2.2 Умрежавање људи

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ овог пројекта је стварање окружења за развој талената, креативних вештина и међукултурног дијалога међу младима из пограничног региона Видин-Зајечар. Специфични циљеви су повећање знања, вештина и мотивације за креативни раст 120 младих људи из прекограничног региона кроз спровођење креативних кампова; Стварање Омладинске мреже за уметничко окружење која подржава и стимулише развој креативних способности младих и њихов лични раст; Подстицање мобилности младих из прекограничног региона и размена идеја и добрих пракси.

Пројектне активности:

 1. Развој методологије за одабир младих људи - учесника у „Креативним камповима“;
 2. Спровођење 3 креативна кампа у музици, креативном писању и ликовној уметности „Креативни кампови“ у Белоградчику са 30 бугарских и 30 српских омладинаца;
 3. Извођење 3 креативна кампа у плесу, позоришту и фотографији „Креативни кампови“ у Књажевцу са 30 бугарских и 30 српских омладинаца;
 4. Прекогранични форум за дискусију „Предузетништво младих у пољу културе и креативне индустрије“ у граду Белоградчик;
 5. Учешће младих из креативних кампова на „Међународном фестивалу културе младих у Књажевцу“.

Резултати и резултати пројекта:

 1. Повећана знања, вештине и мотивација за креативни развој 120 младих из прекограничног региона;
 2. Створена Омладинска мрежа за уметничко окружење;
 3. Испоручени музички инструменти и озвучење за будуће заједничке иницијативе.

Циљне групе: Млади људи који се баве уметношћу из прекограничног региона Видин-Зајечар, представници културних института, грађанских организација и локалних власти који раде на омладинској политици.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ да подржи учешће младих у репрезентативној демократији и цивилном друштву у прекограничној области кроз стварање одрживе и квалификоване Омладинске мреже младих ментора цивилног друштва и пружањем онлајн платформе (социјалне мреже) и методолошких смерница и алата омладинским организацијама из тог подручја.

Активности: 1. Социолошко истраживање у Бугарској. Истраживање има за циљ да идентификује главне препреке и разлоге недостатка мотивације међу младима у пограничном региону да активно учествују у омладинским активностима цивилног друштва и демократији, чији је циљ решавање проблема локалне заједнице. Такође, истраживање ће идентификовати младе људе мотивисане да учествују у омладинским активностима цивилног друштва и представничкој демократији, у корист локалних заједница. Истраживање ће обухватити представнике младих (16-29), омладинске организације и раднике, одговорне институције и организације (школе, општине, универзитете); 2. Социолошко истраживање у Србији. Истраживање има за циљ да идентификује главне препреке и разлоге недостатка мотивације међу младима у пограничном региону да активно учествују у омладинским активностима цивилног друштва и демократији, чији је циљ решавање проблема локалне заједнице. Такође, истраживање ће идентификовати младе људе мотивисане да учествују у омладинским активностима цивилног друштва и представничкој демократији, у корист локалних заједница. Истраживање ће обухватити представнике младих (16-29), омладинске организације и раднике, одговорне институције и организације (школе, општине, универзитете); 3. Аналитичко истраживање правног оквира, инструмената политика и најбољих пракси. Анализом ће се обухватити правни акти и стратешки и политички документи који регулишу омладинско цивилно друштво и политичке активности и иницијативе и обухватиће четири под-подручја: • правни акти, политике и документи у Бугарској • правни акти, политике и документи у Србији • правни акти, политике и документи на нивоу ЕУ • анализа најбољих пракси; 4. Информативна кампања. Кампања ће користити три основне врсте алата - објављивање на друштвеним мрежама (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), дисеминацију информативних материјала (лифлети, брошуре и постери) на кључним местима како би се досегле циљне групе пројекта – универзитети из региона (Ниш, Ботевград, Перник), општине и објаве у регионалним медијима. Кроз ове инструменте, циљне групе ће бити обавештене о већ оствареним резултатима, о намени и облику пројектних догађаја и биће позвани да учествују у њима. Поред тога, у сваком пројектном догађају ће се користити банер и промотивни материјали; 5. Регионални форум за дискусију. Сврха регионалног форума је да резултате активности 1-3 представи активним и мотивисаним представницима циљних група, да добије повратне информације о њиховој ваљаности и да дискутује и донесе препоруке за развој методолошких средстава којима ће се превазићи идентификовани изазови. Форум ће трајати два дана и обухватиће 32 младе особе - 16 из сваке земље; 6. Развој методолошких смерница и радних алата. Током активности, неопходне методолошке смернице и алати ће бити развијени као резултат препорука. Методологија ће подржати младе људе практичним инструментима за организовање и спровођење активности цивилног друштва и репрезентативну демократију; 7. Регионални тренинг. Главна сврха тренинга је пренос знања и инструмената створених као резултат активности 6. Тренинг ће трајати три дана - два дана обуке и једног дана такмичења. Обухватиће 32 младих људи - по 16 из сваке земље. Тренинг и такмичење ће даље подржати одрживост мреже информисаних и активних младих људи; 8. Развој онлајн платформе - друштвена мрежа за омладинске активности. Циљ ове активности је креирање онлајн платформе која ће обезбедити контакт и комуникацијско окружење, знање и алате за младе активисте и организације из прекограничних подручја. Млади активисти, идентификовани и обучени у оквиру пројекта, биће мотивисани да се на платформи региструју као модератори, ментори и администратори садржаја, како би се гарантовала његова одрживост. Одрживост онлајн платформе биће једно од главних алата за одрживост резултата пројекта, дуго након завршетка пројектних активности; 9. Регионални завршни форум. Регионални завршни форум је завршетак пројекта и полазна тачка за даљи развој активности успостављања прекограничне омладинске мреже. Форуму ће присуствовати 32 младих обучених током регионалне обуке, као и 8 представника невладиних организација за младе и цивилно друштво, идентификованих током активности пројекта. Циљеви форума су промоција резултата пројекта и формализација омладинске мреже, усвајањем декларације, политике, акционог плана са мерама за будуће активности омладинске мреже.

Резултати: две базе података и извештаји, који садрже детаљан и структуриран опис идентификованих препрека, изазова, разлоге недостатка мотивације младих из Бугарске и Србије да активно учествују у цивилном друштву и представничкој демократији; база података младих и омладинских организација спремних да учествују у пројектним активностима и користе резултате пројекта; база података и извештај који садрже детаљан и структуриран опис идентификованих и анализираних правних, политичких и финансијских инструмената и најбољих пракси за подршку учешћа младих у репрезентативној демократији и цивилном друштву; методологија која садржи документ Опште смернице, са процедурама, приступима, саветима и практичним алатима и инструментима; потпуно оперативна онлајн платформа (друштвена мрежа за омладинске активности); 40 активних представника младих особа или омладинских организација из прекограничне области укључено у Омладинску мрежу; декларација, политика и акциони план Омладинске мреже усвојени.

Уебсаjт: https://p2pnet.eu

Facebook: KOM 018 - Club for Youth Empowerment 018 / Klub za osnaživanje mladih 018 /@KOM018 

Чланци:

https://zapernik.com/2020/07/07/104200/priklyuchi-proekt-mladezhka-energiya-za-podkrepa-na-mestnite-obsthnosti-zasilvane-na-uchastieto-na-mladite-hora-v-reshavaneto-na-obsthestveni-problemi-chrez-predstavitelnata-demokracziya-i/

https://www.facebook.com/KOM018/photos/?tab=album&album_id=10157475417718145

https://kom018.org.rs/en/energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama-2/

Видео:

https://kom018.org.rs/intervju-na-televiziji-belle-amie-energija-mladih-za-podrsku-lokalnim-zajednicama/?fbclid=IwAR2-VXUbstIHX12BR5g7WBPDJRnrlujdpKuJCE_N3go8jQvFD5gcFdoKSHY

https://www.youtube.com/watch?v=pvlHSxdkpg8

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ: Подстицање сарадње у омладинском раду и омладинској политици у циљу доприноса интеграцији и социо-економском развоју у пограничном региону Бугарска-Србија. 

Планиране активности: Заједничко истраживање и анализа тренутног стања и потреба младих у читавом пограничном региону Бугарске и Србије; Избор и припрема "младих јахача" - групе од 20 младих активиста кроз заједничку обуку; Креирање виртуелне заједнице праксе (VCoP) – веб-сајт платформе за сарадњу; Креирање прекограничног тренинг кампа у Србији (подршка за објекте за обуку); Имплементација два "похода младих јахача" - низ јавних расправа о омладинској политици у 10 градова у пограничном подручју (5 по земљи); Тренинзи за младе лидере и омладинске раднике у Бугарској и Србији; Међународни прекогранични камп у Србији за додатну обуку, стварање мреже прекограничне сарадње омладинских невладиних организација и креирање политичке декларације; Публикације, итд.

Очекивани резултати пројекта укључују: Креирана и објављена два извештаја о истраживању - анализа тренутног положаја младих у оба погранична региона; Креиран један веб сајт по концепту "виртуелне заједнице праксе"; Минимум 52 млада лидера и радника су обучени о питањима везаним за омладински рад и политике; 10 међународних јавних расправа спроведено у 10 градова у пограничном региону између младих и доносиоца одлука на тему омладинске политике; Креирана база података која садржи мин. 60 младих/ невладиних организација које раде са младима из пограничног региона; Креирана база података са мин. 60 успешно реализованих пројеката (најбоље праксе) у области омладинског рада; Један прекогранични омладински тренинг камп са подржаним објектима за обуку; Усвојена и даље дистрибуирана политичка декларација са препорукама органима јавних власти која је усвојена на заједничком самиту младих; Објављена и дистрибуирана Колекција са базом података о организацијама, најбољим праксама и другим материјалима из пројекта, итд.

Веб-сајт пројекта: www.fyc-vidin.org/yriders

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Циљ пројекта је успостављање две омладинске мреже за сарадњу, унапређење вештина за запосленост младих у прекограничном региону и подизање свести и промоцију локалних прекограничних атракција.

Пројектне активности:

1. Интернет упит о омиљеним туристичким местима младих;

2. Регрутовање учесника за обуку пројекта;

3. Обука за фотографију и видео монтажу;

4. Обука у вештинама писања;

5. Фотографски и писмени конкурси за одабрана победничка туристичка места;

6. Обрада одабраних фото и видео материјала – практична мастер сесија;

7. Обрада одабраног материјала за писање – практична мастер сесија;

8. Израда интерактивне мапе младих –производа базираног на интернету са садржајима које пружају млади учесници;

9. Израда омладинског туристичког каталога – промотивне папирне верзије интерактивне мапе;

10. Пројектна конференција са изложбом победничких фотографија и дружењем са потенцијалним послодавцима.

Очекивани резултати:

1. Створене 2 омладинске мреже на основу интересовања и развоја професионалних вештина;

2. Промовисана прекогранична област;

3. 20 младих обучених за вештине уређивања фотографија/видеа;

4. 20 младих обучених у вештинама професионалног писања;

5. Израђена интерактивна омладинска туристичка карта;

6. Објављен туристички каталог младих.

Главна циљна група пројекта је омладинска популација у прекограничном подручју Нишаве, Перника и Ћустендила, као и локално становништво и организације које се баве сектором туризма.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ јачање и повећање учешћа младих у животу заједнице кроз волонтирање у хитним случајевима кроз јачање мреже волонтерских центара и успостављање нових центара широм целог пограничног подручја.

Пројектне активности су:

 1. Стварање заједничке методологије за волонтирање у случају катастрофе;
 2. Ширење мреже волонтерских центара;
 3. Обезбеђивање посебне опреме и основних алата за волонтерске центре;
 4. Развој људских ресурса за обуку у хитном волонтирању;
 5. Обука волонтера за заштиту и спасавање од катастрофа;
 6. Заједничке волонтерске акције.

Очекивани резултати су:

 1. Разрађена и тестирана заједничка методологија волонтирања младих у ванредним ситуацијама;
 2. 20 локалних невладиних организација и институција развијених као волонтерски центри, укључујући 10 новостворених;
 3. 20 омладинских радника припремљених за обуку волонтера и надзор волонтерског рада;
 4. 40 омладинских радника обучених за развој волонтирања у ванредним ситуацијама;
 5. 320 младих добровољаца припремљених за акције спасавања у ванредним ситуацијама у својим заједницама;
 6. Веб платформа развијена и побољшана за подршку прекограничној сарадњи;
 7. Две иницијативе омладинске мреже развијене и заједнички спроведене;
 8. Створена прекогранична мрежа за хитно волонтирање.

Циљне групе пројекта су омладински радници из омладинских невладиних организација и институција и млади (15-29 година, потенцијални волонтери) у целом пограничном региону Бугарске и Србије.

Феjсбук: https://www.facebook.com/toc.rs

Веб саjт:

https://www.fyc-vidin.org/

https://4volunteering.org/

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=lZ7mj6x9SCk

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ предложеног пројекта је подизање вештина и знања младих људи везаних за ИТ, успостављање омладинске мреже између младих људи, ИТ компанија и институција за обуку, како би се осигурала конкурентност младих на тржишту рада на бази пословних обука.

Пројекат се састоји од следећих главних активности: организација округлог стола; израда специфичних пакета информатике за ученике; развој специфичних пакета информационих технологија за неспецијалисте; спровођење „chance_IT" обука за студенте; спровођење тренинга „Нови почетак" неспецијалистима; пракса у ИТ компанијама; радионице „ИТ бизнис упознаје младе".

С обзиром на то да је информатичка индустрија у недостатку обучених младих стручњака, предложени пројекат предлаже савремену парадигму да искористи могућности и задовољи тржиште кроз понуду низа тренинга и метода високог нивоа који ће помоћи студентима и незапосленим младима да напредују у ИТ области. Стога ће се развити 4 ИТ пакета за обуку, 200 младих људи ће бити обучено, 8 људи ће бити примљено на интерну праксу од стране ИТ компанија, а 120 младих ће се састати са ИТ компанијама и разговарати о могућностима за запошљавање. На тај начин ће се створити омладинска мрежа за развој у ИТ сектору.

Веб странице: https://youthnetproject.eu/

Материjала: https://youthnetproject.eu/polezna-informatsiya/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Пројекат има за циљ промоцију прекограничних иницијатива и јачање мобилности младих људи преко тог подручја, кроз стварање мреже младих, посвећене познавању, разумевању и препознавању циљева одрживог развоја.

Пројектне активности:

 1. Стварање мреже сличних организација и вођа јавног мњења за промоцију циљева одрживог развоја;
 2. Организовање фокус група у Софији и Нишу;
 3. Израда аудио-визуелних и мрежних алата - развој дигиталних алата за интеракцију са циљном групом;
 4. Рад са заједницама - састанци између вођа јавног мњења и младих, обука тренера, радионице за изградњу капацитета у Нишу, Софији, Видину и Зајечару;
 5. Омладински догађаји (ГЛОБАЛНЕ ИГРЕ ОДРЖИВОСТИ) - 2 велика догађаја у Видину и Зајечару, укључујући интерактивне игре, квизове и активности; евалуациона радионица;
 6. Завршни догађај у Софији.

Резултати пројекта:

 1. Успостављена мрежа за младе посвећена одрживом развоју прекограничног подручја и способна да разрађује, организује и промовише иницијативе међу локалним заједницама;
 2. Разрађена методологија и материјали за обуку о циљевима одрживог развоја;
 3. Створени дигитални алати за промоцију циљева одрживог развоја;
 4. Спроведена обука, састанци и интерактивни догађаји на ту тему са 240 учесника у Нишу, Видину, Софији и Зајечару;
 5. Одржана 1 завршна конференција у Софији.

Циљне групе: 500 младих из прекограничног подручја; 240 ученика, студената, младих који нису у систму образовања, и представника других група, између 15 и 29 година имаће директне користи уз учешће на састанцима, тренинзима итд.

Вебсаjт: https://sdgoal.net/

ФБ страница:

https://www.facebook.com/ProaktivNis

Видео:

Видео 1 

Видео 2 

Видео 3

Видео 4 

Видео 5

Видео 6

Публикациjа

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Главни циљ пројекта „Креативни караван" је подизање нивоа свести и развој вештина у области предузетништва, потребних на тржишту рада, међу генералном популацијом младих у ИПА прекограничном региону, кроз иновације у образовном систему базираним на новим моделима комуникације и презентације.

Активности пројекта су засноване на едукацијама од стране експерата из области пословања и креативних индустрија за изабрану групу младих људи из Србије и Бугарске, који ће радити у стварном пословном окружењу са микро предузетницима (млади предузетници, социјална предузећа) како би развили њихове бизнис моделе и пласман на тржишту. Овај процес биће снимљен у формату ТВ емисије и емитован на регионалним ТВ станицама са идејом да се дели знање и промовише предузетништво кроз све фазе развоја микро предузећа у реалном бизнис окружењу у Србији и Бугарској. На крају пројекта, организоваће се ЕКСПО конференције у Србији и Бугарској како би се представила развијена решења за микро предузеЋа и поделила искуства свих учесника пројекта „Креативни караван".

Резултати: 1. Унапређене предузетничке вештине младих и подржати њихову креативност, иновативност и прелазак са образовања на посао; 2. Развијен нови модел тренинга и менторског програма подршке младим људима заснован на систему учења кроз рад у локалним образовним институцијама; 3. Допринос унапређењу преноса знања и пружању прекограничне интеракције између младих људи који живе у овом региону; 4. Допринос развоју пословних модела и пласману локалних микро предузећа у ИПА прекограничном региону; 5. Индиректно допринето запошљавању младих у ИПА прекограничном региону.

Веб локација: www.creativecaravan.eu
FB странице:
Creative Caravan
Фондация "Каузи"
YouTube видеа: https://www.youtube.com/cha…/UC2CJpVh5wo7dNYENM-2g5gg/videos

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је стварање услова за одрживу сарадњу у пограничном региону за повећање учешћа младих у животу заједнице кроз социјалне волонтирање. Специфични циљ пројекта је успостављање мреже волонтерских центара широм целе прекограничне области и развоја волонтеризма у друштвеним активностима,успостављеним одрживим партнерством.

Планиране активности: 1. Истраживање ситуације и потреба за социјалним волонтирањем у пограничном региону у обе земље; 2. Развијање заједничке методологије за социјално волонтирање у пограничном региону; 3. Номинација локалних организација да постану пружаоци волонтерских сервиса у локалним заједницама у пограничном региону; 4. Опремање волонтерских центара на обе стране са основном опремом; 5. Тимочки омладински центар - Тренинг за лидере волонтерског центра; 6. Оријентациони тренинг и обука волонтера; 7. Период тестирања-пракса волонтера у установама и организацијама које пружају социјалне услуге; 8. Размена волонтера (прекогранично волонтирање); 9. Завршни форум за евалуацију резултата; 10. Креирање веб платформе; 11. Публикација ширих пројектних достигнућа.

Очекивани резултати: Истраживање тренутне ситуације волонтирања у бугарско-српском пограничном региону; Методологија омладинског волонтирања у социјалној сфери креирана и тестирана; 10 локалних НВО развијене као волонтерски центри; 20 омладинских радника обучено за тренинге и супервизију рада волонтера; 160 младих волонтера припремљено и реализовало праксу социјалног волонтирања у својим заједницама; Креирана веб платформа за прекогранично умрежавање; Креирана мрежа за социјално волонтирање и др.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резиме пројекта:

Општи циљ пројекта је јачање умрежавања међу образовним институцијама у пограничном региону, а конкретнији циљ пројекта јесте побољшање услова, знања и вештина повезаних са психичким понашањем ученика у школи.

Пројектне активности укључују:

 1. Анализу тренутне ситуације у школама кроз скрининг и анкету међу ученицима;
 2. Успостављање пилот учионица - набавка опреме;
 3. Дизајн и израду промотивних материјала;
 4. Израда видео лекција за ученике;
 5. Обуку за тренере - уз учешће активних ученика из пилот школа;
 6. Показне часови у школама у региону;
 7. Надзор у школама за проверу постигнућа ученика;
 8. Организацију догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље

Очекивани резултати:

 1. 2 састанка организована са 30 учесника;
 2. Скрининг урађен у 40 одељења, анкета са 400 испитаника;
 3. Испоручена опрема за 6 школа;
 4. Произведено 1200 мајица, 1200 куглица за стрес, 14000 летака, 90 налепница; 15 информативних табли;
 5. Израђено 8 видео лекција за обуке за ученике, емитованих кроз креирани канал у видео медијима;
 6. Спроведена обука за тренере - са 36 учесника;
 7. Одржано 40 показних часова у школама у региону, 600 учесника;
 8. Одржано 18 супервизијских сесија ради провере напретка ученика у пилот школама;
 9. Одржана 2 догађаја - Дан слободног кретања на часу - у обе земље.

Циљна група пројекта су ученици из региона Ћустендил и Ниш и руководство школа и наставника из школа у оба региона.

Веб саjт: www.ipcwb.org

YouTube видео: https://www.youtube.com/channel/UCpJFJe9LpoLX-GIHP_Gunqw

Публикацje:

https://www.alo.rs/vesti/drustvo/projekat-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija-odlican-za-nasu-decu-skole-da-se-ukljuce-u-ovakve-programe/411755/vest

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Niski-gimnazijalci-ucestvuju-u-programu-o-zdravom-zivotu-mladih-u-Bugarskoj.sr.html

http://balkanite.net/index.php/bg/people/2530-2021-11-23-15-42-20

http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-27-04-56-42/8712-2021-11-23-15-46-26

Partners

Pages

Subscribe to 2.2 Умрежавање људи