2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да укрепи връзките между образователните институции в трансграничния регион и по-специфично да подобри условията, знанията и уменията, свързани с физическото поведение на учениците в училище.

Дейностите по проекта включват:

 1. Анализ на текущото състояние в училищата чрез скрининг и проучване сред учениците;
 2. Изграждане на пилотни класни стаи - доставка на оборудване;
 3. Дизайн и производство на рекламни материали;
 4. Изготвяне на уроци за видео обучение за ученици;
 5. Обучение на обучители - с участието на активни ученици от пилотните училища;
 6. Демонстративни уроци в училищата в региона;
 7. Супервизия на напредъка на учениците;
 8. Организиране на Ден на свободно движение в класа - и в двете страни.

Очаквани резултати:

 1. Организирани 2 срещи, с общо 30 участника;
 2. Проверки на състоянието в 40 класа, проучване с 400 респонденти;
 3. Доставено оборудване за 6 училища;
 4. Произведени 1200 тениски, 1200 антистрес топки, 14000 листовки, 90 стикера, 15 информационни табла;
 5. Изработени 8 урока за видео обучение за студенти, излъчвани чрез създаден канал за видеосъдържание;
 6. Проведено обучение за обучители - с 36 участника;
 7. 40 демонстративни урока, проведени в училищата в региона, 600 участници;
 8. 18 сесиии за наблюдение за проверка на прогреса на учениците в пилотните училища;
 9. Проведени 2 събития - и в двете страни.

Целева група по проекта са учениците от областите Кюстендил и Ниш, училищното ръководство и учители от училищата в двата региона.

Уеб сайт: www.ipcwb.org

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCpJFJe9LpoLX-GIHP_Gunqw

Публикации:

https://www.alo.rs/vesti/drustvo/projekat-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija-odlican-za-nasu-decu-skole-da-se-ukljuce-u-ovakve-programe/411755/vest

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Niski-gimnazijalci-ucestvuju-u-programu-o-zdravom-zivotu-mladih-u-Bugarskoj.sr.html

http://balkanite.net/index.php/bg/people/2530-2021-11-23-15-42-20

http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-27-04-56-42/8712-2021-11-23-15-46-26

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Настоящият проект се състои от дейности, насочени към насърчаване на устойчив начин на живот сред младите хора чрез трансгранично сътрудничество (семинари, събития), разширяване на капацитета на местните агенти (стимулиране на техните умения и таланти), за да бъдат по-конкурентни на пазара на труда и по този начин да достигнат високо ниво на лична и обществена реализация. Целта му е да съдейства за създаването на устойчива общност, способна да се справи с предизвикателствата от общ интерес и да притежава необходимите инструменти за осигуряване на интелигентни, устойчиви и ефективни отговори на въпроси от регионално, национално и трансгранично значение.

Дейности: Доставка на оборудване за модернизация на спортната зала в Болевац; Строителни дейности за подобряване на средата за отдих в училище "П. Парчевич", Чипровци; Проучване на присъствието на спорта в живота на младите хора; Организиране на съвместен семинар "Европа, която ние (не) познаваме"; Живей отговорно: Ползите от спорта (семинар за родителите); Кампания "Бъдете здрави - Чипровци"; Кампания "Бъдете здрави - Болевац"; Бягай по-бързо от твоят страх - маратон; Кратък филм "Нашият живот, наша отговорност"; Разработване на уеб базирани и други комуникационни платформи (Facebook страница, Instagram страница).

Резултати: Доставя се оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на спортния живот в Болевац, както и диверсификацията му, за да отговори адекватно на нуждите на младежите; осигурена стимулираща среда за спортни дейности на учениците ("П.Парчевич", Чипровци), където те могат да подобрят своите умения; затвърдяване позицията на училището като образователна институция с високи стандарти, способна да посрещне нуждите на своите ученици; разработено изследване за присъствието на спорта в живота на младите хора; предоставена благоприятна основа за установяване на взаимно разбирателство и диалог за уважение между участниците от двете страни на границата; подобрен физически дух и общото здравословно състояние на участниците, укрепени обществените отношения, повишено желание за самоусъвършенстване и това за по-голяма отговорност към себе си и към обществото, от което са част.

Website: http://ynsh.eu/

FB page: @youthNetworkBGRS

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=TH-BZ7NCIhA

https://www.youtube.com/watch?v=46eA7VlX00M

Publications:

https://montana24.net/2020/07/06/%d0%be%d1%83-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d1%87%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7

https://montana24.net/2020/07/28/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-4/

https://montana24.net/2020/08/04/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-5/

https://montana24.net/2020/09/16/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-3/

https://montana24.net/2020/09/23/оу-петър-парчевич-чипровци-организ-2/

https://rtvbor.rs/kampanja-be-healthy-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/kampanja-be-healthy-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/ziveti-odgovorno-seminar-za-roditelje-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/ziveti-odgovorno-seminar-za-roditelje-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/zivite-odgovorno-blagodeti-sporta/

https://temporadio.rs/zivite-odgovorno-blagodeti-sporta/

https://rtvbor.rs/nastavak-realizacije-kampanje-be-healthy-u-boljevcu/

https://rtvbor.rs/maraton-run-faster-than-your-fears-u-boljevcu/

https://temporadio.rs/maraton-u-boljevcu/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е разработване, създаване и популяризиране на общ иновативен модел за комуникация, обучение и предаване на знания, платформа и мрежа - i3, за обучение на студенти и млади хора за стимулиране на иновациите, идеите и инициативата.

Проектните дейности са:

 1. Анализ на 3 идентифицирани основни сектора/теми с потенциал за младежка иновация, идеи и инициативи в трансграничния регион;
 2. Разработване на модела i3 със стратегия за популяризиране и приложение;
 3. Разработване на подробни учебни програми, подбор на стажанти и организиране на два 3-дневни семинара;
 4. Разработване на i3 уеб платформа и мобилно приложение;
 5. Организиране на i3 панаир и създаване на мрежа.

Очакваните резултати включват:

 1. Разработен анализ на предприемачеството в ТГС региона;
 2. Разработен i3 модел и стратегия за популяризиране и приложение;
 3. Разработена методология за подбор на стажанти, избрани обучаващи се, разработени обща и специализирана програма за обучение и материали и организирани 2 специализирани 3-дневни обучения;
 4. Създадена i3 уеб платформа и мобилно приложение на i3 мрежата;
 5. Организиран i3 панаир и i3 мрежа.

Целевите групи по проекта са ученици, студенти, млади хора, безработни - от 18 до 29-годишна възраст; местни, регионални, национални органи и създатели на политики; образователни и обучителни институции и професионалисти; бизнес; младежки организации и бизнес асоциации.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е насърчаване на равните възможности и активното участие на млади хора с увреждания и подпомагане на тяхната социална интеграция.

Предвидените дейностите по проекта са:

 1. Изграждане на АФАСМ (Адаптирана физическа активност и спорт - младежи за младежи) мрежа;
 2. Разработване на АФАСМ методология за хора с увреждания, която включва плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 3. Разработване на тренировъчни дейности –плуване, функционални тренировки, кардио фитнес;
 4. Провеждане на АФАС обучение на безработни - плуване;
 5. Плуване за хора с увреждания;
 6. Плуване за ученици с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 7. Провеждане на два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник;
 8. Провеждане на два мероприятия тип „отворени АФАСМ дни“ – в Ниш и Перник;
 9. Провеждане на обучение на безработни по функционална тренировка и кардио фитнес;
 10. Провеждане на сесии с младежи с увреждания под супервизия;
 11. Провеждане на функционална тренировка за деца с гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 12. Създаване на книга на треньора;
 13. Провеждане на кръгла маса в Перник.

Очакваните резултати са:

 1. Създадена българо-сръбска AФАС мрежа тук;
 2. Изготвена методология за хора с увреждания - плуване, функционална тренировка, кардио фитнес тук;
 3. Изготвена методология за гръбначно изкривяване и плоскостъпие;
 4. Обучени/сертифицирани 30 младежи;
 5. Рехабилитирани 30 младежи с увреждания;
 6. Участвали 70 студенти с гръбначно изкривяване и плоскостъпие в плуване и функционална тренировка;
 7. Проведени два българо-сръбски уъркшопа в Ниш и Перник за обмен на добри практики;
 8. Проведени отворени промоционалните дни АФАС (с поне 200 гости);
 9. Проведена кръгла маса AФАС в Перник с 50 участника;
 10. Функциониращ уеб сайт с ресурси и Фейсбук група тук и тук;
 11. Изготвена книга на треньора тук.

Основните целеви групи са:

 • От Перник: Младежи с увреждания, особено тези с двигателни нарушения; ученици от 5 училища с гръбначно изкривяване и плоскостъпие; Безработни младежи;
 • От Ниш: Младежи с церебрална парализа, квадриплегия, параплегия, забавено движение, ампутации, увредени бронхиални нерви и зрителни увреждания; Безработни младежи от Перник и Ниш, които ще получат умения за нова работа - инструктор по АФАС.

Фейсбук страници:

Уебсайт:

Ютюб видеа:

https://www.youtube.com/watch?v=rMzk1Tq6iM0

https://www.youtube.com/watch?v=JfSBG8wyZQs

https://www.youtube.com/watch?v=uDU68tWbVfw

https://www.youtube.com/watch?v=qSLvTRovsro

https://www.youtube.com/watch?v=kKe3OU_A1Ik

https://www.youtube.com/watch?v=1PAbiGMfY8M

https://www.youtube.com/watch?v=vg6s4_MQcOU

Публикации:

https://www.fsfv.ni.ac.rs/fakultet/novosti/1718-interreg-ipa-program-prekogranicne-saradnje-bugarska-srbija

http://www.belami.rs/video-petanestoro-mladih-ljudi-dobice-mogucnost-da-pohadjaju-obuku-za-rada-sa-osobama-sa-invaliditetom/

https://niskevesti.rs/mladi-pohadjaju-obuku-za-rad-sa-osobama-sa-invaliditetom/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са създаване на младежка мрежа между ученици в средното образование на области Монтана, Ниш и Пирот; Специфична цел 1: Да обучи 120 младежи от Монтана, Ниш и Пирот в ключови компетентности, свързани с доброволчество, развитие на личността, опазване на околната среда и необходимостта от комуникация в съвместното развитие. Специфична цел 2: Да създаде партньорство с цел подпомагане на последващи младежки инициативи в мрежи.

Дейности: подготовка на проект; закупуване на оборудване и обзавеждане за сръбския партньор; разработване на 3 концепции с 8 лекции, които да обучат младите в доброволчество, да развият личността и способността да мислят и взимат решения, да ги научат на практически умения в природата и да подобрят комуникацията между тях. Темите са: 1. Да бъдеш отговорен европейски гражданин; 2. Кариерно развитие; 3. Ние определяме нашия собствен живот. Дейност 4: Провеждане на 3-дневно теоретично обучение в Сърбия и 5-дневно практическо в България върху 8 лекции. Ще бъде направен филм от младежите, както и ще бъдат осъществявани дейности по доброволчество. Ще бъде подписано споразумение със Сдружение ловно рибарско дружество "Огоста", Монтана и партньорите по проекта, чрез което ще се осигури устойчивост на създадената мрежа и проектните резултати. Дейност 5: Закупуване и разработване на рекламни изделия и Наръчник за младите хора; Дейност 6: Организиране на медийна кампания; Дейност 7: Провеждане на регулярни проектни дейности.

Очакваните резултати са създадена младежка мрежа, в която участват и учители с цел обмяна на информация и добри практики; проведени 2 обучения за развитие на личността на младите и насърчаване на доброволчеството сред тях; поставени в природата 40 къщички за птици и 10 хранилки за животни; подписано Споразумение със Сдружение ловно рибарско дружество "Огоста", Монтана за устойчивото управление на проекта; създадени 3 профила в Интернет за обмяна на информация и добри практики; изработен филм от младежите от споделени моменти; издаден Наръчник за младите как да взимат решения и влияят на развитието.

Създадени 3 Facebook страници:
https://www.facebook.com/To-be-responsible-EU-citizens-108093804253547
https://www.facebook.com/Career-development-110385444021979
https://www.facebook.com/We-define-our-own-life-100158805057865
Website: http://wehaveadream.xyz/
Повече снимки от изпълнението: http://wehaveadream.xyz/index.php/gallery/
https://montanezium.eu/
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е промотиране на сътрудничеството в сферата на младежкото развитие за интеграция и балансирано социално-икономическо развитие в ТГ регион. Специфични цели са осигуряване на ефективна, и безопасна образователна и обучителна среда; подкрепа на трансграничното младежко сътрудничество и мобилност; окуражаване младите хора за участие в образователните възможности и активизъм в училищния и социален живот.

Планирани дейности:

 1. Създаване на младежка мрежа за свободни цифрови пространства;
 2. Прилагане на инициатива „Дигитална класна стая“ (Забранено за възрастни!);
 3. Провеждане на серия от обучения по ключови компетентности за учениците с учебни затруднения;
 4. Обучение на други ученици от всяко училище по метода "От млади за млади", чрез използване на новосъздадената цифрова класна стая.

Резултати по проекта:

 1. 1 проведена инициатива за създаване на безплатни младежки пространства;
 2. 2 оборудвани цифрови класни стаи;
 3. 1 разработен уеб сайт за младежка трансгранична мрежа мрежа;
 4. 1 проведен съвместен семинар;
 5. Организирани 6 съвместни обучения по ключови компетентности.

Целеви групи: Учениците, обучаващи се в двете професионални училища и ученици от  маргинализирани общности, обучаващи се в двете професионални училища.

Уебсайт: http://www.youthspacespgtkm.com/index.php/bg/

Видео 1

Видео 2

Публикация

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството и иниициативите между младежите в пограничния регион за популяризиране на здравословния и пълноценен начин на живот (WellBeCome живот).

Дейности: 1. Подготовка на проекта; 2. Управление на проекта; 3. Създаване на "WellBeCome" стая в Сливница, България; 4. Създаване на "WellBeCome" стая в Димитровград, Сърбия; 5. Създаване на на платформа за изграждане на WellBeCome мрежа и сътрудничество; 6. Съвместна стратегия за развитие, сътрудничество и продължаване на идеята “WelBeCome”; 7. Кампания за набиране на "WellBeCome обучители; 8. Изготвяне на материали за “WellBeCome” обучения; 9. “WellBeCome” обучение на обучители; 10. Проведжане на "WellBeCome" извънкласни занимания за ученици; 11. Финално "WelBeCome" събитие в Сливница; 12. Финално "WelBeCome" събитие в Димитровград; 13. Информация и публичност на проекта.

Резултати: подпомогнато сътрудничество между младежите в пограничния регион за развитие на WellBeCome дейности (дейности за здравословен и пълноценен живот); създадени 2 WellBeCome стаи в пограничния регион; създадена WellBeCome платформа за сътрудничество; изготвени материали за WellBeCome обучения и занятия; обучени WellBeCome обучители; проведени WellBeCome занимания в партниращите училища; проведени 2 WellBeCome събития.

Уеб сайт: https://wellbecome.bg/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да изгради капацитет за създаване два Младежки координационни клуба на територията на трансграничния регион, както и да се развият възможности двата клуба да предоставят услуги, осъществяват контакти и партньорства, и да координират мрежи.

Основните дейности по проекта са:

1. Провеждане на обучения на младежки лидери с 68 участници;

2. Практическо обучение за развитие на проекти за образователна мобилност и обмен – един в България и един в Сърбия;

3. Създаване на осем младежки клуба с мотото „Искам, знам, мога” – четири в България и четири в Сърбия;

4. Провеждане на Младежки форум за представяне на проектите за образователна мобилност и обмен – един в България и един в Сърбия;

5. Планиране, подготовка и провеждане на публични събития в ТГС региона;

6. Събиране и популяризиране на обичаи, традиции, обреди, представени по атрактивен начин в училищата;

7. Провеждане на два младежки фестивала;

8. Провеждане на кампании за насърчаване на младежката активност;

9. Създаване на уеб сайт и електронен бюлетин.

Очакваните резултати са:

1. Създадени два младежки координационни клуба – един в България и един в Сърбия;

2. Четиридесет лидери и шестнадесет ментори, обучени да създават клубове, разработват проекти, управляват събития, организират кампании и работят в мрежа;

3. Създадена мрежа от осем младежки клуба в ТГС региона;

4. Разработен стратегически план за устойчиво развитие на мрежата от клубове.

Целеви групи - 1700 младежи и активни граждани от местните общности в трансграничния регион; Преки бенефициенти – 756 - участници в обучителни дейности - 56 (40 млади лидери и 16 ментори) - участници в дейностите по проекта - младежки клубове, форуми, фестивали, семинари, езикови кафета, изложби, представители на медиите, местни власти, партньори и други заинтересовани страни - общо 750; Крайни бенефициенти - 12 000 души от трансграничния регион.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаване на трансгранична мрежа за партньорство сред младите хора в Сърбия и България, която да насърчава гражданското им участие във формирането на политики на местно ниво и повишаване на капацитета им за активно гражданско поведение и разработване на нефинансови проекти.

Планирани дейности:

 1. Провеждане на проучване в Северозападна България и Източна Сърбия за възможностите за участие на младежи в гражданското общество тук;
 2. Избор на представители на целеви групи в резултат от проведените фокус групи;
 3. Провеждане на обучение по Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения;
 4. Развитие на нефинансови проекти и менторска програма за успешно завършилите курса;
 5. Изграждане на мрежа от лидери с активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на обществени политики „Младежко лидерство“;
 6. ТГ лагер „Аз съм млад и активен“. Публично представяне на 40 български и сръбски проекта и разискването им сред местната общност;
 7. Създаване на уеб портал „Гаранция за младежта“ – мрежа за обмен на хора и бизнес контакти.

Очаквани резултати:

 1. Изградена трансгранична младежка мрежа от млади лидери - 1 брой и изготвено документално проучване и анализ на резултатите - 1 брой;
 2. Проведени 4 броя фокус групи в Северозападна България в градовете Враца, Монтана, Видин и София област и 3 броя фокус групи в Сърбия в градовете Враня, Босилеград и Търговище;
 3. Избрани 40 младежи (20 в България и 20 в Сърбия) за три-модулно обучение и менторска програма;
 4. Изготвен Наръчник на ментора тук;
 5. Разработени 40 нефинансови проекта;
 6. Проведен 1 брой трансграничен лагер за обмен на идеи и възможности за заетост;
 7. Създаден уеб-портал за търсене на работа, стажове, обучения и възможности за изява в трансграничния регион тук
 8. Проведена информационна кампания.

Основната целева група са млади хора на възраст до 29 години, работещи и учещи в трансграничния регион с желание да развият лидерските си умения и демонстрират активна гражданска позиция. Бенефициенти на проекта са около 100 млади хора, които ще участват в различни клубове по интереси в създадената по проекта мрежа за обмен и ще се възползват от възможностите за намиране на стажове, професионални курсове и работа във фирми, регистрирани и функциониращи в трансграничния българо-сръбски регион.

Уебсайт: https://network.newroad.bg

Фейсбук страница: @Мрежа за младежко лидерство Youth Leadership Network 

Публикации:

https://www.eufunds.bg/bg/node/9341?fbclid=IwAR0YdGDfVfNdq3lfPczx1dRCA-_Prl9viIv6hE0lD4U8hjHUI2KfCiMKgFc

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-news/222502-sdruzhenie-%E2%80%9Enov-pat%E2%80%9C-predstavi-rezultatite-ot-proekta-si-%E2%80%9Emrezha-za-mladezhko-li?fbclid=IwAR0HrjRFPgs9YAzMawGEy6BPsHabRBRoAggbOnMCZpK3Dlr7ihy1pA3aX18

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19462863&SiteID=922&fbclid=IwAR3NNHSk6mQG2GXRtN8sbvDA3N114dAShruN9omb1Il3peqtpr7m3rKOKcI

Ютюб видеа:

https://www.youtube.com/watch?v=zy-CJWPlICE

https://www.youtube.com/watch?v=eOiD-OOjEtw

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са насърчаване на участието на младите хора в представителната демокрация и гражданското общество чрез съвместно създаване на ефективен модел на ученически парламент, основан на най-добрите практики в участващите страни и в чужбина, подготовка на човешки ресурси, техническа подкрепа и работа в мрежа; повишаване на осведомеността относно проблемите на младежта и младежкия потенциал чрез реализиране на трансгранични младежки мрежови инициативи, инициирани и планирани от ученически парламенти и осъществени съвместно и създаване на трансгранична мрежа от ученически парламенти в целия граничен район.

Цели ще бъдат постигнати чрез следните дейности: изследване на ученическото самоуправление в българо-сръбския граничен регион с цел идентифициране на нуждите и най-добрите практики; разработване на обща методология за ученическо самоуправление; създаване на виртуална общност на практиката (VCoP) - уеб-инструмент за работа в мрежа; избор на участващи ученически парламенти/училища; обучение на младежки работници и младежки лидери въз основа на вече разработената методология; обучение на уеническите парламенти и разработване на мрежови инициативи, използващи VCoP; извършване на обменни посещения - младежки мрежови инициативи; провеждане на заключителен форум за отчитане, оценка и планиране на бъдещето; публикации - за експертната общност и за широката общественост в двете страни.

Очакваните резултати са съвместно изследване на настоящата ситуация, нуждите и най-добрите практики в областта на ученическото самоуправление проведено в целия трансграничен регион, както и изготвен и публикуван доклад; създадена и публикувана обща методология за развитие на ученическото самоуправление; 24 младежки работници (членове на училищния персонал) и 24 младежки лидери (представители на учиеническите парламенти) от 12 средни училища (6 за всяка страна), обучени на базата на методологията; 200 ученици, членове на ученическите парламенти, обучени в младежкото лидерство (приблизително по 100 от всяка страна); един мрежов уеб сайт, разработен въз основа на концепцията за (виртуална) общност на практиката - VCoP; мин. 6 мрежови инициативи / проекти, разработени от участващите ученически парламенти чрез VCoP; 3 младежки мрежови инициативи осъществявани чрез трансгранични обменни посещения; създадена трансгранична мрежа от ученически парламенти; 200 сборници с материали от проекта за експертна общност и 600 брошури за широката общественост  разпространени и в двете страни др.

Уеб сайт: http://www.fyc-vidin.org/ryp/

Partners

Страници

Subscribe to 2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)