2.1 Вештине и предузетништво

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање атрактиваног школског окружење за развој адолесцената у регионима Перник и Нишава. Специфични циљеви су: 1) побољшање физичког окружења за спорт, физичко васпитање и ваннаставне активности у Нишу и Пернику; 2) Развијање и примена Иновативног ваннаставног програма (IECP), који помаже у спречавању гојазности, повећању жеље ученика ка наставку образовања и унапређењу формалног образовања; 3) Изградња капацитета наставника и других стручњака у образовном процесу да диверсификују методологију наставе.

Планиране активности: израда иновативног ваннаставног програма (IECP) за развој предузетничких вештина кроз спорт, грађевински радови у Пернику на побољшању спољашњих објеката и атрактивности стручне школе одеће и туризма "Свети Иван Рилски" и Стручнe школe енергетике и рударства "Христо Ботев" у Пернику, праћено потребним надзором ; грађевински радови на спољашњим објектима у Градској Општини Црвени Крст у циљу подизања атрактивности техничких школа, Машинске Техничке школе "15. мај", Техничке школа за саобраћај "12. фебруар", Грађевинске техничке школе "Неимар" и Високе техничке школе, у Нишу, са пратећим надзором; организовање заједничке обуке предавача физичког васпитања и других стручњака у примени иновативног ваннаставног програма (IECP); пилот имплементација иновативних ваннаставних програма (IECP) и организовање спортског догађаја у Пернику и Нишу.

Очекивани резултати: унапређено физичко окружење на 9205м2, створена атрактивна школска средина и могућности за ваннаставне активности  ће повећати мотивацију младих људи да наставе своје образовање, и побољшати статус више од 3634 ученика у оквиру пројекта. Дугорочни резултат ће бити позитивна промена код наставника и осталих запослених (430) у 6 школа кроз побољшање физичке инфраструктуре и подизање њихових капацитета.

Partners

Pages

Subscribe to 2.1 Вештине и предузетништво