1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е насърчаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Специфичните цели на проекта са: Повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион; Насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси; Укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности; Създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии.

Планирани дейности:

 1. Генератор на Бизнес Модели (ГБМ) за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион, чрез включването на местни заинтересовани страни;
 2. Quest Tours – иновативнo популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 3. Изграждане на онлайн платформа – „www.QuesTour.eu“ и мобилно приложение;
 4. Онлайн обучения по устойчиво управление на туризма;
 5. Уъркшоп „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 6. Състезание по разработване "QuesTour” за младежи;
 7. Фестивал “QuesTour”.

Резултати по проекта:

 1. Скициране на ресурсите и нематериалното наследство в трансграничния регион;
 2. Информационни листове на тема „Наследство“;
 3. Анализ на готовността на местните общности, предприятията/бизнеса и властите да допринасят за популяризирането на идентифицираните ресурси;
 4. Информационни листове „Заинтересовани страни“;
 5. Генератор на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 6. Изработени платформа и мобилно приложение „QuesTour”;
 7. Изработени 3 сценария за Quest Tours;
 8. Дигитализирано съдържание, включително изработени 3 тематични видеа;
 9.  Организирани 3 тематични Quest тура;
 10. Организирани онлайн обучителни курсове по устойчиво управление в туризма;
 11. Организирана работилница „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 12. Организирано състезание по разработване “QuesTour” за младежи;
 13. Организиран фестивал “QuesTour”.

Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите и продуктите на проекта са: Жители на трансграничния регион, покриващ 6 области в България, 7 области в Сърбия; Туристически организации/предприятия/сдружения в региона; Младежки организации.

Фейсбук: https://www.facebook.com/QuestourProject

Уеб сайт: https://questour-project.eu/bg/

Приложение за Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=questour.com

Публикации: https://www.actualno.com/scene/transgranichen-festival-vyv-vraca-shte-pokaje-kulturata-obichaite-i-tradiciite-ot-dvete-strani-na-bylgaro-srybskata-granica-news_1613238.html

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се използват технологии за виртуална реалност за развитие на туризма, чрез създаване на отворени туристически услуги на база виртуална реалност, базирани на обучение и повишен капацитет сред местни заинтересовани лица.

Дейности по проекта: Разработване на Пътеводители за виртуална реалност за Windows, уеб, приложение за мобилни телефони, очила за виртуална реалност; Организиране на обучение по виртуална реалност - средно ниво; Организиране на обучение по виртуална реалност - ниво напреднали; Обособяване на точки за достъп до продукти от виртулна реалност с ВР очила; Провеждане на конференция за виртуална реалност в покрепа развитието на туризма.

Резултати: Разработени 2 виртуални Пътеводителя за промоция на 2 трансгранични туристически обект за Уиндоус, уеб, мобилно приложение за телефони, очила за виртуална реалност; Обособени 4 точки за виртуална реалност; Създаден капацитет у 25 местни ентусиаста за развитие на продукти за виртуална реалност; Разработен и поддържан сай за виртуална реалност в полза на туризма и съответната кампания за обществено мнение.


Полезни материали:
Учебник „Фотография и камера“ на Български език:
http://virtualreality212ipa.com/…/Publikacija%20Bugarski…
Учебник „Фотография и камера“ на Сръбски език:
http://virtualreality212ipa.com/…/Manual%20na%20srpskom…
Полезни линкове:
Website: http://virtualreality212ipa.com/
Facebook page: Virtual reality for education and tourism development
YouTube videos:
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w
https://www.youtube.com/watch?v=Pfbo0LXtaGk
https://www.youtube.com/watch?v=4dnjd_CRfxg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uT7IttZcMyU…
https://www.youtube.com/watch?v=voZSTtj2v2g…
https://www.youtube.com/watch?v=PhwYG1uYKV8…
https://www.youtube.com/watch?v=rVrZfZ4WBdM…
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w…
https://www.youtube.com/watch?v=8G8uCQQiSdA…
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да създаде устойчиви мрежи и партньорства и да подобри публичността и вниманието на обществеността за туристическия потенциал на транс-граничния регион.

Планирани дейности:

 1. Проучване на място в транс-граничния регион тук;
 2. Кръгла маса и мултимедийно приложение;
 3. Обучение за промотиране на туризма;
 4. Обучение на избраните участници за създаване на партньорство;
 5. Участие в международни туристически борси и представяне на видео филма.

Резултати от проекта:

 1. Създадени устойчиви мрежи и партньорства в транс-граничния регион;
 2. Проведена 1 кръгла маса и разработено 1 мултимедийно приложение;
 3. Обучени 16 души, работещи в туризма за интегрирана туристическа оферта тук;
 4. Обучени 8 души, работещи в туризма за управление на уеб портали (информация тук) и създадени 4 уеб портали за интегрирани туристически оферти (информация тук);
 5. Създаден 1 професионален документален видео филм за промотиране на транс-граничния регион и интегрираните туристически оферти (на сръбски, български и английски език);
 6. Проведени 2 пресконференции и участие в 2 международни туристически борси;
 7. Установена мрежа между минимум 32 туристически субекта в транс-граничния регион.

Основната целева група по проекта са работещите в сферата на туризма, местните власти и населението на транс-граничния регион на окръзите Нишава, Пчиня и областите Кюстендил и Перник, както и организации, свързани с туристическия сектор.

Видеа на сайта: http://vilin-grad.com/video/

Видеа в YouTube:

https://youtu.be/BJFJ36QkoFY

https://youtu.be/IBU7Ynw1DPA

https://youtu.be/cmRMeDWiyqc

https://youtu.be/R1MNXnMnLxE

https://youtu.be/Y-kxgB-dVNc

https://youtu.be/mXU5QLZUNLU

https://youtu.be/uHhIZzvSBz4

https://youtu.be/LF6NNNC8KaQ

https://youtu.be/VjrEO5_aVRU

ТВ репортажи:

https://youtu.be/QP1dh7abnOw

https://youtu.be/rsNs6ovTX40

https://youtu.be/Bo5TcNcXLsc

Интернет клипинг:

https://far.rs/bg/2021/08/03/v-nish-se-provede-krygla-masa-po-proekt-za-turisticheskata-atraktivnost-na-transgranichniya-region/

https://glaspress.rs/заместник-министър-мария-белколева-у

https://jugpress.com/turisticka-ponuda-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://kisobran.rs/2021/07/30/azbuki-predstavlja-turisticku-multimedijalnu-aplikaciju-i-istrazivanje/

https://kisobran.rs/2021/08/21/turisticka-ponuda-ruralnih-podrucja-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://kisobran.rs/2021/08/12/zavrsen-trening-za-upravljanje-web-portalimau-okviru-projekta-integrisana-turisticka-ponuda/

https://raska.kcnonline.rs/prekogranicni-projekat-integrisana-turisticka-ponuda/

https://citysmart.media/zabava/putovanja/turisticka-ponuda-nisavskog-i-pcinjskog-okruga-iz-srbije-i-okruga-pernik-i-custendil-iz-bugarske-dostupna-preko-mobilne-aplikacije/

https://niskevesti.rs/turisticka-ponuda-ruralnih-podrucja-juga-srbije-na-multimedijalnoj-aplikaciji/

https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-mariya-belkoleva-otkri-kulturniya-festival-panagiya

https://viaranews.com/кюстендил-домакинства-на-среща-по-про/

FB страница: https://www.facebook.com/UdruzenjeAzBuki

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта: Развитие вело и винен туризъм, изграждане на капацитет сред местните заинтересовани страни за предлагане на този нов вид туристически продукт и насочване на вниманието на местното маселение за възможностите за опознаване на трансграничния регион по един различен начин.

В рамките на проекта ще се разработят 2 проучвания за състоянието на туризма за колело и вино в трансграничния регион, като се идентифицират местните заинтересовани страни и се разработят маршрути за колоездене по пътя на виното. На 2 трансгранични работилници с местни заинтересовани страни ще се представят резултатите и ще бъдат допълнително обсъдени. Наръчник за разработване на маршрути ще бъде направен, видео гид за този туристически продукт ще се направи и капацитета на заинтересованите страни повиши, чрез 2 обучения - по сомелиерство и маркетинг на туристически продукти. Пътуваща работилница за заинтересовани страни и журналисти ще изгради капацитет и подобри омрежаването за предлагането на новия туристически продукт. Фестивал на колелото и виното ще промотира новия продукт и ще повиши вниманието на обществото.

Резултати: 2 прес-конференции, 2 разработени проучвания и организирани 2 работилници с местни заинтересовани страни, разработен наръчник и видео гид с 6 кратки филма, 2 обучения за изграждане на капацитет у заинтересованите страни, 1 пътуваща трансграничнан работилница за откриване на туризма за колело и вино, 1 фестивал на виното и колелото с 100 участници.

Уеб сайтове: http://bike-wine.eu
http://rpsd.ngobg.info/
Facebook страници:
https://www.facebook.com/rpsd.vidin.3
https://www.facebook.com/evtim.stefanov.5
YouTube видея: https://www.youtube.com/…/UCOHMXvgxh6I8XhmOhUXchHg/feature

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел на проекта е стимулиране на балансираното и устойчиво развитие и популяризиране на фестивалния туризъм, постигнато чрез капитализиране и представяне на нематериалното културно наследство в Правец и Враня. Специфични цели са:

 1. Капитализиране на ефекта от туризма, свързан с културното наследство върху граничните общности чрез общи действия във Враня и Правец;
 2. Изграждане на капацитет на заинтересованите страни в областта на устойчивото управление на фестивалния туризъм във Враня и Правец;
 3. Повишаване на обществената осведоменост във Враня и Правец за възможностите за устойчиво използване на нематериалното културно наследство и с цел туризъм.

Предвидените в рамките на проекта дейности са:

 1. Разработване на съвместен спектакъл „Приказка за нашите общи традиции - театър и музика";
 2. Доставка на оборудване и костюми;
 3. Популяризиране и представяне на Съвместния спектакъл;
 4. Традиционни празници при съседа;
 5. Форум за изграждане на капацитет за капитализиране на ефекта от нематериалното културно наследство в ТГР;
 6. Културен и художествен лагер във Враня.

Резултати:

 1. Осъществени инициативи за информиране на обществеността с цел устойчиво използване на нематериалното културно наследство и ресурси;
 2. 1 съвместен спектакъл, насочен към популяризиране и култивиране на общите традиции на ТГ региони;
 3. Повишена осведоменост и изграден капацитет на целевите групи, бенефициентите и заинтересованите страни чрез преки действия за запазване, популяризиране и опазване на нематериалното културно наследство по начин, който да е от полза на хората.

Целеви групи: Граждани на община Враня (85802); Граждани на община Правец (7569); Ансамбли и групи от НЧ "Заря 1895" (76); Посетители и туристи на Враня и Сурдулица (20000 годишно); Посетители и туристи на Правец (10000 годишно); Местните власти във Враня и Правец (10); Културни и арт експерти от България и Сърбия (10).

Уебсайт: https://neighborfestivities.com/BG/default.asp

Фейсбук страници: https://www.facebook.com/Neighbor-Festivities-104563358555789

https://www.facebook.com/skc.surdulica

Видеа:

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са:
- Да се гарантира опазването и популяризирането на общото културно фолклорно наследство в трансграничния регион на Нишава, Перник и Кюстендил;
- Да се стимулира устойчивото развитие на местния туристически сектор;
- Да се изградят мрежи за трансгранично сътрудничество в областта на фолклора.

Дейностите са:
1. Проучване на фолклорни танци и носии в трансграничния район на Перник / Ниш и създаване на уеб каталог за фолклорни ансамбли и събития тук;
2. Разучване на българска (тук) и сръбска хореография в Ниш и Перник;
3. Изложба на фолклорни носии в Перник;
4. Форум „Общо фолклорно наследство на трансграничния регион“ в Ниш;
5. Създаване на уеб каталог на фолклорни ансамбли и събития в трансграничния регион;
6. Работилници по фолклорни танци в Перник и Ниш и два съвместни концерта тук и тук;
7. „Балкански легенди“ – съвременен фолклорен спектакъл в Перник;
8. Кръгла маса в Перник.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване на танцовия фолклор в трансграничния регион и разработен онлайн каталог на фолклорни ансамбли и събития;
2. Проведени 2 обмена за разучаване на хореография с участието на 60 фолклорни танцьори и 4 хореографа от двете страни;
3. Организирана 1 изложба за фолклорни носии в Перник със 100 посетители;
4. Организиран 1 форум „Общо фолклорно наследство на трансграничния регион“ в Ниш с 40 участници;
5. Разработен триезичен уеб каталог за фолклорни ансамбли и събития;
6. Проведени 2 съвместни фолклорни работилници с 56 участници и 2 съвместни концерта;
7. Създаден 1 съвременен и иновативен фолклорен спектакъл „Балкански легенди“ в Перник;
8. Проведена кръгла маса в Перник, като финално събитие с 40 участници.

Целевите групи са:
- Фолклорни и културни организации в трансграничния регион Перник / Ниш;
- Експерти, специалисти в областта на фолклора и културата;
- Широка общественост – заинтересовано население.
 

Видеа:

- 6 късометражни фолклорни филма тук;

- видео по проекта тук;

Facebook страница: @aksels.bg  

Youtube канал: тук 

Уеб сайт: http://balkanfolklore.net/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е популяризиране на културно-историческото наследство на граничния район Ражань и Бобов дол, подпомагане на местната общност и културните центрове в усилията им за запазване на културното наследство и подкрепа за трансграничния културен обмен.

Планирани дейности:

 1. Разработване на обща стратегия за насърчаване на трансграничното културно сътрудничество между Ражань и Бобов дол;
 2. Доставка на оборудване за община Ражань;
 3. Доставка на оборудване за община Бобов дол;
 4. Организиране на културен фестивал в община Ражан;
 5. Организиране на културен фестивал в община Бобов дол;
 6. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Ражан;
 7. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Бобов дол.

Очакваните резултати по проекта включват развита обща стратегия за трансгранично културно сътрудничество и насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство между Ражань и Бобов дол, доставено озвучително, сценично и музикално оборудване в двете общини, два тридневни фестивала, както и изготвяне на каталог за фолклора, ритуалите и традициите на Ражань и Бобол Дол.            

Целевите групи по проекта включват местни заинтересовани лица от културни и читалищни центрове, художествени, танцови, фолклорни и театрални клубове, занаятчии, доброволци и туристически агенции от двете общини.

Публикации:

Публикация 1

Публикация 2

Публикация 3

Публикация 4

Публикация 5

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел: Да се повиши информираността на населението на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав; младите хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и популяризира нов туристически продукт - Ветроходство по Дунав.

Дейности: Създаване на технически капацитет за ветроходство по Дунав; Провеждане на информационна кампания в местни училища и университети; Трансгранични обучения по ветроходство за младежи; Фестивал на ветроходството по Дунав; Кампания за публичност и популяризиране; Организиране на семинари за маркетинг на нов туристически продукт - ветроходство по Дунав.

Резултати: 2 информационни кампании в местни училища и университети за 200 младежи от двете страни на границата; 2 семинара за маркетинг на новия туристически продукт - ветроходство по Дунав, организирани във Видин и Долни Милановац с 40 участника всеки; 2 обучения по ветроходство за 50 участника оттрансграничния район; 1 фестивал на ветроходството за 150 участника.

Полезни линкове:

Уебсайт: https://sailingonthedanube.com/                                                      

Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

YouTube видеа: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c

https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=LN51rXaWguQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eu6JS4lwXyqYjKpPh5AV1_qmm9wmMxqUTee-0-dQYhGdWThfTkNhFp84

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се популяризира нематериалното културно наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии. Специфични цели са да се повиши информираността на целевите групи за НМК ; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за нематериално културно наследство.

Планирани дейности:

 1. Избор на най - добрите 100 елемента от нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 2. Изготвяне на теренно проучване на нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 3. Видео презентация на 100-те най-добри елементи на нематериалното културно наследство;
 4. Разработване на е-платформа за нематериално културно наследство от региона на Видин и Зайчар;
 5. Обучение на тема "Как да създадем туристически продукт от нематериалното културно наследство";
 6. Обучение на тема "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК";
 7. Фестивал "Дигитално нематериално наследство“ в региона на Видин и Зайчар;
 8. Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно наследство.

Очаквани резултати:

 1. Промоциране на нематериалното културно наследство;
 2. Създадена унифицирана ТГС е-платформа с база данни за нематериалното културно наследство;
 3. Повишена информираност в трансграничната област за нематериалното културно наследство.

Целевите групи по проекта са следните видове организации от област Видин и окръг Зайчар: културни организации и самодейци; музеи; тур-оператори и туристически организации; НПО; местни власти.

Полезни линкове:

Уебсайт: www.digitalich-bgrs.info
Facebook страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga
Intangible Cultural Heritage MAP – Serbia:
https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map
Intangible Cultural Heritage MAP – Bulgaria:
https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и да развие нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младите хора.

Дейности:
1. Проучване „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансгранияния регион“;
2. План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма;
3. Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма;
4. Онлайн платформа за бизнес консултации и стартиращи предприятия в туризма;
5. Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване сред 100 ключови заинтересовани страни за нуждите и предизвикателствата в туризма по отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и предприемачеството. Организирана кръгла маса с 30 участници. Разработен триезичен доклад за проучването „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион“;
2. Разработен план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма, основан на горепосоченото проучване и 3 фокус групи с по 20 участника, провеждани в Кюстендил, Видин и Пирот;
3. Проведено обучение на 45 млади предприемачи по туризъм;
4. Разработена онлайн платформа STEPS за предоставяне на активни образователни инициативи и консултации за стартиращи фирми в туризма;
5. Създадена мрежа от млади предприемачи в областта на туризма - STEPS.

Целеви групи:
- Студенти и безработни в трансграничния регион;
- Заинтересовани страни – представители на бизнеса, институции, власти, НПО в трансграничния регион;
- Населението на трансграничния регион;
- Туристи / посетители на трансграничния регион.

Уебсайт: https://www.steps-bgrs.eu/

Публикации:

 1. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 2. http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=34999
 3. https://www.netngo.net/bg/novini/651-kragla-masa-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-za-predostavyane-na-kachestveni-turisticheski-uslugi-i-produkti-v-transgranichniya-region
 4. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3A2020-05-27-13-02-33&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 5. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/642-anketno-prouchvane-v-oblastta-na-turizma-2020
 6. https://www.euregionisava.org/aktivnosti-projekata/
 7. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/665-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 8. https://netngo.net/bg/novini/741-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 9. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214%3A2020-06-17-14-25-53&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 10. https://www.plusonline.rs/fokus-grupe-ui-oblasti-turizma
 11. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 12. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 13. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2020-08-31-13-52-26&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 14. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 15. http://knvesti.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2020-11-12-08-07-31&catid=34:2012-06-28-07-11-07&Itemid=55
 16. https://www.plusonline.rs/kulturni-centar-bratstvo-1869-u-partnerstvu-sa-op-tinom-vidin-i-udru-enjem-poni-avije-pirot-realizuje-projekat-ja-anje-turisti-kog-preduzetni-tva-i-promocija-usluga-
 17. https://pirotinfo.rs/2020/09/03/vladica-tosic-akcioni-plan-za-jacanje-preduzetnistva-u-turizmu-osnova-za-sprovodjenje-obuke-za-mlade-koji-zele-da-se-bave-turizmom/

Видеа:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qnRId4ss040
 2. https://www.youtube.com/watch?v=m2tj6uYlDjg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sF0NOQ12Om4

 

 

Partners

Страници

Subscribe to 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)