2.2 Умрежавање људи

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ предложеног пројекта је подизање вештина и знања младих људи везаних за ИТ, успостављање омладинске мреже између младих људи, ИТ компанија и институција за обуку, како би се осигурала конкурентност младих на тржишту рада на бази пословних обука.

Пројекат се састоји од следећих главних активности: организација округлог стола; израда специфичних пакета информатике за ученике; развој специфичних пакета информационих технологија за неспецијалисте; спровођење „chance_IT" обука за студенте; спровођење тренинга „Нови почетак" неспецијалистима; пракса у ИТ компанијама; радионице „ИТ бизнис упознаје младе".

С обзиром на то да је информатичка индустрија у недостатку обучених младих стручњака, предложени пројекат предлаже савремену парадигму да искористи могућности и задовољи тржиште кроз понуду низа тренинга и метода високог нивоа који ће помоћи студентима и незапосленим младима да напредују у ИТ области. Стога ће се развити 4 ИТ пакета за обуку, 200 младих људи ће бити обучено, 8 људи ће бити примљено на интерну праксу од стране ИТ компанија, а 120 младих ће се састати са ИТ компанијама и разговарати о могућностима за запошљавање. На тај начин ће се створити омладинска мрежа за развој у ИТ сектору.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ промоцију прекограничних иницијатива и јачање мобилности младих људи преко тог подручја, кроз стварање мреже младих, посвећене познавању, разумевању и препознавању циљева одрживог развоја.

Пројектне активности:

 1. Стварање мреже сличних организација и вођа јавног мњења за промоцију циљева одрживог развоја;
 2. Организовање фокус група у Софији и Нишу;
 3. Израда аудио-визуелних и мрежних алата - развој дигиталних алата за интеракцију са циљном групом;
 4. Рад са заједницама - састанци између вођа јавног мњења и младих, обука тренера, радионице за изградњу капацитета у Нишу, Софији, Видину и Зајечару;
 5. Омладински догађаји (ГЛОБАЛНЕ ИГРЕ ОДРЖИВОСТИ) - 2 велика догађаја у Видину и Зајечару, укључујући интерактивне игре, квизове и активности; евалуациона радионица;
 6. Завршни догађај у Софији.

Резултати пројекта:

 1. Успостављена мрежа за младе посвећена одрживом развоју прекограничног подручја и способна да разрађује, организује и промовише иницијативе међу локалним заједницама;
 2. Разрађена методологија и материјали за обуку о циљевима одрживог развоја;
 3. Створени дигитални алати за промоцију циљева одрживог развоја;
 4. Спроведена обука, састанци и интерактивни догађаји на ту тему са 240 учесника у Нишу, Видину, Софији и Зајечару;
 5. Одржана 1 завршна конференција у Софији.

Циљне групе: 500 младих из прекограничног подручја; 240 ученика, студената, младих који нису у систму образовања, и представника других група, између 15 и 29 година имаће директне користи уз учешће на састанцима, тренинзима итд.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта „Креативни караван" је подизање нивоа свести и развој вештина у области предузетништва, потребних на тржишту рада, међу генералном популацијом младих у ИПА прекограничном региону, кроз иновације у образовном систему базираним на новим моделима комуникације и презентације.

Активности пројекта су засноване на едукацијама од стране експерата из области пословања и креативних индустрија за изабрану групу младих људи из Србије и Бугарске, који ће радити у стварном пословном окружењу са микро предузетницима (млади предузетници, социјална предузећа) како би развили њихове бизнис моделе и пласман на тржишту. Овај процес биће снимљен у формату ТВ емисије и емитован на регионалним ТВ станицама са идејом да се дели знање и промовише предузетништво кроз све фазе развоја микро предузећа у реалном бизнис окружењу у Србији и Бугарској. На крају пројекта, организоваће се ЕКСПО конференције у Србији и Бугарској како би се представила развијена решења за микро предузеЋа и поделила искуства свих учесника пројекта „Креативни караван".

Резултати: 1. Унапређене предузетничке вештине младих и подржати њихову креативност, иновативност и прелазак са образовања на посао; 2. Развијен нови модел тренинга и менторског програма подршке младим људима заснован на систему учења кроз рад у локалним образовним институцијама; 3. Допринос унапређењу преноса знања и пружању прекограничне интеракције између младих људи који живе у овом региону; 4. Допринос развоју пословних модела и пласману локалних микро предузећа у ИПА прекограничном региону; 5. Индиректно допринето запошљавању младих у ИПА прекограничном региону.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање услова за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз социјалне волонтирање. Специфични циљ пројекта је успостављање мреже волонтерских центара широм целе прекограничне области и развоја волонтеризма у друштвеним активностима,успостављеним одрживим партнерством.

Планиране активности: 1. Истраживање ситуације и потреба за социјалним волонтирањем у пограничном региону у обе земље; 2. Развијање заједничке методологије за социјално волонтирање у пограничном региону; 3. Номинација локалних организација да постану пружаоци волонтерских сервиса у локалним заједницама у пограничном региону; 4. Опремање волонтерских центара на обе стране са основном опремом; 5. Тимочки омладински центар - Тренинг за лидере волонтерског центра; 6. Оријентациони тренинг и обука волонтера; 7. Период тестирања-пракса волонтера у установама и организацијама које пружају социјалне услуге; 8. Размена волонтера (прекогранично волонтирање); 9. Завршни форум за евалуацију резултата; 10. Креирање веб платформе; 11. Публикација ширих пројектних достигнућа.

Очекивани резултати: Истраживање тренутне ситуације волонтирања у бугарско-српском пограничном региону; Методологија омладинског волонтирања у социјалној сфери креирана и тестирана; 10 локалних НВО развијене као волонтерски центри; 20 омладинских радника обучено за тренинге и супервизију рада волонтера; 160 младих волонтера припремљено и реализовало праксу социјалног волонтирања у својим заједницама; Креирана веб платформа за прекогранично умрежавање; Креирана мрежа за социјално волонтирање и др.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање умрежавања међу образовним институцијама у пограничном региону, а конкретнији циљ пројекта јесте побољшање услова, знања и вештина повезаних са психичким понашањем ученика у школи.

Пројектне активности укључују:

 1. Анализу тренутне ситуације у школама кроз скрининг и анкету међу ученицима;
 2. Успостављање пилот учионица - набавка опреме;
 3. Дизајн и израду промотивних материјала;
 4. Израда видео лекција за ученике;
 5. Обуку за тренере - уз учешће активних ученика из пилот школа;
 6. Показне часови у школама у региону;
 7. Надзор у школама за проверу постигнућа ученика;
 8. Организацију догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље

Очекивани резултати:

 1. 2 састанка организована са 30 учесника;
 2. Скрининг урађен у 40 одељења, анкета са 400 испитаника;
 3. Испоручена опрема за 6 школа;
 4. Произведено 1200 мајица, 1200 куглица за стрес, 14000 летака, 90 налепница; 15 информативних табли;
 5. Израђено 8 видео лекција за обуке за ученике, емитованих кроз креирани канал у видео медијима;
 6. Спроведена обука за тренере - са 36 учесника;
 7. Одржано 40 показних часова у школама у региону, 600 учесника;
 8. Одржано 18 супервизијских сесија ради провере напретка ученика у пилот школама;
 9. Одржана 2 догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље.

Циљна група пројекта су ученици из региона Ћустендил и Ниш и руководство школа и наставника из школа у оба региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Овај пројекат има за циљ промовисање одрживог начина живота међу младима кроз прекограничну сарадњу (семинари, догађаји), проширење капацитета локалних чинилаца (истраживање њихових вештина и талената) како би били конкурентнији на тржишту рада и на тај начин постигли висок ниво личне и друштвене реализације. Циљ је да се помогне у стварању одрживе заједнице, која је способна да се носи са изазовима од заједничког интереса и овладала је неопходним алатима за пружање паметних, одрживих и ефективних одговора на питања од регионалног, националног и прекограничног значаја.

Активности: Набавка опреме за модернизацију спортске дворане у Бољевцу; грађевински радови на побољшању рекреационог окружења у школи „П. Парчевић", Чипровци; студија о присуству спорта у животима младих људи; организовање заједничког семинара „Европа, какву (не) знамо"; Живети одговорно: предности спорта (радионица за родитеље); кампања „Буди здрав - Чипровци", кампања „Буди здрав - Бољевац"; Трчи брже од свог страха - маратон; кратки филм „Наши животи, наша одговорност"; развој веб-базираних и других комукацијских платформи (Фејсбук страница, Инстаграм страница).

Резултати: набавка опреме за модернизацију спортске дворане у Бољевцу; грађевински радови на побољшању рекреационог окружења у школи „П. Парчевић", Чипровци; студија о присуству спорта у животима младих људи; организовање заједничког семинара „Европа, какву (не) знамо"; Живети одговорно: предности спорта (радионица за родитеље); кампања „Буди здрав - Чипровци", кампања „Буди здрав - Бољевац"; Трчи брже од свог страха - маратон; кратки филм „Наши животи, наша одговорност"; развој веб-базираних и других комукацијских платформи (Фејсбук страница, Инстаграм страница).

Partners

Pages

Subscribe to 2.2 Умрежавање људи