
4. Развијена онлајн платформа "СТЕПС" за пружање активних образовних иницијатива и консултација за старт-уп у туризму;
5. Успостављена мрежа младих предузетника у области туризма - СТЕПС.

Циљне групе:
- Студенти и незапослени у прекограничном региону;
- Заинтересоване стране - пословни субјекти, институције, локалне власти, невладине организације  у прекограничном региону;
- Становништво у прекограничном подручју;
- Субјекти који послују у сектору туризма;
- Туристи/посетиоци прекограничног региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је промовисање нематеријалног културног наслеђа (НКН) оба региона кроз коришћење савремених ИТ технологија. Специфични циљеви: подизање свести о циљним групама за НКН, стварање јединствене прекограничне базе података за НКН и стварање предуслова за стварање нових туристичких производа за нематеријалну културну баштину.

Активности на пројекту су: 1. Избор најбољих 100 нематеријалних култура у Видину и Зајечарском округу; 2. Израда теренских студија за нематеријалну културну баштину у Видинском и Зајечарском региону; 3. Видео представљање 100 најбољих НКН; 4. Успостављање Е-платформе за нематеријалну културну баштину у Видину и Зајечарском округу; 5. Тренинг „Како направити туристички производ НКН"; 6. Обука за ИТ као средство за промоцију НКН"; 7. Фестивал „Дигитална нематеријална културна баштина у Видинском и Зајечарском округу"; 8. Нематеријално културно наслеђе догађај у Видину.

Резултати пројекта су: Промовисање нематеријалног културног наслеђа; Успостављена јединствена е-платформа прекограничне сарадње са базом података о нематеријалном културном наслеђу; Повећана свест о прекограничној области нематеријалне културне баштине, стварајући предуслове за стварање нових туристичких производа.

Корисни линкови:

Веб локација: www.digitalich-bgrs.info

Фејсбук страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga

Нематеријалног културног наслеђа - Србија: https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map

Нематеријалног културног наслеђа - Бугарска: https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ очување културне баштине и обичаја прекограничног подручја, кроз заједничке акције, подизање свести о утицају културе на ерозију граница, побољшање туристичке понуде прекограничног подручја, подизање капацитета локалних актера и промовисање туристичке понуде одржавањем догађаја у пограничном подручју.

Главне пројектне активности су:

 1. Организација догађаја ''Вурдијада'';
 2. Студија '' Унапређење туристичких потенцијала у Бабушници и на подручју ЦБ '';
 3. Студија ,,Будућност Вурдијаде'';
 4. Видљивост;
 5. Организација завршне конференције.

Две главне пројектне активности односе се на организацију догађаја „Вурдијада“ и одржавање завршне конференције. Међутим, организација и спровођење ова два велика догађаја прати низ активности на припреми, промени приступа и промоцији, с циљем приближавања активности граничним областима.

Резултат пројекта: Манифестација „Вурдијада“ одржана у новом формату, већи број посетилаца, веће користи за локалне буџете, већа средства за културу и очување баштине; две разрађене студије на тему „Побољшање туристичких потенцијала у Бабушници и на прекограничном подручју“ и ,,Будућност Вурдијаде“; предузете активности видљивости и организована једна завршна конференција.

Циљна група пројекта је целокупно становништво у пограничном подручју, као и гости који су присуствовали догађајима. Директни учесници у реализацији пројекта су лица која су део управљачког тима из општине Бабушница и партнери из Бугарске, као и учесници из области културе. Дугорочни корисници пројекта биће становници прекограничног региона и локалне власти.     

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је успостављање мреже „Млади уметници за одрживи развој" кроз улагања у уметност, студије, стратешке мере и организацију догађаја умрежавања.

Активности: набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности у општини Медијана; набавка опреме за побољшање туристичке атрактивности Монтане; истраживање присуства уметности и културе у животима младих; филозофија уметности - курсеви о врстама уметничког изражавања (локални и европски кроз векове); жива поезија - платформа за интеракцију између различитих уметника; повратак коренима: плесни догађај; млади уметници за мрежу одрживог развоја; организовање заједничког семинара „Европа какву (не) знамо" у циљу бољег разумевања младих сопствене историје и будуће перспективе; развој веб платформе.

Очекивани резултати: обезбеђена опрема за активно промовисање и подршку културног живота у Медијани и Монтани, као и њена диверзификација како би се адекватно задовољиле потребе грађана и туриста; спроведено истраживање о присуству уметности и културе у животима младих; обезбеђени алтернативни извори информација о питањима културе, способних да изазову интерес младих на креативан и иновативан начин; јачање знања младих о питањима културе; уједињене уметнице/уметници у сврху одрживог раста; изграђене перспективе за будућу сарадњу на различитим пројектима везаним за одрживи културни и природни развој региона прекограничне сарадње међу локалним младима; побољшана културна свест учесника и проширено знање о различитим облицима уметности које се практикују у региону; успостављено међусобно разумевање и дијалог између две стране границе.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је да подржи развој кадрова у области туризма у циљном Српско-бугарском пограничном региону.

Планиране активности:

 1. Развој програма за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развој модула и садржаја за е-учење за унапређење знања и практичних вештина кадрова у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Дизајн и развојна платформа „Е-учење у туризму“, која садржи део е-библиотеке за кување и део е-библиотека за пића;
 4. Демонстрација платформе за е-учење у туризму;
 5. Две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону, „Добра пракса у управљању одрживим туризмом“ и „Традиционална јела и пића из заједничког пограничног региона“;
 6. Завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Очекивани резултати:

 1. Развијен програм за е-учење за подизање капацитета у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 2. Развијена платформа за е-учење у туризму са 3 главне одељке - модули и садржаји за е-учење, е-библиотека за кување и е-библиотека за пића;
 3. Организована два дана за демонстрацију платформе за е-учење у туризму;
 4. Организоване две заједничке обуке за кадрове у туристичком сектору у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 5. Одржан један завршни догађај за размену искустава и најбољих пракси.

Циљне групе пројекта су:

 1. МСП која раде или су повезане са туристичким секторима у циљаном Српско-бугарском пограничном региону (власници хотела и ресторана, приватни смештај, добављачи брзе хране, посластичаре, пекаре, произвођачи хране, укључујући пољопривреднике итд.);
 2. Туристичке агенције које раде у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 3. Организације за пословну подршку, невладине организације, гранска удружења и друге организације које обављају своје активности у вези са развојем туристичког сектора у циљном Српско-бугарском пограничном региону;
 4. Образовне институције у циљном Српско-бугарском пограничном региону, као што су универзитети, средње школе (са туристичким смером), организације за обуку и стручно оспособљавање.

Partners

Pages

Subscribe to 1.3 Умрежавање (активности људи – људима)