1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта: Развитие вело и винен туризъм, изграждане на капацитет сред местните заинтересовани страни за предлагане на този нов вид туристически продукт и насочване на вниманието на местното маселение за възможностите за опознаване на трансграничния регион по един различен начин.

В рамките на проекта ще се разработят 2 проучвания за състоянието на туризма за колело и вино в трансграничния регион, като се идентифицират местните заинтересовани страни и се разработят маршрути за колоездене по пътя на виното. На 2 трансгранични работилници с местни заинтересовани страни ще се представят резултатите и ще бъдат допълнително обсъдени. Наръчник за разработване на маршрути ще бъде направен, видео гид за този туристически продукт ще се направи и капацитета на заинтересованите страни повиши, чрез 2 обучения - по сомелиерство и маркетинг на туристически продукти. Пътуваща работилница за заинтересовани страни и журналисти ще изгради капацитет и подобри омрежаването за предлагането на новия туристически продукт. Фестивал на колелото и виното ще промотира новия продукт и ще повиши вниманието на обществото.

Резултати: 2 прес-конференции, 2 разработени проучвания и организирани 2 работилници с местни заинтересовани страни, разработен наръчник и видео гид с 6 кратки филма, 2 обучения за изграждане на капацитет у заинтересованите страни, 1 пътуваща трансграничнан работилница за откриване на туризма за колело и вино, 1 фестивал на виното и колелото с 100 участници.

Уеб сайтове: http://bike-wine.eu
http://rpsd.ngobg.info/
Facebook страници:
https://www.facebook.com/rpsd.vidin.3
https://www.facebook.com/evtim.stefanov.5
YouTube видея: https://www.youtube.com/…/UCOHMXvgxh6I8XhmOhUXchHg/feature

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел на проекта е стимулиране на балансираното и устойчиво развитие и популяризиране на фестивалния туризъм, постигнато чрез капитализиране и представяне на нематериалното културно наследство в Правец и Враня. Специфични цели са:

 1. Капитализиране на ефекта от туризма, свързан с културното наследство върху граничните общности чрез общи действия във Враня и Правец;
 2. Изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на устойчивото управление на фестивалния туризъм във Враня и Правец;
 3. Повишаване на обществената осведоменост във Враня и Правец за възможностите за устойчиво използване на нематериалното културно наследство и с цел туризъм.

Предвидените в рамките на проекта дейности са:

 1. Разработване на съвместен спектакъл „Приказка за нашите общи традиции - театър и музика";
 2. Доставка на оборудване и костюми;
 3. Популяризиране и представяне на Съвместния спектакъл;
 4. Традиционни празници при съседа;
 5. Форум за изграждане на капацитет за капитализиране на ефекта от нематериалното културно наследство в ТГР;
 6. Културен и художествен лагер във Враня.

Резултати:

 1. Осъществени инициативи за информиране на обществеността с цел устойчиво използване на нематериалното културно наследство и ресурси;
 2. 1 съвместен спектакъл, насочен към популяризиране и култивиране на общите традиции на ТГ региони;
 3. Повишена осведоменост и изграден капацитет на целевите групи, бенефициентите и заинтересованите страни чрез преки действия за запазване, популяризиране и опазване на нематериалното културно наследство по начин, който да е от полза на хората.

Целеви групи: Граждани на община Враня (85802); Граждани на община Правец (7569); Ансамбли и групи от НЧ "Заря 1895" (76); Посетители и туристи на Враня и Сурдулица (20000 годишно); Посетители и туристи на Правец (10000 годишно); Местните власти във Враня и Правец (10); Културни и арт експерти от България и Сърбия (10).

Уебсайт: https://neighborfestivities.com/BG/default.asp

Фейсбук страници: https://www.facebook.com/Neighbor-Festivities-104563358555789

https://www.facebook.com/skc.surdulica

Видеа:

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са:
- Да се гарантира опазването и популяризирането на общото културно фолклорно наследство в трансграничния регион на Нишава, Перник и Кюстендил;
- Да се стимулира устойчивото развитие на местния туристически сектор;
- Да се изградят мрежи за трансгранично сътрудничество в областта на фолклора.

Дейностите са:
1. Проучване на фолклорни танци и носии в трансграничния район на Перник / Ниш и създаване на уеб каталог за фолклорни ансамбли и събития тук;
2. Разучване на българска (тук) и сръбска хореография в Ниш и Перник;
3. Изложба на фолклорни носии в Перник;
4. Форум „Общо фолклорно наследство на трансграничния регион“ в Ниш;
5. Създаване на уеб каталог на фолклорни ансамбли и събития в трансграничния регион;
6. Работилници по фолклорни танци в Перник и Ниш и два съвместни концерта тук и тук;
7. „Балкански легенди“ – съвременен фолклорен спектакъл в Перник;
8. Кръгла маса в Перник.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване на танцовия фолклор в трансграничния регион и разработен онлайн каталог на фолклорни ансамбли и събития;
2. Проведени 2 обмена за разучаване на хореография с участието на 60 фолклорни танцьори и 4 хореографа от двете страни;
3. Организирана 1 изложба за фолклорни носии в Перник със 100 посетители;
4. Организиран 1 форум „Общо фолклорно наследство на трансграничния регион“ в Ниш с 40 участници;
5. Разработен триезичен уеб каталог за фолклорни ансамбли и събития;
6. Проведени 2 съвместни фолклорни работилници с 56 участници и 2 съвместни концерта;
7. Създаден 1 съвременен и иновативен фолклорен спектакъл „Балкански легенди“ в Перник;
8. Проведена кръгла маса в Перник, като финално събитие с 40 участници.

Целевите групи са:
- Фолклорни и културни организации в трансграничния регион Перник / Ниш;
- Експерти, специалисти в областта на фолклора и културата;
- Широка общественост – заинтересовано население.
 

Видеа:

- 6 късометражни фолклорни филма тук;

- видео по проекта тук;

Facebook страница: @aksels.bg  

Youtube канал: тук 

Уеб сайт: http://balkanfolklore.net/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е популяризиране на културно-историческото наследство на граничния район Ражань и Бобов дол, подпомагане на местната общност и културните центрове в усилията им за запазване на културното наследство и подкрепа за трансграничния културен обмен.

Планирани дейности:

 1. Разработване на обща стратегия за насърчаване на трансграничното културно сътрудничество между Ражань и Бобов дол;
 2. Доставка на оборудване за община Ражань;
 3. Доставка на оборудване за община Бобов дол;
 4. Организиране на културен фестивал в община Ражан;
 5. Организиране на културен фестивал в община Бобов дол;
 6. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Ражан;
 7. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Бобов дол.

Очакваните резултати по проекта включват развита обща стратегия за трансгранично културно сътрудничество и насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство между Ражань и Бобов дол, доставено озвучително, сценично и музикално оборудване в двете общини, два тридневни фестивала, както и изготвяне на каталог за фолклора, ритуалите и традициите на Ражань и Бобол Дол.            

Целевите групи по проекта включват местни заинтересовани лица от културни и читалищни центрове, художествени, танцови, фолклорни и театрални клубове, занаятчии, доброволци и туристически агенции от двете общини.

Публикации:

Публикация 1

Публикация 2

Публикация 3

Публикация 4

Публикация 5

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел: Да се повиши информираността на населението на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав; младите хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и популяризира нов туристически продукт - Ветроходство по Дунав.

Дейности: Създаване на технически капацитет за ветроходство по Дунав; Провеждане на информационна кампания в местни училища и университети; Трансгранични обучения по ветроходство за младежи; Фестивал на ветроходството по Дунав; Кампания за публичност и популяризиране; Организиране на семинари за маркетинг на нов туристически продукт - ветроходство по Дунав.

Резултати: 2 информационни кампании в местни училища и университети за 200 младежи от двете страни на границата; 2 семинара за маркетинг на новия туристически продукт - ветроходство по Дунав, организирани във Видин и Долни Милановац с 40 участника всеки; 2 обучения по ветроходство за 50 участника оттрансграничния район; 1 фестивал на ветроходството за 150 участника.

Полезни линкове:

Уебсайт: https://sailingonthedanube.com/                                                      

Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

YouTube видеа: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c

https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=LN51rXaWguQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eu6JS4lwXyqYjKpPh5AV1_qmm9wmMxqUTee-0-dQYhGdWThfTkNhFp84

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се популяризира нематериалното културно наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии. Специфични цели са да се повиши информираността на целевите групи за НМК ; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за нематериално културно наследство.

Планирани дейности:

 1. Избор на най - добрите 100 елемента от нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 2. Изготвяне на теренно проучване на нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 3. Видео презентация на 100-те най-добри елементи на нематериалното културно наследство;
 4. Разработване на е-платформа за нематериално културно наследство от региона на Видин и Зайчар;
 5. Обучение на тема "Как да създадем туристически продукт от нематериалното културно наследство";
 6. Обучение на тема "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК";
 7. Фестивал "Дигитално нематериално наследство“ в региона на Видин и Зайчар;
 8. Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно наследство.

Очаквани резултати:

 1. Промоциране на нематериалното културно наследство;
 2. Създадена унифицирана ТГС е-платформа с база данни за нематериалното културно наследство;
 3. Повишена информираност в трансграничната област за нематериалното културно наследство.

Целевите групи по проекта са следните видове организации от област Видин и окръг Зайчар: културни организации и самодейци; музеи; тур-оператори и туристически организации; НПО; местни власти.

Полезни линкове:

Уебсайт: www.digitalich-bgrs.info
Facebook страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga
Intangible Cultural Heritage MAP – Serbia:
https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map
Intangible Cultural Heritage MAP – Bulgaria:
https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и да развие нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младите хора.

Дейности:
1. Проучване „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансгранияния регион“;
2. План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма;
3. Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма;
4. Онлайн платформа за бизнес консултации и стартиращи предприятия в туризма;
5. Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване сред 100 ключови заинтересовани страни за нуждите и предизвикателствата в туризма по отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и предприемачеството. Организирана кръгла маса с 30 участници. Разработен триезичен доклад за проучването „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион“;
2. Разработен план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма, основан на горепосоченото проучване и 3 фокус групи с по 20 участника, провеждани в Кюстендил, Видин и Пирот;
3. Проведено обучение на 45 млади предприемачи по туризъм;
4. Разработена онлайн платформа STEPS за предоставяне на активни образователни инициативи и консултации за стартиращи фирми в туризма;
5. Създадена мрежа от млади предприемачи в областта на туризма - STEPS.

Целеви групи:
- Студенти и безработни в трансграничния регион;
- Заинтересовани страни – представители на бизнеса, институции, власти, НПО в трансграничния регион;
- Населението на трансграничния регион;
- Туристи / посетители на трансграничния регион.

Уебсайт: https://www.steps-bgrs.eu/

Публикации:

 1. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 2. http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=34999
 3. https://www.netngo.net/bg/novini/651-kragla-masa-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-za-predostavyane-na-kachestveni-turisticheski-uslugi-i-produkti-v-transgranichniya-region
 4. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3A2020-05-27-13-02-33&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 5. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/642-anketno-prouchvane-v-oblastta-na-turizma-2020
 6. https://www.euregionisava.org/aktivnosti-projekata/
 7. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/665-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 8. https://netngo.net/bg/novini/741-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 9. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214%3A2020-06-17-14-25-53&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 10. https://www.plusonline.rs/fokus-grupe-ui-oblasti-turizma
 11. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 12. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 13. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2020-08-31-13-52-26&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 14. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 15. http://knvesti.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2020-11-12-08-07-31&catid=34:2012-06-28-07-11-07&Itemid=55
 16. https://www.plusonline.rs/kulturni-centar-bratstvo-1869-u-partnerstvu-sa-op-tinom-vidin-i-udru-enjem-poni-avije-pirot-realizuje-projekat-ja-anje-turisti-kog-preduzetni-tva-i-promocija-usluga-
 17. https://pirotinfo.rs/2020/09/03/vladica-tosic-akcioni-plan-za-jacanje-preduzetnistva-u-turizmu-osnova-za-sprovodjenje-obuke-za-mlade-koji-zele-da-se-bave-turizmom/

Видеа:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qnRId4ss040
 2. https://www.youtube.com/watch?v=m2tj6uYlDjg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sF0NOQ12Om4

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е "чрез съвместни действия местната гастрономия да стане неразделна част от устойчива туристическа оферта в граничните общности". Конкретните цели на проекта са: да се повиши информираността за местната гастрономия като всеобхватен фактор за устойчиво използване на трансграничното културно наследство, което допринася за Индикатор за продукт 1.3.1; да се подкрепи промоцирането на общи традиции чрез трансгранични кулинарни събития, които допринасят за индикатор за продукт 1.3.3.

Дейностите по проекта са разработени с цел постигане на резултати по най-ефективен и ефикасен начин. Изпълнението на проекта започва с информационни събития, с цел да се запознае по-широката аудитория и професионалисти със стойността и потенциала на местната кулинария от Стара планина. Чрез реализирането на социална медийна кампания ще се осигури постоянна визия в целевия пазар. Събираните 50 най-популярни рецепти и по-нататъшното им представяне във Готварския видео наръчник и в готварска книга ще бъдат разпространени в широката общественост с помощта на промоционалните канали на проекта. Изработване на Проучване за кулинарията като движеща сила за иновативен туризъм ще подобри познанията за гастрономията и неиното значение за развитие на туризма, чрез предоставяне на насоки и повишаване на осведомеността. Готварски фестивали ще бъдат организирани като заключителни събития и ще предоставят възможност за взаимодействие на широката публика с резултатите от проекта.

Основните резултати са основани на факта, че ще бъдат изпълнени координирано внимателно проектирани инициативи за повишаване на осведомеността. Ще се проведат семинари за повишаване на осведомеността, ще се проведе  кампания в социалните медии, ще бъдат разработени 50 най-популярни рецепти от Стара планина, ще бъде изготвен Готварски  видео наръчник и Готварска книга, ще бъде разработено Проучване на гастрономията като движеща сила за иновационен туризъм. Ще се организират готварски предавания като съвместни мероприятия, насочени към популяризиране и култивиране на общата традиция. 


Полезни връзки:
Уеб сайт: www.tasteofstaraplanina.com
Фейсбук страница: Ukus Stare planine
YouTube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCP2SXBABFmJccT9iIWJpuZQ
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е насочен към опазване на културното наследство и обичаи в трансграничния регион чрез съвместни действия, повишаване на осведомеността за въздействието на културата върху ерозията на границите, подобряване на туристическото предлагане в трансграничния регион, повишаване на капацитета на местните участници и популяризиране на туристическото предлагане чрез провеждане на събития в граничния район.

Основните дейности по проекта са:

 1. Организиране на събитие „Вурдияда“;
 2. Проучване „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област;
 3. Проучване „Бъдещето на „Вурдияда“;
 4. Дейности по публичност;
 5. Организиране на финална конференция.

Резултати: Събитието „Вурдияда“ проведено в нов формат, с по-голям брой участници, по-големи ползи за местните бюджети, по-големи средства за култура и опазване на наследството; 2 проведени проучвания на теми „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област“ и „Бъдещето на „Вурдияда“; реализирани дейности по публичност и организирана една финална конференция. Целевата група на проекта е цялото население в граничния район, както и гостите, присъствали на събитията. Директните участници в реализацията на проекта са хората, които са част от управлението на община Бабушница и партньори от България, както и участници от областта на културата. Дългосрочните бенефициенти на проекта ще бъдат жителите на трансграничния регион и местните власти.

 

Разработено проучване „Подобряване на туристическия потенциал в района на Бабушница и CB”

Разработено проучване ,,Бъдещето на Vurdijada''

Разработено проучване за подобряване на туристическия потенциал на базата на културното наследство
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаването на Мрежа "Младите художници за устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

Дейности по проекта: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана; Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана; Изследване на присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора; Философия на изкуствата - курсове по типове художествено изразяване (местни и европейски през вековете); Поезия на живо - платформа за взаимодействие между различни артисти; Обратно към корените: танцово събитие; Мрежа "Млади творци за устойчиво развитие"; Организиране на съвместен семинар "Европа, както ние (не) я познаваме" за целите на по-доброто познаване на младите хора на собствената им история и перспективата за бъдещо развитие; разработване на уеб платформа.

Резултати: Предоставено оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на културния живот в Медиана и Монтана, както и за разнообразяването му, за да бъдат посрещнати адекватно нуждите на гражданите и туристите; проведено изследване за наличието на изкуство и култура в живота на младите хора; Предоставен алтернативен източник на информация по въпросите на културата, способен да провокира творческия интерес на младите хора; засилени знания на младежите относно културната проблематика; Обединени изкуства / художници за целите на устойчив растеж; Изградена перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти за устойчиво културно развитие на региона сред местната младеж; засилено културно съзнание на участниците и разширено познаване на различните форми на изкуство, практикувани в региона. ; установено взаимно разбирателство и диалог на уважение между участниците от двете страни на границата.

Фейсбук: https://www.facebook.com/together091/

Инстаграм: https://www.instagram.com/together091/

Уебсайт: http://together-bgrs.eu/

Публикация: https://novinitem.com/montana-i-nish-s-obsht-proekt-v-sferata-na-kulturata

Partners

Страници

Subscribe to 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)