2.2 Умрежавање људи

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Подстицање сарадње у омладинском раду и омладинској политици у циљу доприноса интеграцији и социо-економском развоју у пограничном региону Бугарска-Србија. 

Планиране активности: Заједничко истраживање и анализа тренутног стања и потреба младих у читавом пограничном региону Бугарске и Србије; Избор и припрема "младих јахача" - групе од 20 младих активиста кроз заједничку обуку; Креирање виртуелне заједнице праксе (VCoP) – веб-сајт платформе за сарадњу; Креирање прекограничног тренинг кампа у Србији (подршка за објекте за обуку); Имплементација два "похода младих јахача" - низ јавних расправа о омладинској политици у 10 градова у пограничном подручју (5 по земљи); Тренинзи за младе лидере и омладинске раднике у Бугарској и Србији; Међународни прекогранични камп у Србији за додатну обуку, стварање мреже прекограничне сарадње омладинских невладиних организација и креирање политичке декларације; Публикације, итд.

Очекивани резултати пројекта укључују: Креирана и објављена два извештаја о истраживању - анализа тренутног положаја младих у оба погранична региона; Креиран један веб сајт по концепту "виртуелне заједнице праксе"; Минимум 52 млада лидера и радника су обучени о питањима везаним за омладински рад и политике; 10 међународних јавних расправа спроведено у 10 градова у пограничном региону између младих и доносиоца одлука на тему омладинске политике; Креирана база података која садржи мин. 60 младих/ невладиних организација које раде са младима из пограничног региона; Креирана база података са мин. 60 успешно реализованих пројеката (најбоље праксе) у области омладинског рада; Један прекогранични омладински тренинг камп са подржаним објектима за обуку; Усвојена и даље дистрибуирана политичка декларација са препорукама органима јавних власти која је усвојена на заједничком самиту младих; Објављена и дистрибуирана Колекција са базом података о организацијама, најбољим праксама и другим материјалима из пројекта, итд.

Веб-сајт пројекта: www.fyc-vidin.org/yriders

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ јачање и повећање учешћа младих у животу заједнице кроз волонтирање у хитним случајевима кроз јачање мреже волонтерских центара и успостављање нових центара широм целог пограничног подручја.

Пројектне активности су:

 1. Стварање заједничке методологије за волонтирање у случају катастрофе;
 2. Ширење мреже волонтерских центара;
 3. Обезбеђивање посебне опреме и основних алата за волонтерске центре;
 4. Развој људских ресурса за обуку у хитном волонтирању;
 5. Обука волонтера за заштиту и спасавање од катастрофа;
 6. Заједничке волонтерске акције.

Очекивани резултати су:

 1. Разрађена и тестирана заједничка методологија волонтирања младих у ванредним ситуацијама;
 2. 20 локалних невладиних организација и институција развијених као волонтерски центри, укључујући 10 новостворених;
 3. 20 омладинских радника припремљених за обуку волонтера и надзор волонтерског рада;
 4. 40 омладинских радника обучених за развој волонтирања у ванредним ситуацијама;
 5. 320 младих добровољаца припремљених за акције спасавања у ванредним ситуацијама у својим заједницама;
 6. Веб платформа развијена и побољшана за подршку прекограничној сарадњи;
 7. Две иницијативе омладинске мреже развијене и заједнички спроведене;
 8. Створена прекогранична мрежа за хитно волонтирање.

Циљне групе пројекта су омладински радници из омладинских невладиних организација и институција и млади (15-29 година, потенцијални волонтери) у целом пограничном региону Бугарске и Србије.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ предложеног пројекта је подизање вештина и знања младих људи везаних за ИТ, успостављање омладинске мреже између младих људи, ИТ компанија и институција за обуку, како би се осигурала конкурентност младих на тржишту рада на бази пословних обука.

Пројекат се састоји од следећих главних активности: организација округлог стола; израда специфичних пакета информатике за ученике; развој специфичних пакета информационих технологија за неспецијалисте; спровођење „chance_IT" обука за студенте; спровођење тренинга „Нови почетак" неспецијалистима; пракса у ИТ компанијама; радионице „ИТ бизнис упознаје младе".

С обзиром на то да је информатичка индустрија у недостатку обучених младих стручњака, предложени пројекат предлаже савремену парадигму да искористи могућности и задовољи тржиште кроз понуду низа тренинга и метода високог нивоа који ће помоћи студентима и незапосленим младима да напредују у ИТ области. Стога ће се развити 4 ИТ пакета за обуку, 200 младих људи ће бити обучено, 8 људи ће бити примљено на интерну праксу од стране ИТ компанија, а 120 младих ће се састати са ИТ компанијама и разговарати о могућностима за запошљавање. На тај начин ће се створити омладинска мрежа за развој у ИТ сектору.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ промоцију прекограничних иницијатива и јачање мобилности младих људи преко тог подручја, кроз стварање мреже младих, посвећене познавању, разумевању и препознавању циљева одрживог развоја.

Пројектне активности:

 1. Стварање мреже сличних организација и вођа јавног мњења за промоцију циљева одрживог развоја;
 2. Организовање фокус група у Софији и Нишу;
 3. Израда аудио-визуелних и мрежних алата - развој дигиталних алата за интеракцију са циљном групом;
 4. Рад са заједницама - састанци између вођа јавног мњења и младих, обука тренера, радионице за изградњу капацитета у Нишу, Софији, Видину и Зајечару;
 5. Омладински догађаји (ГЛОБАЛНЕ ИГРЕ ОДРЖИВОСТИ) - 2 велика догађаја у Видину и Зајечару, укључујући интерактивне игре, квизове и активности; евалуациона радионица;
 6. Завршни догађај у Софији.

Резултати пројекта:

 1. Успостављена мрежа за младе посвећена одрживом развоју прекограничног подручја и способна да разрађује, организује и промовише иницијативе међу локалним заједницама;
 2. Разрађена методологија и материјали за обуку о циљевима одрживог развоја;
 3. Створени дигитални алати за промоцију циљева одрживог развоја;
 4. Спроведена обука, састанци и интерактивни догађаји на ту тему са 240 учесника у Нишу, Видину, Софији и Зајечару;
 5. Одржана 1 завршна конференција у Софији.

Циљне групе: 500 младих из прекограничног подручја; 240 ученика, студената, младих који нису у систму образовања, и представника других група, између 15 и 29 година имаће директне користи уз учешће на састанцима, тренинзима итд.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта „Креативни караван" је подизање нивоа свести и развој вештина у области предузетништва, потребних на тржишту рада, међу генералном популацијом младих у ИПА прекограничном региону, кроз иновације у образовном систему базираним на новим моделима комуникације и презентације.

Активности пројекта су засноване на едукацијама од стране експерата из области пословања и креативних индустрија за изабрану групу младих људи из Србије и Бугарске, који ће радити у стварном пословном окружењу са микро предузетницима (млади предузетници, социјална предузећа) како би развили њихове бизнис моделе и пласман на тржишту. Овај процес биће снимљен у формату ТВ емисије и емитован на регионалним ТВ станицама са идејом да се дели знање и промовише предузетништво кроз све фазе развоја микро предузећа у реалном бизнис окружењу у Србији и Бугарској. На крају пројекта, организоваће се ЕКСПО конференције у Србији и Бугарској како би се представила развијена решења за микро предузеЋа и поделила искуства свих учесника пројекта „Креативни караван".

Резултати: 1. Унапређене предузетничке вештине младих и подржати њихову креативност, иновативност и прелазак са образовања на посао; 2. Развијен нови модел тренинга и менторског програма подршке младим људима заснован на систему учења кроз рад у локалним образовним институцијама; 3. Допринос унапређењу преноса знања и пружању прекограничне интеракције између младих људи који живе у овом региону; 4. Допринос развоју пословних модела и пласману локалних микро предузећа у ИПА прекограничном региону; 5. Индиректно допринето запошљавању младих у ИПА прекограничном региону.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање услова за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз социјалне волонтирање. Специфични циљ пројекта је успостављање мреже волонтерских центара широм целе прекограничне области и развоја волонтеризма у друштвеним активностима,успостављеним одрживим партнерством.

Планиране активности: 1. Истраживање ситуације и потреба за социјалним волонтирањем у пограничном региону у обе земље; 2. Развијање заједничке методологије за социјално волонтирање у пограничном региону; 3. Номинација локалних организација да постану пружаоци волонтерских сервиса у локалним заједницама у пограничном региону; 4. Опремање волонтерских центара на обе стране са основном опремом; 5. Тимочки омладински центар - Тренинг за лидере волонтерског центра; 6. Оријентациони тренинг и обука волонтера; 7. Период тестирања-пракса волонтера у установама и организацијама које пружају социјалне услуге; 8. Размена волонтера (прекогранично волонтирање); 9. Завршни форум за евалуацију резултата; 10. Креирање веб платформе; 11. Публикација ширих пројектних достигнућа.

Очекивани резултати: Истраживање тренутне ситуације волонтирања у бугарско-српском пограничном региону; Методологија омладинског волонтирања у социјалној сфери креирана и тестирана; 10 локалних НВО развијене као волонтерски центри; 20 омладинских радника обучено за тренинге и супервизију рада волонтера; 160 младих волонтера припремљено и реализовало праксу социјалног волонтирања у својим заједницама; Креирана веб платформа за прекогранично умрежавање; Креирана мрежа за социјално волонтирање и др.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање умрежавања међу образовним институцијама у пограничном региону, а конкретнији циљ пројекта јесте побољшање услова, знања и вештина повезаних са психичким понашањем ученика у школи.

Пројектне активности укључују:

 1. Анализу тренутне ситуације у школама кроз скрининг и анкету међу ученицима;
 2. Успостављање пилот учионица - набавка опреме;
 3. Дизајн и израду промотивних материјала;
 4. Израда видео лекција за ученике;
 5. Обуку за тренере - уз учешће активних ученика из пилот школа;
 6. Показне часови у школама у региону;
 7. Надзор у школама за проверу постигнућа ученика;
 8. Организацију догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље

Очекивани резултати:

 1. 2 састанка организована са 30 учесника;
 2. Скрининг урађен у 40 одељења, анкета са 400 испитаника;
 3. Испоручена опрема за 6 школа;
 4. Произведено 1200 мајица, 1200 куглица за стрес, 14000 летака, 90 налепница; 15 информативних табли;
 5. Израђено 8 видео лекција за обуке за ученике, емитованих кроз креирани канал у видео медијима;
 6. Спроведена обука за тренере - са 36 учесника;
 7. Одржано 40 показних часова у школама у региону, 600 учесника;
 8. Одржано 18 супервизијских сесија ради провере напретка ученика у пилот школама;
 9. Одржана 2 догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље.

Циљна група пројекта су ученици из региона Ћустендил и Ниш и руководство школа и наставника из школа у оба региона.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Овај пројекат има за циљ промовисање одрживог начина живота међу младима кроз прекограничну сарадњу (семинари, догађаји), проширење капацитета локалних чинилаца (истраживање њихових вештина и талената) како би били конкурентнији на тржишту рада и на тај начин постигли висок ниво личне и друштвене реализације. Циљ је да се помогне у стварању одрживе заједнице, која је способна да се носи са изазовима од заједничког интереса и овладала је неопходним алатима за пружање паметних, одрживих и ефективних одговора на питања од регионалног, националног и прекограничног значаја.

Активности: Набавка опреме за модернизацију спортске дворане у Бољевцу; грађевински радови на побољшању рекреационог окружења у школи „П. Парчевић", Чипровци; студија о присуству спорта у животима младих људи; организовање заједничког семинара „Европа, какву (не) знамо"; Живети одговорно: предности спорта (радионица за родитеље); кампања „Буди здрав - Чипровци", кампања „Буди здрав - Бољевац"; Трчи брже од свог страха - маратон; кратки филм „Наши животи, наша одговорност"; развој веб-базираних и других комукацијских платформи (Фејсбук страница, Инстаграм страница).

Резултати: набавка опреме за модернизацију спортске дворане у Бољевцу; грађевински радови на побољшању рекреационог окружења у школи „П. Парчевић", Чипровци; студија о присуству спорта у животима младих људи; организовање заједничког семинара „Европа, какву (не) знамо"; Живети одговорно: предности спорта (радионица за родитеље); кампања „Буди здрав - Чипровци", кампања „Буди здрав - Бољевац"; Трчи брже од свог страха - маратон; кратки филм „Наши животи, наша одговорност"; развој веб-базираних и других комукацијских платформи (Фејсбук страница, Инстаграм страница).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је промоција једнаких могућности и активно учешће младих са инвалидитетом и подршка њиховој социјалној интеграцији.

Главне активности:

 1. Успостављање мреже „АПАСИ“ (Адаптивна физичка активност и спорт – млади за младе)
 2. Израда методологије „АПАСИ“ за особе са инвалидитетом, која укључује пливање;      функционални тренинг; кардио фитнес;
 3. Развијање активности тренинга - пливање, функционални тренинг и кардио фитнес;
 4. Спровеђење „АПАС“  обука незапослених - пливање;
 5. Спровођење пливања за особе са инвалидитетом
 6. Спровођење пливања за децу са постуралним поремећајима и равним стопалима;
 7. Спровођење две бугарско-српске радионице у Нишу и Пернику;
 8. Спровођење два отворена „АПАСИ“ дана у Нишу и Пернику;
 9. Спровођење обука за функционални тренинг и кардио фитнес за незапослене;
 10. Спровођење сесија са особама са инвалидитетом под надзором;
 11. Спровођење функционалног тренинга - деца са постуралним поремећајима и равним стопалима - 70 ученика са постуралним поремећајима и равним стопалима укључени у пливање и функционални тренинг;
 12. Израда приручника за тренере;
 13. Спровођење округлог стола у Пернику

Очекивани резултати:

 1. Успостављена „АПАСИ“ (Адаптивна физичка активност и спорт – млади за младе) мрежа;
 2. Израђена методологија „АПАС“ за особе са инвалидитетом која укључује пливање; функционални тренинг; кардио фитнес;
 3. Развијене активности тренинга - пливање, функционални тренинг и кардио фитнес - обучено / сертификовано 30 омладинаца;
 4. Спроведена „АПАС“  обука незапослених - пливање;
 5. Спроведено пливање за особе са инвалидитетом - 30 младих особа са инвалидитетом укључених у рехабилитацију;
 6. Спроведено пливање за децу са постуралним поремећајима и равним стопалима;
 7. Спроведене две бугарско-српске радионице у Нишу и Пернику;
 8. Одржана  два отворена „АПАСИ“ дана у Нишу и Пернику;
 9. Спроведена обука за функционални тренинг и кардио фитнес за незапослене;
 10. Спроведене сесије са особама са инвалидитетом под надзором;
 11. Спроведен функционални тренинг - деца са постуралним поремећајима и равним стопалима - 70 ученика са постуралним поремећајима и равним стопалима укључени у пливање и функционални тренинг;
 12. Израђен приручник за тренере;
 13. Одржан округли сто у Пернику са 50 учесника;

Главне циљне групе су:

 • Из Перника: Млади са инвалидитетом, посебно они са моторичким и визуелним поремећајима; Ученици из пет школа са са постуралним поремећајима и равним стопалима; Незапослени млади;
 • Из Ниша: Млади са церебралном парализом, квадриплегијом, параплегијом, особе са кашњењем у моторичком развоју, ампутацијама, оштећеним нервним брахијалисом и оштећеним видом; Незапослени млади;

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је развој омладинске мреже ученика средњих школа у окрузима Монтана, Нишавски и Пиротски. Специфични циљеви су обука 120 младих из округа Монтана, Нишавски и Пиротски за постизање кључних компетенција повезаних са волонтирањем, личним развојем, заштитом животне средине и потребним нивоом комуникације у циљу заједничког развоја, као и потписивање споразума о партнерству и развој чврстог партнерства у циљу подршке другим иницијативама за умрежавање младих.

Активности којима ће се остварити циљеви су припрема пројекта; набавка опреме и намештаја за српског партнера; развијање 3 курса са 8 предавања о едуковању младих људи у волонтирању, развијању њихових личности и способности за самостално размишљање и доношење одлука, практичних вештина за сналажење у природи и побољшања међусобне комуникације са следећим темама: Да буду одговорни грађани ЕУ; Развој каријере; Ми дефинишемо сопствени живот. Остале активности на пројекту су спровођење 3-дневног теоријског курса у Србији и 5-дневних практичних у Бугарској са 8 предавања, у оквиру којих ће млади људи снимати филм, а бавиће се и волонтерским активностима. Пројектни партнери ће потписати споразум са Савезом за лов и риболов Монтана, са циљем да се подрже одрживост омладинске мреже и резултати пројекта. Такође је планирана израда промотивних чланака и Приручника за младе; организовање медијске кампање; спровођење редовних пројектних активности.

Резултати који ће бити остварени су омладинска мрежа са укључивањем наставника, успостављена ради размене информација и добрих пракси; 2 курса обуке за развој личности младих и промовисање волонтирања међу њима; постављање 40 кућица за птице и 10 корита за храњење; потписан споразум са Унијом за лов и риболов Монтана за одрживо управљање резултатима пројекта; 3 развијена интернет портала за размену информација и добрих пракси; филм, снимљен од стране младих о заједничком времену; креиран и објављен Приручник за младе - како доносити одлуке.

Partners

Pages

Subscribe to 2.2 Умрежавање људи