2.1 Вештине и предузетништво

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је: стварање атрактивног амбијента за младе у прекограничном региону, промовисање одрживе, дугорочне и заједничке пословне иницијативе, укључујући промовисање предузетништва младих. Успешна реализација тренинга за незапослене младе људе, улагање у своје личне предузетничке вештине и стварање могућности за будуће послове у региону су међу специфичним циљевима пројекта.

Активности: Формирање 2 потпуно опремљена образовна простора у Петрчу и Пироту; 24 младих обучених у различитим професионалним и предузетничким активностима; израда двојезичног водича  "Проналажење посла и Припрема бизнис плана", из два дела: 1.) Како пронаћи свој први посао и 2.) Како да припремите свој лични бизнис план.Двојезични водич ће бити на бугарском и српском језику и биће објављен у 1500 примерака, који ће бити подељен у локалним заједницама Петрча и Пирота и у другим регионима.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта:  Да подржи развој атрактивног амбијента за унапређење младих у пограничном региону; Да промовише предузетништво међу младима кроз континуирану обуку и курсеве базиране на вештинама; 3. Да побољша приступ информацијама у области развоја каријере у прекограничној регији.

Предвиђене активности: набавка едукативне опреме за младе медицинске стручњаке и изградњу капацитета младих грађана прекограничног региона; развој родитељских вештина, посредовања у здравственој заштити и јачање капацитета младих - 540 људи ће бити обучено; формирање центра за иновације и унапређење вештина младих лекара у прекограничном региону - 30 доктора ће бити обучено; представљање шансе за каријаре у области здравствене заштите ученицима средњих школа - 60 планирано за обуку; развој наставног плана и програма за школски час "Здравствена заштита и здрав живот"; истраживање "Демографске промене у региону прекограничне сарадње Бугарска-Србија: Стратегије за еластично тржиште рада"; изградња вештина: нова технологија за ново знање. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да подржи младе у стицању практичних пословних и предузетничких способности, тако да они могу надградити своје образовање и самим тим побољшати економски положај. Ово се постиже кроз развој и имплементацију иницијативе виртуалног предузетништва, симулирајући реално пословно окружење, како за предузетнике тако и и за запослене.

Планиране активности: успостављање заједничког радног простора YES -- “Young Entrepreneurs Space”; израда заједничког тројезичног сајта ; развој базе потенцијалних полазника; одабир учесника; израда Студије и анализе о потенцијалима прекограничног региона у циљу смањења емиграције младих ; израда Водича локалне политике омладинског предузетништва; израда софтверског производа "Виртуелна предузећа" ; оснивање виртуелних предузећа за самозапошљавање; заједнички радионица за П2П учење и размену за учеснике Виртуалних предузећа након курса; израда приручника - потребних докумената за оснивање предузећа; презентација за ученике средњих школа; успостављање виртуелних предузећа (запошљавање).

Резултати овог пројекта ће младима са вештинама, знањем, да омогуће бољи приступ даљем запошљавању и могућностима образовања у погледу предузетништва. Поред тога, пројекат ће пружити могућности да се повежу и уче једни од других, што негује културу учења и  припрема младе да преузму активну улогу у економији. Активнија економска улога омогућује младима са перспективом да могу да остану у свом селу / граду и професионално се остваре , што смањује миграцију и, заузврат, подстиче уравнотежен и одржив развој у овој области.

Веб-сајт пројекта: www.ipacbc-virtualenterprises.com

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање атрактиваног школског окружење за развој адолесцената у регионима Перник и Нишава. Специфични циљеви су: 1) побољшање физичког окружења за спорт, физичко васпитање и ваннаставне активности у Нишу и Пернику; 2) Развијање и примена Иновативног ваннаставног програма (IECP), који помаже у спречавању гојазности, повећању жеље ученика ка наставку образовања и унапређењу формалног образовања; 3) Изградња капацитета наставника и других стручњака у образовном процесу да диверсификују методологију наставе.

Планиране активности: израда иновативног ваннаставног програма (IECP) за развој предузетничких вештина кроз спорт, грађевински радови у Пернику на побољшању спољашњих објеката и атрактивности стручне школе одеће и туризма "Свети Иван Рилски" и Стручнe школe енергетике и рударства "Христо Ботев" у Пернику, праћено потребним надзором ; грађевински радови на спољашњим објектима у Градској Општини Црвени Крст у циљу подизања атрактивности техничких школа, Машинске Техничке школе "15. мај", Техничке школа за саобраћај "12. фебруар", Грађевинске техничке школе "Неимар" и Високе техничке школе, у Нишу, са пратећим надзором; организовање заједничке обуке предавача физичког васпитања и других стручњака у примени иновативног ваннаставног програма (IECP); пилот имплементација иновативних ваннаставних програма (IECP) и организовање спортског догађаја у Пернику и Нишу.

Очекивани резултати: унапређено физичко окружење на 9205м2, створена атрактивна школска средина и могућности за ваннаставне активности  ће повећати мотивацију младих људи да наставе своје образовање, и побољшати статус више од 3634 ученика у оквиру пројекта. Дугорочни резултат ће бити позитивна промена код наставника и осталих запослених (430) у 6 школа кроз побољшање физичке инфраструктуре и подизање њихових капацитета.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ рехабилитацију Кутлурних центараради обезбеђивања бољих услова за обуку и богатији културни живот младих људи у пограничном региону. Допринеће побољшању окружења за напредовање младих људи, и успоставиће  контакте и омладинске мреже у пограничном региону, размену знања, размену културних манифестација и идеја за будућу сарадњу.

Пројектне активности: Реконструкција Центра за културу Димитровград, и Реконструкција Народног читалишта „Георги Сава Раковски – 1928“ у селу Драговиштица; Организација Културног фестивала у Димитровграду; и Организација Културног празника у селу Драговиштица.

Пројекат ће обезбедити боље услове за тренинг и богатији културни живот младих људи у пограничном региону, као и промовисати културну размену међу младима.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ стварање подстицајног окружења за развој спорта и предузетничког потенцијала младих људи са утицајем на економски и друштвени развој региона.

Пројекат предвиђа: Mале инфраструктурне активности - поправке и реконтрукција опреме ; Инфраструктурна активност - опрема; Развоjни програм обуке за стицање спортске предузетничке вештине и развоја; Развоj и одржавање веб-базиране платформе за праћење развоја образовног и тренинг процеса; Организовање и спровођење процеса обуке БГ; Организовање и спровођење процеса обуке СР; Организовање спортских догађаја у Ботевграду; Организовање спортских догађаја у Србији; Психолошка подршка развоју каријере БГ; Психолошка подршка развоју каријере СР; Форум Позориште за развој каријере, Ботевград; Форум Позориште за развој каријере Лесковац.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да пружи интегрисано решење на заједнички изазов изузетно високог процента постуралних и мишићно-скелетних поремећаја (ПМСД) школског узраста у пограничном подручју. Он предвиђа развој одрживе прекограничне платформе за превентивно и корективно управљање ПМСД кроз редовне прегледе, савремену дијагностику и реализацију ваннаставних програма за унапређење физичке способности и промовисање здравог и активног начина живота.

Пројекат планира развој два дијагностичка центра, у Књажевцу и у Видину, опремљена најмодернијом дијагностичком опремом, која омогућавају брзу анализу статичког и динамичког држања тела и кичме. Објекти ће понудити неинвазивна, (без зрачења)  тестирања школског узраста у тој области - биће обављено 2000 прегледа. Откривени проблеми ће бити третирани на курсевима корективне гимнастике у складу са терапеутском методологијом, специјално развијеном за потребе пројекта - у укпуном трајању од 720 сати. Позитивни резултати терапијске рехабилитације ће бити показани током заједничког дечјег спортскорекреативног догађаја у Видину, планираног за 200 учесника.

Конференција у Књажевцу ће бити организована за подизање јавне свести о ширењу педијатријских ПМСД. Аналитички извештај ће бити припремљен, који ће дати препоруке за мере политике за одрживо побољшање физичких способности, благостања и квалитета живота младих људи у прекограничном подручју.

Веб-сајт пројекта: http://sportforhealth.net/rs/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљеви пројекта су: 1. Унапређење локалне спортске инфраструктуре као основе за развој младих спортских талената - 4 мултифункционална спортска игралишта и дечија игралишта у општинама Монтана и Врање 2. Омогућавање бољих услова за активан и здрав живот младих у прекограничном региону партнера 3. Допринос унапређењу окружења за напредовање младих људи 4. Интензивирање успостављања контаката између људи и омладинских мрежа у прекограничном региону, знања једних о другима, размена информација и идеја за будућу сарадњу.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта јесте стварање и обнова инфраструктурних спортских објеката за унапређење и обуку младих у општинама Пирот и Монтана, као и обезбеђивање начина за њихово активно укључивање у друштвени живот; побољшање физичког и менталног здравља омладине кроз спорт, јачање њиховог знања (и њихових родитеља) о предностима спорта; успостављање конструктивног дијалога међу младима из региона прекограничне сарадње; и неговање веће територијалне и социјалне кохезије између градова Пирот и Монтана.

Главне активности:

  1. Изградња и реконструкција спортских објеката (вештачко озелењавање игралишта у Пироту и модернизација стадиона у селу Николово;
  2. Организовање семинара за родитеље о предностима спорта;
  3. Седмодневни догађај за стицање вештина и размену искустава међу младима у прекограничном региону;
  4. Израда стратегије за развој спорта у прекограничном региону;
  5. Развој и одржавање иновативне веб странице.

Очекивани резултати:

  1. Успостављени услови за рекреацију и спортске активности младих у прекограничном региону;
  2. Осигурана платформа за активну физичку активност и побољшана индивидуална мотивација за бављење спортом;
  3. Организовани заједнички омладински спортски тренинг / размене у Пироту;
  4. Изграђена иновативна веб платформа.

Циљне групе су: млади из општина Пирот и Монтана и њихови родитељи / рођаци; администрација општина Пирот и Монтана; спортисти и становништво.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта: Олакшати запошљавање младих кроз системско побољшање предузетничких капацитета у оквирима формалног образовања. Специфични циљеви пројекта су: 1. Побољшање предузетничке компетентности ученика основних и средњих школа; 2. Побољшање предузетничких вештина наставника и студената кроз приступ „тренирај тренера“; 3. Надградња наставних планова и програма основних, средњих и високих школа моделима предузетничког учења.

Планиране активност и очекивани резултати: спровођење кампање "Повежи се" поводом отварања пројекта са циљем обезбеђења видљивости пројекта и привлачења циљних група и корисника, њихово аплицирање; развој и имплементација Програма предузетничког учења за ученике основних и средњих школа; развој и имплементација програма „Тренирај тренера“ у области предузетничког учења, намењених наставницима основних и средњих школа као и студентима; развој ученичких компанија у основним и средњим школама; размена пракси између основних, средњих и високих школа и израда нацрта модела нових наставних планова и програма; сарадња са родитељима/породицама у циљу њиховог укључивања у предузетнички развој ученика и презентације остварених пројектних резултата у области предузетничког учења, на заједничком јавном догађају; Јавни догађај – „Дан сарадње студената“; развој модела нових наставних планова и програма за предузетничко учење за основне и средње школе; развој модела нових наставних планова и програма за приступ „тренирај тренера“ у оквиру партнерских високих школа намењених наставницима основних и средњих школа и студентима.

Веб-сајт пројекта: www.bond-project.com

Partners

Pages

Subscribe to 2.1 Вештине и предузетништво